Overføringer

Hvordan endre/registrere betalingskort?

Betalingskort registrerer du for å overføre penger fra bankkort til spillerkonto og for å betale spill direkte fra bankkort, selv om du får hentet penger fra dette kortet får du ikke overført penger tilbake på denne måten. For å tilbakeføre penger må du registrere et premiekontonummer/bankkontonummer, veiledning finner du her.

Du kan endre/registrere betalingskortet ditt etter at du har logget inn på nettsiden vår. Når du har logget inn klikker du på navnet ditt og "Mine side", deretter velger du "Endre" ved siden av betalingskortnummeret ditt.

Når kortnummer og utløpsdato er utfylt klikker du på "Lagre". OBS: det er ikke mulig å registrere kredittkort.

Du vil deretter bli satt over til din bank, følg retningslinjene. Når dette er gjennomført vil du få en bekreftelse på at betalingskortet ditt er registrert, du kan da overføre penger og betale for spill direkte fra betalingskortet. For info om overføring av penger, klikk her.

 

Feilkode 001170 - kan ikke trekke penger fra betalingskort

Forespørselen for å hente penger kan ha blitt avvist av banken din. Årsaken til at den avvises kan være at det ikke er tilstrekkelig beløp på kontoen eller at transaksjonen ville ha berørt en kredittdel. Feilen kan også oppstå hvis din bank har satt en beløpsgrense. Kontakt din bank for mer informasjon om dette.

Du kan også sjekke om du har korrekt betalingskort registrert. For å endre betalingskort kan du klikke på Navnet ditt og Min side, ved siden av betalingskortopplysningene dine klikker du på Endre

Man kan også fylle på spillerkontoen ved å betale en vanlig giro til kontonummer 7050.05.57123 og bruke KID nummer. Ditt KID nummer finner du ved å logge inn på Buypass.no. Det er også mulig å fylle opp saldo på spillerkonto hos våre kommisjonærer, da må du ta med deg spillerkort.

Overføring av premie/saldo til bankkonto

Det tar 1-3 virkedager (lørdag og søndag er ikke virkedag) før pengene er inne på din registrerte bankkonto. Dette gjelder alle overføringer fra spillerkonto til bankkonto, inkl. automatiske premieoverføringer på over 10.000 kr.

Feilkode 001168

Hvis du får feilmelding 001168 når du skal overføre penger til spillerkontoen din eller betale direkte fra ditt registrerte betalingskort kan det være kommunikasjonsproblemer i din bank, ta derfor kontakt med banken din for nærmere informasjon.

Hvordan endrer jeg mitt registrerte kontonummer?

Premier over 10.000 kr overføres automatisk til ditt registrerte kontonummer, derfor er det viktig at kontonummeret til enhver tid er oppdatert. Etter å ha logget inn på nettsiden klikker du på navnet ditt og Min side. Deretter blar du ned på siden til du finner "Kontonummer for premieutbetaling", velg "Endre", du identifiserer deg på samme måte som når du logget inn. Endringen trer i kraft umiddelbart.

OBS! Kundeservice har ikke anledning til å endre kontonummer for deg

Når du har registrert et kontonummer kan du også tilbakeføre penger fra spillerkonto til bankkonto. Hvis du kun har registrert et betalingskort for å overføre penger til spillerkonto får du ikke tilbakeført penger.

Du kan også endre kontonummer ved å ta med spillerkortet ditt til en av våre kommisjonærer.

Hvordan overføre premier fra spillerkonto til registrert bankkonto?

Penger på spillerkontoen kan du overføre til din registrerte bankkonto på følgende måte:

1. Logg inn på nettsiden vår og klikk på Meny, velg Overføre penger, husk å velg Fra spilllerkonto. Velg ønsket beløp.

2. Du kan også overføre beløpet hos en kommisjonær ved hjelp av ditt spillerkort

Det tar 1-3 virkedager før pengene er inne på din bankkonto. Informasjon om hvordan du registrerer/endrer kontonummer finner du her.

Hvordan overføre penger til min spillerkonto?

