Spillevett

Hva er Playscan?

Formålet med Playscan er å tilby en enkel mulighet for å ha oversikt og kontroll på dine spillevaner. Skulle Playscan avdekke at spillingen endrer seg, ved at man f.eks spiller for mer penger og tar større risiko, vil du som spiller blir gjort oppmerksom på dette. Det kan være i form av en melding fra Playscan, tips og råd, oppdatert analyse, anbefaling om på revurdere grenser, hvordan endre spilleatferd osv. Playscan setter ingen diagnose, og er et verktøy som måler risiko opp mot egen spillatferd og selvrapportering (din selvtest).

Norsk Tipping har valgt å bruke verktøyet Playscan for at du som spiller skal få et tilbud om bedre beskyttelse, bedre oversikt på eget forbruk, og økt forståelse for din egen spilleatferd. Norsk Tipping garanterer at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med kundeavtalen og personvernlovgivningen. Norsk Tipping er gitt tillatelse til å samle inn, behandle og lagre personopplysninger til dette formålet.

Forskjellen på Playscan og Hjelpelinjen er at Norsk Tipping og PlayScan ikke driver med behandling. Har du behov for mer hjelp les Spiller du for mye?

Hvorfor mottar jeg ikke SMS-varsling lenger?

Hvis du har rød status i Playscan eller er utestengt fra ett eller flere spill, vil du ikke motta "Husk" eller "Utgått kupong" SMS fra Norsk Tipping sin varslingstjeneste selv om du har aktivert det. Dette er pga. Norsk Tippings ansvarlighetshensyn.

Hvor kan jeg se hvor mye jeg har spilt for den siste tiden?

Dette finner du under "Spillregnskap". Logg deg inn på nettsiden, og klikk på navnet ditt velg "Mine side" - "Spillevett" og deretter "Spillregnskap". Spillregnskapet viser ditt netto forbruk, dvs. hvor mye penger du har brukt på spill etter at premier er trukket fra for de 8 siste ukene.

Du kan også bestille et detaljert spillregnskap til din registrerte e-post adresse. Den detaljerte rapporten viser innsats, premier og netto forbruk fordelt på spill over de siste 12 kalendermånedene

Spiller du for mye?

Opplever du at du stadig spiller for mer og mer? Er du bekymret over spillingen din? Noen vanlige tegn på at man er i faresonen for – eller har problemer med spill, er blant annet at man:

  • Stadig tenker på spill
  • Forsøker å finne tilbake penger en har tapt
  • Føler behov for å spille for mer og mer penger
  • Tror at det bare er et spørsmål om å holde ut, og ikke la sjansen gå fra seg
  • Lyver for å skjule hvor mye tid og penger en bruker på spill

Du kan ta en enkel selvtest på våre nettsider. Den gir deg tilbakemelding på spillevanene og tips og råd om hva du kan gjøre for å ha god kontroll på spillingen. Testen tar ca 5 minutter, og er anonym. Du finner testen her.

Du kan finne mer informasjon på våre nettsider her:https://www.norsk-tipping.no/spillevett og hos Hjelpelinjen her:www.hjelpelinjen.no

Har du spilleproblemer, eller kjenner noen som har det, er det hjelp å få. Et første skritt er å ringe Hjelpelinjen på 800 800 40. De forstår din situasjon og kan gi deg gode råd. Hjelpelinjen har også informasjon om hva som finnes av behandlingstilbud og kan fortelle deg hvor du skal henvende deg videre, enten du har problemer selv eller henvender deg på vegne av noen som har det.

Når jeg setter grenser, tar en spillepause eller stenger meg ute på Norsk Tippings sine Spillevettsider, vil dette fanges opp av Playscan?

Playscan er ikke direkte sammenkoblet mot disse grensene, men en oppdatert analyse vil fange opp endret spilleatferd med bakgrunn i de valgene som er gjort. Dette kan være at du har redusert tiden og beløpene du spiller for, eller at du har valgt å ta en spillepause.

Hva er spillevett?

Spillevett handler om å ha et bevisst forhold til egne spillevaner, til eget penge- og tidsbruk. Spillevett handler om å være føre var – slik at spill er en kilde til gode opplevelser.

Vi anbefaler våre spillere å følge spillevettreglene:

  1. Bestem på forhånd hvor mye du har råd til å tape
  2. Bestem på forhånd hvor mye tid du kan bruke på spill
  3. Spill ikke for mer enn det du føler er helt greit å fortelle til familie og venner
  4. Ikke tro at du kan vinne tilbake det du har tapt. Gevinster i pengespill skyldes helt og holdent, eller i stor grad tilfeldigheter eller «flaks»
  5. Lån aldri penger for å spille
Hvor kan jeg finne mer informasjon?

Du finner informasjon om spillevett, om ulike verktøy og tjenester, om problemer med spill og hvor man kan få hjelp, samt fakta om pengespill og mye mer under Spillevett her på nettsiden: https://www.norsk-tipping.no/spillevett