Feilmeldinger

007156 - Nådd grensen for mikrobetaling

Innloggingsmetoden du benytter har begrenset beløp man kan levere spill for. For å kunne levere spill må du logge inn på en annen måte, se informasjon om våre innloggingsmetoder her.

Feilkode 031070 - Utestengelse eller pause

Denne meldingen dukker opp når du har satt en utestengelse eller pause fra spill. Du har dessverre ikke mulighet for å spille før pausen opphører, en pause kan vare fra 1-, 7-, 30- eller 180 dager, dette bestemmer kunden selv. En utestengelse er permanent, ved spørsmål om oppheving av utestengelse må dette tas med Kundeservice. Mer info om grenser, pauser og utestengelse finner du her.

Feilkode 007104 og 007060 - Odds, mulig premiebeløp er for høyt

Denne feilmeldingen skyldes at oddskupongen du forsøker å levere har for høy totaltodds. Det er ikke mulig å levere oddskuponger som ville gitt premie på mer enn kr 300 000,- (ref spillereglene pkt 5.2.3 under "Oddsen - spesielle bestemmelser). Ber om at du evt gjør endringer på kupongen og forsøker ny levering.

Feilkode 004043 og 007065 - Jeg får beskjed om at grensen er overskredet

Du har nådd en av dine satte spillegrenser 

Du kan endre dine grenser ved å klikke på navnet ditt på nettsiden vår, velg "Mine opplysninger" - "Spillevett" - "Spillegrenser". Her kan du endre både Beløps- og Tidsgrenser. 

Her kan du sette grenser for flere grupper av spill: Liveoddsen, Multix, Belago, spillgruppen Kong Kasino, Bingoria og Flax, samt gruppen Øvrige spill (som består av spillene Lotto, Viking Lotto, Joker, Extra, Keno, Eurojackpot, Oddsen og Tipping). 

Dersom du setter en grense opp, blir den nye grensen effektiv etter en viss tid (karenstid): 

Dagsgrense: Den nye grensen gjelder fra kl 06:00 etter 24 timer 
Ukegrense: Den nye grensen gjelder fra første mandag kl 06:00 
Månedsgrense: Grense gjelder fra 1. dag i neste måned kl 06:00