Generer vervemateriell

Tilpass materiellet

Last opp fil
2320x1024
Last ned vervemateriell

Vervekort og vervebrev med strekkode

Dersom ditt lag eller forening ønsker å sette i gang en vervekampanje for å skaffe grasrotgivere, har vi laget noen hjelpemidler. Ved å skrive inn ditt lag eller forenings organisasjonsnummer, kan du generere vervebrev og vervekort med foreningens navn, strekkode og organisasjonsnummer.

Vervebrevet er en A4 side i brevsform, mens vervekortet har format som et kredittkort. Lagre disse på din datamaskin, skriv det ut og gi det ut til potensielle grasrotgivere, som igjen kan ta dette med til en kommisjonær.

Generer verveplakat og kort

Webannonser

Dersom din forening ønsker å publisere en bannerannonse på deres hjemmsider, har vi laget annonser som kan benyttes. Disse er laget som topbanner, og stolpebanner i formatene .png.

Plakater

Disse plakatene kan dere skrive ut og benytte for å verve spillere som deres grasrotgiver.

Tips til verving

Vi gjør oppmerksom på at det finnes retningslinjer for hvordan lag og foreninger kan promotere Grasrotandelen.

Grasrotandelen er regulert gjennom en egen forskrift med hjemmel i loven om pengespill. Det er Kultur- og kirkedepartementet som har fremmet forskriften.

Et viktig punkt å merke seg for lag og foreninger som ønsker å promotere seg i forbindelse med Grasrotandelen, er at enheten ikke kan drive med kommersiell reklamekampanje med det formål å fremme tilslutning om egen enhet i Grasrotandelen.

Det betyr at f eks å kjøpe annonseplass i aviser, tv eller radio, sosiale medier kun med det formål å verve grasrotmottakere, ikke er tillatt. Dette betyr også at ingen kan ta betalt for å benytte gratis kampanjemateriell lastet ned fra norsk-tipping.no.