Derfor har vi ekstra ansvarlighetstiltak fra 1.desember

Derfor har vi ekstra ansvarlighetstiltak fra 1.desember

Norsk Tippings spillmonitor Playscan vil måle om utviklingen går i retning sunt eller usunt spillemønster i kundemassen. Illustrasjonsfoto

Derfor har vi ekstra ansvarlighetstiltak fra 1.desember

Norsk Tipping har valgt å innføre noen ekstra ansvarlighetstiltak nå i desember. Bekymringen er at covid-19 tiltakene vil gjøre situasjonen vanskeligere for sårbare spillere denne jula.

Desember har alltid vært en måned der folk spiller mer enn de pleier. Nå som flere enn vanlig trolig vil tilbringe mye av høytida alene, kan det føre til mer spilling for dem som mest av alt burde bremse litt.

Risikofaktorer

Det er godt kjent hva som øker risikoen ved å spille pengespill. Det er høyt forbruk og lange, intensive spilleøkter på spill med høy frekvens. I tillegg er ung alder en risikofaktor. Derfor settes delgrensene på KongKasino, Bingoria, eFlax og Yezz! ned til 7500 kroner pr. måned, og 2000 kr pr. dag.

Den obligatoriske spillepausen etter en times spill utvides fra 90 sekunder til 15 minutter. Aldersgruppen mellom 18 og 25 år vil ikke få markedsføring på SMS og epost.

Disse, og flere mindre endringer, trer i kraft 1.desember.

Evalueres i januar

En undersøkelse fra 2020 viser at spilleproblemer øker i befolkningen. Norsk Tipping jobber med langsiktige tiltak for å snu den utviklingen. De fleste tiltakene du møter fra 1.desember gjelder ut januar.

–       Vi kommer til å bruke erfaringene fra desember og januar i beslutningsgrunnlaget for de langsiktige tiltakene, sier Norsk Tippings administrerende direktør, Åsne Havnelid.

Norsk Tippings monitor for risikoatferd, Playscan, viser om kundemassens spillemønster beveger seg i positiv eller negativ retning.

–       Playscan gir oss mulighet til å følge utviklingen kontinuerlig, og vil være en verdifull indikator på om vi lykkes i å snu den negative utviklingen, sier Havnelid.

Dette er tiltakene

Tiltakene som iverksettes 1. desember har ulik innretning. Noen er direkte inngripende, og spesielt rettet mot risikospillere. Andre er av mer indirekte, forebyggende art for alle kunder, uavhengig av risikoprofil. 

  • Maksimal månedlig tapsgrense på onlinespillene KongKasino, eFlax, Bingoria og Yezz senkes med 25 prosent, til 7500kr.
  • Maksimal daglig tapsgrense på disse spillene senkes med 50 prosent, til 2000kr.
  • På disse spillene økes lengden på den obligatoriske spillpausen etter en times sammenhengende spill fra 90 sekunder til 15 minutter.
  • Nedjustering av maksinnsats for enkelte kasinospill der det er mulig.
  • Forhåndsvalgt innsats på kasinospillene settes så lavt som praktisk tilrådelig.
  • Merkelappen «Populært» på utvalgte nettkasinospill blir fjernet.
  • Markedsføring på SMS og epost til kunder i aldersgruppen 18-25 år opphører.