Forskrift Grasrotandelen

Forskrift Grasrotandelen

Forskrift Grasrotandelen

1. juli 2013 trådte ny forskrift for Grasrotandelen i kraft.


Grasrotandelen er en viktig og kjærkommen finansieringskilde for lokale lag og foreninger på grasrota. Da vi i 2012 mottok tips om misbruk av ordningen, var det derfor viktig for oss å iverksette tiltak for å sikre at ordningen forbeholdes de tiltenkte mottakerne, sier kulturminister Hadia Tajik på Kulturdepartementet sine hjemmesider.
Lotteri – og stiftelsestilsynet blir nytt tilsynsorgan for ordningen.
Ønsker du å komme i kontakt med dem kan du gå inn på denne siden: https://lottstift.no/momskompensasjon/nb/om-grasrotandelen/

Ønsker du å bli grasrotgiver, kan du bli det på én av følgende måter:

  • Hos kommisjonæren
  • www.grasrotandelen.no
  • Norsk Tipping mobilspill
  • Send SMS Grasrotandelen «org.nr» til 2020

Her kan du lese forskrift for Grasrotandelen https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-02-27-238