Grenser

Hva er totalgrensen?

Totalgrensen er en grense for hvor mye penger du kan bruke på spill hos Norsk Tipping. Totalgrensen gjelder alle spill (alt registrert spill), uansett hvor du kjøper spill.

Totalgrensen sier noe om hvor mye penger du kan tape fra din personlige lommebok. Når du har brukt av grensen og får en premie under 19.999 kr, øker disponibelt beløp å spille for. Premier over 20.000 kr beregnes ikke som en del av spillegrensene dine.

Eksempler:

  1. Du har satt en totalgrense per måned på 4 000 kr. Du har levert spill for 1 500 kr denne måneden og vinner 20 000 kr. Du kan da spille videre for 2 500 kr denne måneden.
  2. Dagsgrense 500 kr. Månedsgrense 2000 kr. 1. dag i måneden: Du spiller for 50 kr og vinner 1000 kr. Du kan nå spille videre for restgrensen din på 450 kr + premien på 1000 kr, dvs. 1450 kr. Månedsgrensen din justeres også: restgrensen er på 1950 kr + 1000 kr i premie = 2950 kr.

Merk at neste dag/ny måned tilbakestilles grensen igjen (premier dras ikke med videre), dvs. ny dag = ny dagsgrense på 500 kr. Ny måned = ny månedsgrense på 2000 kr.

 

Informasjon om ditt spillregnskap

Hvorfor viser dere meg mitt forbruk ved innlogging?
Å ha god oversikt over hvor mye penger man bruker på spill er et viktig grep for å ha god kontroll på spillingen sin. Det forebygger og reduserer risiko for å utvikle spilleproblemer. Norsk Tipping har erfart at en del spillere har liten oversikt, og at dette spiller en rolle for utvikling av risiko/problemfylt spilleatferd. Å vise spillforbruket til kunden vi forebygge spilleproblemer.

Hvor ofte vises spillregnskapet?
Visningen er satt til hver 14. dag, men du som kunde kan selv endre dette til daglig eller månedlig (endres i selve info-modalen)

Hvilke kunder får se spillregnskapsoversikten sin?
Alle kunder som spiller Kong Kasino, Bingoria, Liveoddsen eller Oddsen vil få denne informasjonen. Og alle andre kunder som er/blir gul/rød i Playscan (vil da også bli vist spillregnskapet om de på et senere tidspunkt blir grønn i Playscan)

Kan jeg skru av – jeg vil ikke se denne oversikten?
Nei, det kan du ikke. For Norsk Tipping er det viktig at kundene våre vet hvor mye penger de bruker på spill. Du kan selv bestemme hvor ofte oversikten vises – daglig, ukentlig og månedlig.

Hva er netto forbruk?

  • Netto forbruk er premier minus innsats, dvs. hvor mye penger du har brukt på spill når premien er trukket fra.
  • Har du satset mer penger enn du har vunnet, har du i sum tapt = negativt tall.
  • Har du vunnet mer penger enn du har satset, har du i sum vunnet = positivt tall.

 

 

Hvorfor mottar jeg ikke SMS-varsling lenger?

Hvis du har rød status i Playscan eller er utestengt fra ett eller flere spill, vil du ikke motta "Husk" eller "Utgått kupong" SMS fra Norsk Tipping sin varslingstjeneste selv om du har aktivert det. Dette er pga. Norsk Tippings ansvarlighetshensyn.

Hvordan kan jeg sette/endre totalgrensen?

For å endre/sette din totalgrense må du logge inn på nettsiden, klikk deretter på navnet ditt og Min side, velg Spillevett.

Når du setter grensen første gang (eller setter lavere grenser) trer de i kraft med en gang, velger du å øke grensen i etterkant vil det være en karenstid før grensene trer i kraft:

Ny dagsgrense – min. 24 t/kl. 06.00

Ny ukegrense – fra mandag kl. 06.00 påfølgende uke

Ny månedsgrense – fra den 1. kl. 06.00 i påfølgende måned

 

Hvor kan jeg se hvor mye av grensen jeg har brukt?

Dette ser du ved å logge inn på nettsiden, klikk deretter på navnet ditt, Min side - Spillevett.

 

Hvilke maksgrenser gjelder for de ulike spillene?

Etter innføring av totalgrensen har Norsk Tipping nå en tapsgrense på 20.000 kr per måned og dag, denne grensen gjelder alle spill.

For noen spill er det også delgrenser, det vil si at du som kunde må velge hvor stor andel av totalgrensen du ønsker å bruke på Multix, Belago og Instaspill (KongKasino, eFlax og Bingoria).

For Multix gjelder følgende delgrenser: maks 650 kr/dag og maks 2.700 kr/mnd

For Belago gjelder følgende delgrenser: maks 900 kr/dag og maks 4.400 kr/mnd

For KongKasino, Bingoria og eFlax gjelder følgende delgrenser: 4.000 kr/dag og 10.000 kr/mnd. Her er det også obligatorisk å sette en tidsgrense per dag (maks 20 t).

Hvordan kan jeg sette/endre delgrensen?

