Muligheter med mangfold i Mjøsregionen

Muligheter med mangfold i Mjøsregionen

Åsne Havnelid hilser på deltagerne og forteller om Norsk Tipping.

Muligheter med mangfold i Mjøsregionen

Muligheter Med Mangfold i Mjøsregionen er et spennende samarbeidsprosjekt mellom ulike aktører i Mjøsregionen for å fremme likestilling og mangfold i virksomhetene. Initiativet kommer fra Norsk Tipping, og det er vi stolte av.

Som et statlig selskap ligger det forventninger fra regjeringen om at Norsk Tipping arbeider målrettet for å ivareta sitt samfunnsansvar. Mangfold og integrering er en del av dette samfunnsansvaret og i forventninger knyttet til mangfold i statseide selskaper heter det blant annet «Det forventes av styrene at personalpolitikken preges av inkludering og mangfold, og at selskaper med statlig eierandel har etablert strategier og gjennomfører tiltak for å fremme likestilling og annet mangfold i virksomheten». 

Med bakgrunn i dette har Norsk Tipping tatt initiativ til å etablere et samarbeidsprosjekt mellom bedrifter i Mjøsregionen, kommunene v/læringssentrene, IMDI og NAV. 

Rettet mot personer med innvandrerbakgrunn 
Hensikten med prosjektet er «å bidra til å videreutvikle potensielle arbeidstakere med fremmedkulturell bakgrunn, høy utdannelse og bosatt i Mjøsregionen, slik at de øker sine muligheter for fast relevant jobb, primært i Innlandet». 

Ideen om et samarbeidsprosjekt ble presentert og godt mottatt hos alle involverte parter og på høsten 2018 var 10 deltagere nå klare for det første programmet. 

Deltagerne er flyktninger/innvandrere som er i introduksjonsprogram eller i oppfølging via NAV og har en Bachelorgrad fra hjemlandet. De fleste har vært i Norge i 2-3 år og forstår og snakker brukbart norsk. 

To års program 
Programmet deltagerne skal være med på, går over ett år og starter med to ukers opplæring. Hensikten med opplæringen er å forberede deltagerne så godt som mulig på hva de kan forvente å møte på en norsk arbeidsplass. Deretter følger praksisperioder hos en eller flere bedrifter i Mjøsregionen. Deltagerne vil i perioden programmet varer, være lønnet av kommunene eller NAV. 

Norskopplæring 
Å beherske norsk er en forutsetning for å komme inn på det norske arbeidsmarkedet. Det er derfor viktig at deltagerne sosialiseres på arbeidsplassen og får snakke så mye norsk som mulig. Deltagerne vil som en del av programmet, også gjennomføre nettbasert norskopplæring (minimum 5 timer pr.uke). Det vil i tillegg bli arrangert noen samlinger med erfaringsutveksling og faglig påfyll underveis i det året som programmet varer. 

Parallelt med opplæringsukene jobbes det med å finne bedrifter som matcher deltagernes kompetanse. Her er vi godt i gang, men ikke helt i mål. 

Vi er vertskap 
Norsk Tipping er vertskap for opplæringsukene og denne glade gjengen sitter i lokalene våre 

Om du ønsker mer informasjon om dette prosjektet, send en mail til HR-rådgiver Anne Merethe Kleven (anne-merethe.kleven@norsk-tipping.no)