Bli Belago lokalinnehaver

Bli Belago lokalinnehaver

Bli Belago lokalinnehaver

Belago lokalinnehaver er en innehaver av Belago spillterminal på vegne av Norsk Tipping. Du er dermed Norsk Tipping sitt ansikt utad mot kundene. Lokalinnehaveren skal på vegne av Norsk Tipping formidle deltakelse i de spill som til enhver tid er tilgjengelig på spillterminalen.

Hva kreves for å bli Belago lokalinnehaver?

Det er ikke alle som kan bli lokalinnehaver for Norsk Tipping. Kirke- og kulturdepartementet har fastsatt krav Norsk Tipping må forholde seg til ved tildeling av oppstillingssteder av Belago spillterminaler. For eksempel må spillterminaler plasseres innendørs i kontrollerbare lokaler hvor det er tilrettelagt for en effektiv håndheving av aldersgrense. Det er også krav at lokalet er permanent.

Oppstillingssteder for Belago kan kun være:

- Godkjent bingohall (det vil si at man må kunne vise til over 2 millioner i omsetning på hovedspillet)

Vurderingskriterier for tildeling av lokalinnehaververv:

  1. Tilgjengelighet og salgspotensial
  2. Økonomi
  3. Konsept
  4. Vilje og kompetanse til å prioritere spill

Norsk Tipping har som mål å sikre lønnsom drift, seriøsitet, tilgjengelighet og geografisk spredning av våre lokalinnehavere.

Her kan du lese mer om lokalinnehaververvet

Søk om lokalinnehaververv her