Spørsmål og svar

Hvordan fungerer Grasrottrenerkursene?

Grasrottrenerkurset er delt inn i 4 moduler:

 • Barnefotballkurset
 • Barnefotball – flest mulig med kvalitet
 • Mot ungdom – lengst mulig
 • Ungdomsfotball – lengst mulig – best mulig.

Delkursenes innhold bygger på hverandre, så læringseffekten er størst ved å ta dem i riktig rekkefølge. Til sammen utgjør de fire delkursene de første trinnet i NFFs formelle trenerutdanning og gir autorisasjon som Grasrottrener.

Kursene foregår ved at det er e-læring og praktisk øving

 

Kursets oppbygging og fokusområder

Grasrottrener 1: Barnefotballkurset (6 – 8 år)

 • Verdigrunnlaget
 • Klubben som sjef
 • Aktivitetskategoriene
 • Prinsipper for god fotballaktivitet
 • Treneren som veileder
 • Øktas rammer
 • Trenervett

Grasrottrener 2: Barnefotball – flest mulig med kvalitet (9 – 10 år)

 • Laget som del av klubben og NFF
 • NFFs skoleringsplaner
 • Treneren som veileder
 • Differensiering
 • Spillets ide og ferdighetsdimensjonene
 • Keepertrener – barnefotball

Grasrottrener 3: Mot ungdom – lengst mulig (11 – 12 år)

 • Overgang fra barn til ungdom
 • NFFs skoleringsplaner 11 – 12 år
 • Treneren som veileder og medmenneske 
 • 1 F og vi andre
 • Innlæring av delferdigheter
 • 1 A og vi andre – relasjonelle ferdigheter

Grasrottrener 4: Ungdom – lengst mulig – best mulig (13 – 19 år)

 • Ungdomsfotballens verdigrunnlag
 • Treneren som veileder
 • Prinsipper i angrep og forsvar
 • NFFs skoleringsplaner 13 – 19, samt Landslagskolen  
 • Årsplanlegging
 • Veien mot toppen
 • Keepertrening – ungdom

Varighet

 • Delkurs 1: 3 moduler a 4 timer + e-læring
 • Delkurs 2: 4 moduler a 4 timer + e-læring
 • Delkurs 3: 3 moduler a 4 timer + e-læring
 • Delkurs 4: 4 moduler a 4 timer + e-læring
 • Totalt ca. 60-65 timer
Hvem passer Grasrottrener for?

Først og fremst passer Grasrottrener for deg som skal starte som trener, eller som allerede er trener, i barne- og ungdomsfotballen. 

Alle som ønsker en trenerkarriere innen fotball må starte med Grasrottrenerkursene

Hva er en Grasrottrener?

Grasrottrener er det første steget på trenerutdannelsen til Norges Fotballforbund (NFF). Det er trinn 1 av 4 i NFFs trenerutdanningsstige

Ved å ta Grasrottrenerkursene får du en sertifisert trenerutdanning som gjør deg i stand til å lede fotballtreninger i barne- og ungdomsfotballen.

Grasrottrenerkurset er delt inn i 4 moduler:

 • Barnefotballkurset
 • Barnefotball – flest mulig med kvalitet
 • Mot ungdom – lengst mulig
 • Ungdomsfotball – lengst mulig – best mulig

Nyheter