– Kjære trener i norsk barne- og ungdomsfotball!

– Kjære trener i norsk barne- og ungdomsfotball!

20.000 lag med spillere i alderen 6-19 år venter på deg.

20.000 lag med spillere i alderen 6-19 år.

Ditt engasjement og din interesse for fotball vil kunne inspirere en spillergruppe som søker stabile og trygge rammer, gode opplevelser, og utvikling for å mestre mer og mer. Du vil kunne formidle en fotballfaglig tilnærming: hvordan dere kan tenke på fotballferdigheter og utvikling av disse, hvilken formasjon dere spiller, om de forskjellige rollene på lagene. Men trenerrollen er langt mer enn det.

Som trener er du rollemodell, i mange tilfeller blant de viktigste rollemodellene spillerne har. Unge jenter og gutter er villig til å bruke svært store deler av fritiden sin under din ledelse, på det de liker aller best: å spille fotball sammen med kamerater, på trening og i kamp.

Som trener er du leder av en gruppe mennesker, barn og unge som trenger regler der laget står i sentrum. Samtidig skal du kunne forholde deg til individene og forskjellene dem imellom. At alle er forskjellige og at alle kan ha gode og dårlige dager.

Våre fotballspillende barn og unge fortjener de beste trenerne.

Våre trenere fortjener den beste kunnskapen for å løse den mangesidige, utfordrende og inspirerende trenerrollen.

NFF Grasrottreneren er resultatet av Norsk Tipping og NFFs felles innsats for et givende og lærerikt tilbud til motiverte og lærevillige trenere i norsk barne- og ungdomsfotball.

Der er du velkommen!

Beste hilsener

Dan Eggen

Leder Seksjon Trenerutdanning NFF