Vellykket første samling for samfunnspanelet

Vellykket første samling for samfunnspanelet

SAMFUNNSPANELET: Norsk Tippings samfunnspanel var samlet for første gang mandag. Konstitueringen var vellykket. Foto: Scanpix/Morten Holm

Vellykket første samling for samfunnspanelet

Den første samlingen for Norsk Tippings nyopprettede samfunnspanel er vel gjennomført. – Jeg tror dette er konstruktivt for selskapet, sier Peer Jacob Svenkerud, direktør for Kommunikasjon og samfunn i Norsk Tipping.

Samfunnspanelet var i dag samlet på Ullevål BusinessCenter på Ullevål stadion. Panelet har hatt en god debatt om sin egen rolle og formål overfor Norsk Tipping. Adm.dir. Torbjørn Almlid i spillselskapet redegjorde for markedsfordelingen i det norske spillmarkedet, samt Norsk Tippings samfunnsoppdrag.

Føringer for den første samlingen var blant annet Norsk Tipping og fornyelse, utvikling, behovet for å rekruttere yngre spillere, omdømmearbeid, produktutvikling og Norsk Tippings rolle i samfunnet.

– Det var en god tone i dag, og jeg så en fin vilje i panelet til å fungere som rådgivende organ for Norsk Tipping, sier Peer Jacob Svenkerud.  

Panelet fremmet ønske om heretter å ha med en representant fra Norsk Forening for Spillproblematikk som observatør, og med faglige innspill, på de kommende samlingene.

Disse paneldeltakerne var til stede på samfunnspanelets første samling:

Grete Wennes, Trondheim, førsteamanuensis/forsker ved Trondheim Økonomiske Høgskole og tillitsvalgt i Norges Musikkorps Forbund, Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i Actis, Lill Tove Bergmo, Lyngseidet, grunnlegger av Pårørende til Spilleavhengige, reklamemannen Nils Petter Nordskar, Oslo, Bjørn Ole Olstad, kommisjonær på Otta, Jørgen Djuve, Oslo, spillutvikler i Funcom, Erling Bøe, Asker, kommunikasjonsrådgiver i Forsvaret, Jonas Hauge, Hamar, spillutviklingsselskapet Eyeball Interactive og Tove Paule, idrettspresident.

Følgende personer sitter også i samfunnspanelet, men var ikke tilstede på første samling:
Ola Grytten, Eidsvågneset, Børge Brende, Røde Kors, Dag Kaas, Olympiatoppen, Øivind Smestad, Lørenskog, redaktør av Fotballbladet Tips,

Panelet ønsker heretter å møtes fire ganger i året, i stedet for de to gangene som var planlagt. Neste møte blir i november 2010. Til da ønsker panelet en konkret problemstilling fra Norsk Tipping i forkant.