Spørsmål og svar

Hva er en Parkbygger?

Parkbyggerkurset er et kurs i regi av Brettforbundet og Norsk Tipping som ønsker å sette fokus på Parkbygging. Dette er en arena for erfaringsutveksling og møteplass for parkbyggere rundt omkring i landet. Fokuset er å øke kunnskapen om parkbygging på grasrotplan slik at anleggene og parkene er best mulig tilrettelagt for snowboardere på alle nivåer

Parkbyggerkurs egner seg for deg som ønsker å lære mer om hvordan man kan tilrettelegge for aktivitet til alle nivåer i en snowboardbakke.

Du får kompetanse og kunnskap om parkbygger, og et nettverk og arena for erfaringsutveksling for andre med samme interesser

Det er Brettforbundet som er arrangør av Parkbyggerkursene. Det er prosjektleder Sondre Hylland som er ansvarlig for gjennomføring. Dersom du eller din klubb ønsker å ha Parkbyggerkurs i deres anlegg, ta kontakt med Sondre (sondre@snowboardforbundet.no)

Kurset er gratis. Norsk Tipping dekker kursholder og shape-utstyr til klubben. Det er Brettforbundet som er arrangør av Parkbyggerkurset og har kursholdere som er ute hos klubbene for gjennomføring.


Nyheter