Du kan overføre penger på tre måter:

Etter å ha logget inn på nettsiden vår klikker du på "Meny" og "Overfør penger". Her kan du velge Til spillerkonto eller Fra spillerkonto. Velger du Til spillerkonto henter du penger fra ditt registrerte betalingskort og overfører til spillerkontoen din. Du kan overføre et beløp ut i fra forslagene, eller du fyller inn ønsket beløp i tekstboksen. I neste bilde ser du opplysningene om ditt registrerte betalingskort, her må du fylle inn Sikkerhetskoden til ditt betalingskort. Ønsker du å endre betalingskortet ditt klikker du på den blå "Endre" knappen (OBS: det er ikke mulig å registrere kredittkort).

Når dette er gjort vil du få en bekreftelse om at pengene er overført til spillerkonto.

Man kan også fylle på spillerkontoen ved å betale en vanlig giro til kontonummer 7050.05.57123 og bruke KID nummer. Ditt personlige KID-nummer får du tak i ved å logge inn på Buypass.no, når du er inne på Min side klikker du på Konti, under der det står Norsk Tipping Spillerkonto ser du 13 siffer, det er ditt KID-nummer Denne type overføring tar 1-3 bankdager/virkedager.

Den tredje muligheten er å sette inn kontanter hos kommisjonær. Ved kontantinnskudd hos kommisjonær er pengene tilgjengelig på spillerkonto med en gang. Husk spillerkort.

Når og hvorfor tømmes min spillerkonto?

Rutinen for tømming av spillerkonto er slik at Norsk Tipping hver måned sjekker om det har blitt foretatt kundeinitierte transaksjoner de siste 12 måneder (innskudd/uttak/betale spill fra spillerkonto) på din spillerkonto. Om man ikke har foretatt seg noe på sin spillerkonto vil spillerkontoen bli tømt hver måned. 

Ønsker du ikke at pengene skal bli overført til bankkonto må du bruke spillerkontoen din (innskudd/uttak/betale spill fra spillerkonto).

Hva er en spillerkonto?

Når man blir registrert som kunde hos Norsk Tipping blir det automatisk opprettet en spillerkonto knyttet til spillerkortet. Premier under kr 10.000,- havner på spillerkontoen og premier over kr 10.000,- går til bankkonto. Spillerkontoen disponerer du med spillerkortet hos våre kommisjonærer, eller ved å få et elektronisk kort når du blir digital kunde (web/app). Hos kommisjonær kan du velge om du vil ta ut saldo kontant, overføre til bankkonto, eller bruke den som betalingsmiddel for eventuelt nye spill. På Norsk-tipping.no og app kan du velge å overføre penger til bankkonto, eller bruke pengene som betalingsmiddel for nye spill.

Jeg har mistet min KID og Buypass kontonummer

Ditt personlige KID-nummer får du tak i ved å logge inn på nettsiden til Buypass.no, når du er inne på Min side klikker du på Konti, under der det står Norsk Tipping Spillerkonto ser du 13 siffer, det er ditt KID-nummer. Bankkontonummeret du skal bruke er 7050.05.57123.

Denne type overføring tar 1-3 virkedager. Det er også mulig å overføre penger ved å registrere et betalingskort (info her) eller ved å ta med spillerkort til en av våre kommisjonærer. Saldo blir oppdatert umiddelbart.

Jeg får en feilmelding når jeg skal hente penger fra mitt bankkort. Hva gjør jeg?
  1. Kontrollèr sikkerhetskoden du benytter; ved henting av penger må du taste inn en sikkerhetskode på 3 siffer. I signaturfeltet på bankkortet ditt står det 7 siffer, de 3 siste sifrene i denne tallrekken er sikkerhetskoden.
  2. Sjekk saldo på bankkontoen. Disponibel saldo inkluderer ofte et kredittbeløp, og dersom kredittbeløpet berøres, vil transaksjonen bli avvist av banken din. Hvis du får en feilmelding som sier "Kan ikke trekke penger fra betalingskortet. Ingen dekning på konto", er det mest sannsynlig et kredittbeløp som blir berørt.
  3. Du bør også kontrollere at de registrerte opplysningene stemmer overens med ditt nåværende bankkort. Dette gjør du ved å gå inn på Mine opplysninger

Kontakt banken din eller Kundeservice dersom dette ikke løser problemet. Kontaktinformasjon finner du nederst på våre nettsider.