Traineer i NT er ikke som andre traineer

Traineer i NT er ikke som andre traineer

Over 100 traineer har startet sitt karriereløp i Norsk Tipping

Traineer i NT er ikke som andre traineer

Traineer i NT er ikke som andre traineer

Hva er det som kjennetegner Norsk Tippings traineer? Er det deres personlighet, etterlevelse av våre verdier, bakgrunn, kompetanser, deres historier kanskje? Vel, det som kjennetegner en Norsk Tipping-trainee kan ikke begrenses til bare en ting. Alle har spennende historier å fortelle og nyttige kompetanse og kunnskap å skryte av, men er det kun det som definerer våre traineer? Det tviler vi sterkt på.

Men først litt om traineenes historien i Norsk Tipping …

12


Norsk Tipping er en av få bedrifter i Norge som kan skryte av å ha satset på å kunne gi arbeidsmuligheter til nyutdannede så lenge som vi har gjort. Allerede i 1999 starter Norsk Tipping jobben med å etablere på den tiden kjent som «Vikinglauget» (dagens Trainee Innlandet). En felles arena for bedrifter i Innlandet som har som formål å samarbeide for å tiltrekke og beholde kompetanse i regionen. Etter noen år med suksessrike historier starter Norsk Tipping sitt eget traineeprogram (2015).  Dette betyr enda større satsing på nyutdannede og større ansvar for oss som arbeidsgiver. Underveis har vi alltid stilt oss spørsmål om vi klarer å innfri forventningene til de yngste eller om vi klarer å levere det vi prøver å etterstrebe. Nemlig å være en fremtidsrettet og attraktiv arbeidsplass for unge arbeidstakere.

Men det å ha et stort ansvar er ikke noe vi er redde for! En viktig del av Norsk Tippings samfunnsoppdrag er at selskapet skal forebygge negative konsekvenser av pengespill. Vi legger stor vekt på fagkunnskap og forskning i vårt arbeid med å forebygge problemer med spill. Vi har også en målsetning om å bidra til forskning og ny kunnskap om pengespill og forebygging av problemer det medfører. Norsk Tippings rolle er å kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et moderat og ansvarlig tilbud som begrenser sosiale eller samfunnsmessige problemer. Samfunnsoppdraget vårt fyller jobbene våre med mening og betydning, noe våre medarbeidere og traineer er veldig stolte av.

 

Natalia

 
I dag har Norsk Tipping en god blanding av traineer som tilhører både Norsk Tippings eget traineeprogram og Trainee Innlandets program. Ordningene kompletterer hverandre og gir Norsk Tipping mulighet til, til enhver tid, ha fersk kunnskap på mange av de fagfeltene som finnes i huset. Vi skreddersyr traineens opplæringsløp og tilrettelegger for internrotasjon i den graden det er mulig for både avdelinger og traineer. Omkring halvparten av våre 400 ansatte jobber med digitale tjenester, digital utvikling og forvaltning av teknologiske løsninger. Øvrige ansatte jobber innenfor spilloperasjon, markedsføring, salg gjennom kommisjonærer, spons- og interessentarbeid og støttefunksjoner som økonomi, sikkerhet, innkjøp og organisasjonsutvikling/HR.   Selv om trainee-løpene varierer i både lengde og omfang, er prioriteten nummer en at alle skal føle seg ivaretatt, ha like utviklingsmuligheter og arbeide under samme vilkår.
 

Trine-Lise


Norsk Tippings traineer gjennomgår en grundig rekrutteringsprosess, der fokuset rettes hovedsakelig mot type personen som skal være trainee. I Norsk Tipping har vi som mål å rekruttere talenter med en allsidig bakgrunn som har lyst til å lære mest mulig i perioden de er hos oss. Iherdighet, nysgjerrighet og samarbeidsevner er de trekkene som best beskriver en typisk Norsk Tipping-trainee. Dette, samt etterlevelse av våre grunnverdier og en god match med det eventuelle teamet traineen skal jobbe med, er det vi har i bakhodet når vi rekrutterer nye traineer. Personen skal tross alt jobbe i flere avdelinger i løpet av 15 måneder og det er dermed meget viktig å ansette mennesker som sikrer gode synergier og læring for både traineen og de etablerte fagmiljøene. På denne måten tror vi traineen vil utvikle en tverrfaglig innsikt, endringsdyktighet og en kompetanse som samfunnet etterspør.

Jonas


Trainee Innlandet er en felles arena der bedrifter fra innlandsregionen samarbeider for å tiltrekke seg og beholde kompetanse. Norsk Tipping har vært medlem av denne ordningen i over 20 år og har vært med på å rekruttere flere traineer. I Trainee Innlandet hospiterer traineen hos flere av medlemsbedriftene i en toårs periode med et traineeløp som består av tre moduler (bedrifter) med varighet på 8 måneder hver. Den største fordelen med denne type ordning er at traineen får erfare hverdagen hos forskjellige bedrifter og øke sjansene for jobb videre, enten i en av bedriftene vedkommende har arbeidet i, eller med hjelp av nettverket traineen bygger opp i løpet av de to årene. 

Donald

 

Å være hele Norges spillselskap er en av Norsk Tippings hovedambisjoner. Det krever at vi er til stede i det norske samfunnet både som en av Norges mest kjente merkevare for kunder, men også som en av Norges mest attraktive arbeidsplasser for arbeidstakere. For å nå det målet engasjerer vi våre ansatte i tverrfaglige team og en smidig arbeidsmetodikk som gir gode utviklingsmuligheter både faglig og personlig. På denne måten blir ofte læringskurven bratt. Med dette tiltrekker vi oss nytenkende og kreative kloke hoder som er ivrige etter å gjøre en innsats og virkelig sette spor.

Marte

 


Men man bør aldri glemme at «med stor makt kommer stort ansvar». Traineene har også store forventninger til oss som deres arbeidsgiver. Hvert år publiserer den anerkjente forskningsorganisasjonen Universum sin «employer branding»-rapport som viser hva   nyutdannede blir tiltrukket av når de søker etter jobb. Å være med på å (med)bestemme over sine arbeidsoppgaver, å ha en viss forhandlingskraft når det gjelder utvikling og selvrealisering og fleksibilitet i måten man jobber på, er noen av de mest ettertraktet jobbegenskapene. Arbeidsmarkedet er, kanskje i større grad enn før, preget av sterk konkurranse og det er dermed viktig å sette kontinuerlig læring og modernisering på dagsordenen.
 

Edgar


Men alt handler ikke om å kjempe for de beste ressursene. Norsk Tipping er et godt eksempel på hvordan nye samarbeidsformer med både det interne og eksterne miljøet, kan gi virksomheter den konkurransekraften som trengs for å være ledende i sin bransje. Våre traineer gjenspeiler også dette, og illustrerer hvordan å satse på samspill er ikke bare fordelaktig for enkeltindivider, men også for hele organisasjonen og til og med samfunnet.

Over 20 år har gått siden Norsk Tipping bestemte seg for å gi en kanonstart på karrieren til unge mennesker. Vi har hatt over 100 traineer som enten er en del av drømmefabrikkens familie fortsatt eller som har flydd videre. Vi har vært med på å utforme mange karrieredrømmer og vi skal fortsette å være en del av mange andre.