– Vi skal gi barnefotballen et trenerløft

– Vi skal gi barnefotballen et trenerløft

Dan Eggen er seksjonsleder for trenerutdanning i NFF

Norges Fotballforbund

– Vi skal gi barnefotballen et trenerløft

– Det handler om å legge grunnlag for at alle skal kunne bli så gode som de har lyst til å bli, sier Dan Eggen.

Den tidligere landslagsspilleren og utenlandsproffen Dan Eggen er nå seksjonsleder for trenerutdanning i Norges Fotballforbund (NFF). Og akkurat i disse dager handler den jobben svært mye om å rekruttere flere inn i grunnutdanningen, slik at barn og ungdom i hele landet skal få tilgang på trenere som vet hvordan de bør gripe an trenergjerningen. 

Derfor lanserer NFF og Norsk Tipping nå i fellesskap utdanningen «NFF Grasrottreneren», som gir hele den tidligere NFF C-lisensen et realt løft. Og den vil bli gjort tilgjengelig for dobbelt så mange som før.

Dobler antallet

Med Grasrottrener-utdanningen vil det utdannes dobbelt så mange nye trenere hvert år. De får med seg ei verktøykasse med felles kunnskap og verdier. Alle vil lære at det å være barnetrener ikke bare handler om å identifisere og dyrke evner og talent. Det handler først og fremst om å gjøre treningsfeltet til et sted der ungene har lyst til å være, der det skjer ting som gjør idretten deres til noe lystbetont. Der de får følelsen av å tilhøre et fellesskap hvor du blir sett og tatt vare på. Det henger jo sammen, dette her. Du får ikke det ene uten det andre. Beholder ungene lysten til å gå på trening, lysten til å trene mer og bli bedre, da har du et godt grunnlag, sier Eggen.

Foreldre, ungdom og elitespillere

Målgruppen for Grasrottrener-utdanningen er trenere, eller kommende trenere, i klubber, på lag og akademier, for barn og ungdom. NFF tilpasser i tillegg utdanningen til norske toppspilleres trenings- og kamphverdag, men det skal vi komme tilbake til senere. Utpekte videregående skoler vil likeledes kunne tilby et tilpasset utdanningsforløp, som russ vil du altså også kunne feire gjennomført Grasrottrener-kompetanse.

For, først og fremst handler det om å nå ut til flere som ønsker å bli trenere for barn og unge som spiller fotball. Åpne slusene slik at flere får mulighet til å sette seg på skolebenken. Til nå har om lag 1500 personer tatt C-lisensen hvert år – men det trengs flere. I Norge har vi nærmere 30.000 fotballag fordelt på alle aldere og begge kjønn og trenerkompetanse er nøkkelen for å kunne tilby best mulig aktivitet på banen.

– Vi øker volumet. Målet er å få gjennom dobbelt så mange hvert år. I tillegg bedrer vi innholdet gjennom utstrakt bruk av e-læring. Alle får tilgang til kursmaterialet digitalt, og det vi bli utviklet tester slik at de kan finne ut hvordan de ligger an underveis, sier Eggen.

Rimeligere

En av fordelene ved e-læringskonseptet er at man reduserer kostnadene til både kursmateriell og fysiske samlinger. I tillegg blir det plass til flere deltakere på hvert kurs. Det blir mulig å kommunisere både med veileder og andre deltakere digitalt. På den måten oppnår de også å senke kursavgiften.

– Det betyr ikke at det blir helt slutt på samlinger, men folk trenger ikke å forflytte seg for å gjennomføre teoridelen, sier Eggen.

Målet etter hvert er at spillere i Tippeligaen og de to øverste divisjonene på herresiden, samt toppserien for kvinner også skal gjennomføre kurset og bli grasrottrenere.

– Det er utarbeidet et eget opplegg til denne målgruppen, tilpasset deres behov og forutsetninger. De har jo en helt annen ballast med seg enn en vanlig foreldretrener har.

Det er flere grunner til at NFF ønsker å få med toppspillerne som grasrottrenere.

– De vil jo på den måten kunne trå til som rollemodeller for alle som er på vei inn i trenerutdanningen. Og som spiller er det dessuten mange gode grunner til å vende seg til også å se ting fra et trenerperspektiv, sier Eggen.

Bedre spillere

En ferdig utdannet Grasrottrener vil kunne gå videre i flere utdanningsløp: den tradisjonelle trener utdanningen, keepertrener eller spillerutvikler. All videre formell trenerutdanning etter NFF/UEFA-mal forutsetter at man har gjennomført grasrottrenerutdanningen.

– Vi vil forbedre alle nivåer i norsk fotball. Når vi også vet at trenerutvikling = spillerutvikling, så er Grasrottreneren et flott utgangspunkt, sier Eggen.