For å sette/endre delgrenser må du logge inn på nettsiden, klikk deretter på navnet ditt og Min side, velg Spillevett og Spillegrenser. Bla nederst på siden

Når du setter grensen første gang (eller setter lavere grenser) trer de i kraft med en gang, velger du å øke grensen i etterkant vil det være en karenstid før grensene trer i kraft:

Ny dagsgrense – min. 24 t/kl. 06.00

Ny ukegrense – fra mandag kl. 06.00 påfølgende uke

Ny månedsgrense – fra den 1. kl. 06.00 i påfølgende måned

Delgrenser begrenser hvor mye av totalgrensen du kan bruke på visse spill. Det er delgrenser for spillene Belago, Multix og for spillene KongKasino, Flax og Bingoria. Dette er spill som har høy spillfrekvens (man kan spille mange ganger på kort tid), og de har derfor en høyere risiko for at man kan utvikle problemer med spill. Dette er årsaken til at det finnes delgrenser for disse spillene, og disse spillene har også egne maksgrenser.

Jeg har økt en grense - hvorfor trer den ikke i kraft med en gang?

Når man spiller og har blitt «varm i trøya», kan det skje at man får lyst til å spille for mer enn den grensen man selv hadde satt. Karenstiden forhindrer at grensen kan heves umiddelbart. I mellomtiden kan man tenke seg om en gang til, og finne ut hva som er riktig grense for seg.

Når du setter grensen første gang (eller setter lavere grenser) trer de i kraft med en gang, velger du å øke grensen i etterkant vil det være en karenstid før grensene trer i kraft:

Ny dagsgrense – min. 24 t/kl. 06.00

Ny ukegrense – fra mandag kl. 06.00 påfølgende uke

Ny månedsgrense – fra den 1. kl. 06.00 i påfølgende måned

 

 

Mikrogrense for ikke-validerte betalingskort

Når du bruker et ikke-validert betalingskort for å betale spill har du en beløpsgrensen per enkelt-transaksjon på 700 kr, og 3000 kr samlet per måned. Denne grensen kaller vi mikrogrensen.

Med en gang du validerer betalingskortet ditt vil Norsk Tippings vanlige grenser gjelde. Mer info om disse her.

 

Hvor kan jeg se hvor mye jeg har spilt for den siste tiden?

Dette finner du under "Spillregnskap". Logg deg inn på nettsiden, og klikk på navnet ditt velg "Mine side" - "Spillevett" og deretter "Spillregnskap". Spillregnskapet viser ditt netto forbruk, dvs. hvor mye penger du har brukt på spill etter at premier er trukket fra for de 8 siste ukene.

Du kan også bestille et detaljert spillregnskap til din registrerte e-post adresse. Den detaljerte rapporten viser innsats, premier og netto forbruk fordelt på spill over de siste 12 kalendermånedene

Hva er tidsgrense?

Tidsgrense er en grense for hvor mye tid du kan bruke på å spille et spill. Det er obligatorisk å sette en tidsgrense per dag for spillene KongKasino, Flax og Bingoria. For Belago og Multix er det frivillig å sette tidsgrense, og du kan sette tidsgrense for dag, uke og måned.

Hva skjer med grensene når jeg vinner en premie?

Når du setter en grense på 500 kr, betyr det at du kan ta 500 kr fra din private lommebok for å bruke på spill. Når du vinner en premie under 19.999 kr, øker det hvor mye du har å spille for.

Eksempel: du har en dagsgrense på 500 kr - leverer spill for 50 kr - du vinner 1000 kr – du kan nå spille videre for restgrensen på 450 kr + premien på 1000 kr, dvs. 1450 kr (samme dag).

Merk at dagsgrensen tilbakestilles etter ny dag, og selv om du da ikke brukte opp gevinsten du vant dagen før, får du kun spilt for dagsgrensen din på 500 kr dagen etter. Månedsgrensen din vil allikevel ha økt med 1000 kr (denne tilbakestilles 1. dag i ny mnd.)

Store premier over 20 000 kr:

Store premier over 20 000 kr beregnes ikke som en del av spillegrensene dine.

Eksempel:

Du har satt en totalgrense per måned på 4 000 kr. Du har levert spill for 1 500 kr denne måneden og vinner 20 000 kr. Du kan da spille videre for 2 500 kr denne måneden.

Hvorfor sette grenser?

Å bestemme seg på forhånd for hvor mye penger og tid det passer å bruke på pengespill gir deg god kontroll og oversikt over spillingen din. Å sette egne grenser hjelper deg til å holde det du selv har bestemt deg for.

Du kan spille Lotteri spill, Tipping og enkelte Odds-spill uten å sette grenser. Liveoddsen og Langoddsen er spill med høyere risiko, forskning viser at det er fort gjort å bruke mer penger enn hva man har tenkt på slik type spill. Norsk Tipping har derfor valgt obligatoriske spillegrenser på disse spillene, det vil si at du ikke får spilt før grensen er satt. Legg merke til at grensen du setter er Totalgrensen, og vil gjelde alle spill etter at den er satt. Se mer info om Totalgrenser her. Egne delgrenser gjelder for KongKasino, Bingoria og Flax og Multix og Belago. OBS! Uansett om du har satt personlig spillegrense eller ikke er alle spillere underlagt totalgrensens maksbeløp.

Jeg får beskjed om at grensen er overskredet

Under Min side - Spillevett kan du se hvor mye av grensene dine du har brukt.
Du kan spille igjen når grensen du har nådd løper ut. Ny dagsgrense gjelder fra neste dag, ny ukegrense fra neste uke og ny månedsgrense fra neste måned (alle kl. 06.00).