Hvem får Norsk Tippings overskudd?

Hvem får Norsk Tippings overskudd?

Foto: Sigve Aspelund

Hvem får Norsk Tippings overskudd?

Totalt 90 milliarder overskuddskroner fra Norsk Tipping har gitt rom for ekte opplevelser. Vet DU hvordan overskuddet til Norsk Tipping fordeles, eller hvordan man kan søke om midler?

Visste du at det i 2009 ble fordelt 617 millioner kroner til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner? Eller at kulturlivet i Norge fikk 1,25 milliarder kroner av Norsk Tippings overskudd? Eller at idretten fikk 1,56 milliarder kroner i fjor? Ikke det?

Hele Norsk Tippings overskudd går til samfunnsnyttige formål. I løpet av Norsk Tippings over 60 års virketid har totalt 90 milliarder kroner blitt fordelt til gode formål. Dette betyr blant annet mer enn 26 000 idrettsanlegg og kulturbygg og 200 DNT-hytter.

Sjekk ut nettstedet www.spillemidlene.no .  Der får du oversikt over hvordan fjorårets overskudd ble fordelt, og hvordan man kan søke om spillemidler.

“Spillemidler” er som kjent en annen betegnelse på overskuddet fra spillene til Norsk Tipping.

Kulturdepartementet har ansvaret for fordelingen av spillemidlene i henhold til Tippenøkkelen. Les mer om denne på www.spillemidlene.no .

Norsk Tipping oppdrag fra myndighetene er å tilby attraktive og ansvarlige spill som skaper verdier til idrett, kultur og samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.