Spørsmål og svar

Hva er Grasrottrener i langrenn?

Grasrottrener-utdanningen er et samarbeid mellom Norges Skiforbund og Norsk Tipping. Målet med kurset er å utdanne Grasrottrenere som kan tilrettelegge og skape skiaktivitet for nybegynnere.

Skiforbundet «utlyser» ca 40 kurs i året. Det blir en geografisk fordeling av kursene. Det er mulig at flere klubber går sammen om å gjennomføre kurs. Kursene kan gjennomføres på både langrenn- og rulleski.

En utdannet Grasrottrener har fått trenerkompetanse, og blitt bevisst sin posisjon som rollemodell for barn og unge.

Målgruppen er trenere, eller kommende trenere i barneidretten. Det kan være foreldre med yngre barn, elever i videregående skole eller topputøvere på både dame- og herresiden. Krav for å søke er at klubben klarer å samle flere enn 8 deltagere. Det er ønskelig at klubbene inviterer barnehager, SFO, foreldre og sine barnetrenere til å delta på kurset.

Målsettingen er å heve kompetansen til treneren, først og fremst på trenings- og konkurransearenaen.

Kurset tar makisalt 16 timer å gjennomføre, der ca. 10 timer er lagt opp som e-læring og 6 timer er praktisk jobbing.
Det er en fordel å gjennomgå e-læringen før den praktiske gjennomføringen. Den praktiske gjennomføringen er lagt opp med en kurslærer som gjennomgår de viktigste prinsippene for planlegging og gjennomføring av aktivitetene. Den praktiske gjennomføringen kan foregå over en helgedag, eller over 2 kvelder.

Norsk Tipping dekker inntil kroner 5000,- til kurslærer (reise og timer) , samt en utstyrspakke verdi kroner 3000,- og vester til trenerne.

Klubber som ønsker å gjennomføre Grasrottrenerekurs må sende søknad til Norges Skiforbund ved Brit Baldishol – brit@skiforbundet.no.

Kurset krever ingen forkunnskap.


Nyheter