Husk å melde ifra når dere endrer kontonummer!

Husk å melde ifra når dere endrer kontonummer!

Foto: Colourbox

Husk å melde ifra når dere endrer kontonummer!

Mange utbetalinger blir dessverre avvist når Norsk Tipping utbetaler Grasrotandelen tre ganger i året, 1.januar, 1.mai og 1.september. Grunnen til dette er at bankkontoen som er registrert på grasrotmottakeren er avsluttet, og det ikke har blitt oppgitt noe nytt kontonummer.

Med bakgrunn i dette ønsker Norsk Tipping å minne alle grasrotmottakere på at riktig informasjon om adresse, kontonummer etc. må til enhver tid være oppdatert i Frivillighetsregisteret. Sjekk om din forening er registrert med riktige opplysninger på w2.brreg.no/frivillighetsregisteret

For å få utbetalt grasrotmidler, må mottakeren ha opptjent minst kr. 300. Dersom andelen er lavere avventes utbetalingen til neste utbetalingsdato- forutsatt at andelen da er minimum kr. 300.

I henhold til forskrift for Grasrotandelen § 4 andre avsnitt står det; «Hvis en utbetaling av grasrotandel til en enhet avvises på grunn av feil kontoopplysninger i Frivillighetsregisteret, inngår den aktuelle grasrotandelen i Norsk Tippings overskudd.

Hvordan endre bankkontonummer
Slik kan dere endre bankkontonummer i Frivillighetsregisteret:

Melding sendes inn elektronisk via www.altinn.no

 • Logg inn på www.altinn.no
 • Velg skjemaet BR-1031 – Frivillighetsregisteret, registrering i (Samordnet registermelding) under « Skjema og tjenester»
 • Gå til skjemautfylling ved å klikke på lenken Registrering i Frivillighetsregisteret (Samordnet registermelding)
 • Tast inn organisasjonsnummeret
 • På spørsmål om hva som skal endres, velger du Grasrotandelen/ kontonummer
 • Legg inn riktig kontonummer
 • Legg inn kontaktopplysninger
 • Full ut informasjon om hvem som skal signere
 • Kontroller melding (rett opp ev. feil)
 • Velg Send til signering i Altinn
 • Trykk på linken Tilbake til Altinn (signerer mottar signeringsoppgave i Altinn og må gå inn på den)
 • Meldingen blir sendt inn ved at signere trykker på knappen Signer og send inn (i signeringsoppgaven)

Hvis dere ikke kan benytte dere av elektronisk registrering, kan dere laste ned papirblankett og sende det inn per post, se: https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/skjemakatalog/skjema-for-foreninger/

Ved spørsmål rundt registrering av kontonummer, kontakt Frivillighetsregisteret på telefon 75 00 75 00. Av sikkerhetsmessige årsaker, er det ikke mulig å endre bankkontonummer per telefon eller e-post.