Alt du trenger å vite om Grasrottreneren

Alt du trenger å vite om Grasrottreneren

Alt du trenger å vite om Grasrottreneren

Grasrottreneren er trinn 1 av 4 i NFFs trenerutdanningsstige.

NFF Grasrottreneren – lisensutdanningen er trinn 1 av 4 i NFFs trenerutdanningsstige. Primærmålgruppa er trenere i barne- og ungdomsfotballen, samt alle som har som ambisjon å virke som trener i spillerutviklingssegmentet og i voksenfotballen.

Formål

 • Å gi deltakerne sertifisert trenerutdanning
 • Å øke kompetansenivået blant trenerne, primært med tanke på det daglige virket på treningsfeltet

Innhold

Fotballfaget:

 • Å planlegge og gjennomføre god fotballaktivitet
 • Å veilede spillerne og laget på en god måte under trening og i kamp
 • Å benytte seg av NFFs skoleringsplaner og Langslagsskolens samt å bruke Treningsøkta.no inn mot spillere, lag og klubb  
 • Om totalbelastning, skadeforebygging, kosthold og restitusjon
 • Fotballfysikk
 • Målvakten og laget

Utvikling og læring:

 • Treneren som rollemodell for trivsel og miljø
 • Å kunne tilrettelegge for riktig og tilpasset fotballaktivitet
 • Å vektlegge en mestringsorientert tilnærming til læring
 • Å benytte seg av feedback og veiledning som er mestringsorientert

 Klubben som sjef:

 • Fotballens verdigrunnlag og konsekvenser for treneren, laget og klubben
 • Tilrettelegge for ulike løp i barne- og ungdomsfotballen  
 • Trenerens rettigheter og plikter
 • Lagets og klubbens årshjul

Søknadsskjema/utlysning

Utdanningen lyses ut på fotballkretsenes nettsider i august/september hvert år. Søknadsskjema sendes til den fotballkretsen en tilhører.

Pris

Delkursene har en ca. pris på 1000 kr pr. delkurs

Lisensiering/bevis

Etter fullført del kurs 1 får deltakerne Barnefotballtrenermerket. Etter fullført utdanning mottas NFF Grasrottreneren- lisens merke og diplom.

Varighet: 

18 kvelder (72 undervisningstimer)

Delkursenes tittel og målgruppe.

 1. Barnefotballkurset.
 2. Barnefotball – flest mulig med kvalitet.
 3. Mot ungdom – lengst mulig.
 4. Ungdomsfotball – lengst mulig – best mulig.

De enkelte delkursene er selvstendige kurs på fire moduler som bygger på hverandre. Ved gjennomgått del kurs 1 får en status som Barnefotballtrener. Delkursene er rettet mot ulike målgrupper:

Del kurs 1: Barnefotballkurset
Fire moduler à 4 timer hver − totalt 16 timer.

Del kurs 2: Barnefotball - flest mulig med kvalitet
Fem moduler à 4 timer hver − totalt 20 timer inkludert Keepertrenerkurs 1, Del 1: Barnefotball

Del kurs 3: Mot ungdom - lengst mulig
Fire moduler à 4 timer hver − totalt 16 timer.

Del kurs 4:Ungdom - flest mulig - best mulig
Fem moduler à 4 timer hver − totalt 20 timer inkludert Keepertrenerkurs 1, Del 2: Ungdomsfotball.

Delkursenes innhold bygger på hverandre, så læringseffekten er størst ved å ta dem i riktig rekkefølge. Til sammen utgjør de fire delkursene det første trinnet i NFFs formelle trenerutdanning og gir autorisasjon som Grasrottrener. Alle som er trenere i barne- og ungdomsfotballen bør ha deler av eller hele dette kurset.

At E-læring også inngår både forplikter mer, men gir også deltakere bedre muligheter for å legge til rette for egen studieaktivitet.

I NFFs handlingsplan 2016 – 2020 er det et eksplisitt mål at i alle klubber med barne- og ungdomsavdelinger i Norge:

 • Skal ha en trener på hvert årstrinn i barne- og ungdomsfotballen med Grasrottrener kompetanse.
 • Alle trenerne i barnefotballen skal ha deltatt på barnefotballkvelden, samt å ha fullført delkurs 1 og følgelig ha autorisasjon som Barnefotballtrener. 
 • Alle trenere i ungdomsfotballen skal ha deltatt på ungdomsfotballkvelden, samt å ha fullført ett av delkursene 3 eller 4.

For en mamma- og pappatrener vil det være gunstig å ta et delkurs for så å praktisere med sitt lag i ett til to år. Så går en videre på neste delkurs. Dette vil øke sjansene for å bli en god barne– og ungdomstrener.

Følgelig: du sier ja til å være trener for de aller yngste. Ta del kurs 1 – Barnefotballkurset for så å praktisere som trener i ett eller to år.

Når spillerne dine blir 9 år – tar du del kurs 2: Barnefotballen – flest mulig lengst mulig. Slik fortsetter du.

Trenere som har ønske om å fortsette fotballutdanningen gjennom vår trenerstige kan ta alle fire delkursene fortløpende gjennom en kurssesong.