3. juni fornyes Vikinglotto

  • Hva blir nytt?
  • Antall vikingtall reduseres fra 8 til 5
  • Bedre vinnersjanse for 1. premien (fra 1:98 mill. til 1:61 mill. per rekke)
  • Høyere premie for 3 rette
  • Ny rekkepris blir 8 kr

Endring i vikingtall og vinnersjanse gjør at førstepremiepotten vinnes flere ganger per år enn tidligere. Økte bidrag til fellespotten fra alle medlemslandene, vil gjøre at potten også vokser raskere fra uke til uke. Endringene vil samlet gjøre Vikinglotto til et bedre produkt for deg som spiller med tanke på vinnermuligheter og premiefordeling.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor endres Vikinglotto?

Vikinglotto endres for å gjøre spillet enda bedre for deg som kunde:

• Bedre vinnersjanse for 1. premien
• Flere 1. premievinnere per år
• 1. premiepotten vokser raskere
• Høyere premie for 3 rette

 

For å lykkes med dette gjøres det endringer i spillmatrisen (6 av 48 hovedtall/1 av 8 vikingtall). Den nye spillmatrisen trekker fortsatt 6 av 48 hovedtall, men antall vikingtall det trekkes blant reduseres fra 8 til 5.

Første- og andrepremien i Vikinglotto er felles for alle medlemslandene i Vikinglotto-alliansen, og hvert land betaler inn et fast bidrag ut fra antall deltakelser. Dette beløpet betales inn i euro. Siden eurokursen har steget de siste årene, har Norsk Tippings bidrag til disse felles premiene økt. Det har medført lavere premienivåer på de nasjonale premiene i Norge. For å bedre denne situasjonen, så er det nødvendig å øke den norske rekkeprisen til 8 kr. 

Hva skjer med mine flerukers-spill?

10 ukers-spill

• Fra onsdag 31. mars vil antall uker man kan spille trappes ned uke for uke fram til endringen 3. juni. Den første uken etter 31. mars kan du levere inntil 9 uker. Uken deretter inntil 8 uker o.s.v. Fra og med 3. juni vil det være mulig å levere spill for inntil 10 uker igjen.

 

5 ukers-spill

• 5 ukers-spill kan leveres på vanlig måte i hele perioden. Merk at i de 4 siste ukene før endringen 3. juni vil du motta to kvitteringer for ditt kjøp. Én kvittering for spill som deltar i trekninger før 3. juni og én kvittering for spill som deltar i trekninger etter 3. juni. Dette er for å skille på spill som er kjøpt for gammel og ny pris, og med hhv 8 og 5 vikingtall. 
• For spill som deltar i trekninger etter 3. juni vil ugyldige vikingtall (6, 7, 8) bli erstattet med nye vikingtall mellom 1 og 5.

 

Vikingtall

• Ugyldige vikingtall (6, 7, 8) erstattes med nye vikingtall mellom 1 og 5 for spill som deltar i trekninger etter 3. juni.
• Ønsker du å erstatte dine ugyldige vikingtall selv, må du slette ditt Vikinglotto-spill og legge inn et nytt.

 

Pris

• Pris pr. rekke vil være 6 kr for spill som deltar i trekninger før 3. juni og 8 kr per rekke for spill som deltar i trekninger etter 3. juni.

Hva skjer med mitt abonnement?

Abonnement 

• Ditt aktive abonnement vil bli videreført med de nye betingelsene for Vikinglotto. Du vil motta en SMS med informasjon om dette i forkant av 3. juni. Dersom du har et abonnement med faste tall, vil de vikingtallene som ikke lenger er gyldige (6, 7, 8) bli erstattet med tilfeldige nye vikingtall mellom 1 og 5. Ønsker du å erstatte dine ugyldige vikingtall selv, må du slette ditt Vikinglotto-spill og legge inn et nytt med vikingtall fra 1 til 5.
• Systemspill med flere enn 5 vikingtall vil bli slettet fra 3. juni. Øvrige spill i ditt abonnement vil bli levert som vanlig etter 3. juni. 

 

Pris 

• Fra 3. juni endres rekkeprisen til 8 kroner. Endringen vil gjelde for alle spill som deltar i trekninger etter 3. juni. Beløpet trekkes fra ditt registrerte betalingskort som tidligere. 

Du kan når som helst endre eller avslutte ditt abonnement på Min side - Abonnement.

Hva skjer med Mine spill - Lever igjen?

10 ukers

• Fra onsdag 31. mars vil kvittering i «mine spill» for 10 ukers spill kunne leveres igjen fra «historikk», men den vil kun være gjeldende for det antallet uker som er igjen frem til endringen 3. juni. Dvs. Den første uken etter 31. mars kan du levere ditt 10 ukers spill igjen, men det vil gjelde for inntil 9 uker. Uken deretter inntil 8 uker o.s.v. Prisen vil justeres etter antall uker spillet er gjeldende for.  

 

5 ukers

• 5 ukers spill kan leveres igjen fra «historikk» på vanlig måte i hele perioden. Merk at i de 4 ukene før endringen 3. juni vil du motta to kvitteringer for ditt kjøp. En kvittering for spill som deltar i trekninger før 3.juni og en kvittering for spill som deltar i trekninger etter 3. juni. Dette er for å skille på spill som er kjøpt for gammel og ny pris, og med hhv 8 og 5 vikingtall.  
• For spill som deltar i trekninger etter 3. juni vil ugyldige vikingtall (6, 7, 8) bli erstattet med nye vikingtall mellom 1 og 5.  

 

Vikingtall

• Ugyldige vikingtall (6, 7, 8) erstattes med nye vikingtall mellom 1 og 5 for spill som deltar i trekninger etter 3. juni.
• Ønsker du å erstatte dine ugyldige vikingtall selv, må du lage et nytt Vikinglotto-spill.

 

Pris

• Pris pr. rekke vil være 6 kr for spill som deltar i trekninger før 3. juni og 8 kr per rekke for spill som deltar i trekninger etter 3. juni.

Hva skjer med mine lykkekuponger?

10 ukers

• Fra onsdag 31. mars vil antall uker man kan spille trappes ned uke for uke fram til endringen 3. juni. Du vil fortsatt kunne levere din 10 ukers lykkekupong, men den vil kun være gjeldende for det antallet uker som er igjen frem til 3. juni. D.v.s. den første uken etter 31. mars kan du levere din 10 ukers lykkekupong som vil gjelde for inntil 9 uker. Uken deretter inntil 8 uker o.s.v. Fra og med 3. juni vil det være mulig å levere lykkekuponger for inntil 10 uker som før. Prisen vil justeres etter antall uker lykkekupongen er gjeldende.  

 

5 ukers

• 5 ukers lykkekupong kan leveres på vanlig måte i hele perioden. Merk at i de 4 ukene før endringen 3. juni vil du motta to kvitteringer for ditt kjøp. Én kvittering for spill som deltar i trekninger før 3 .juni og én kvittering for spill som deltar i trekninger etter 3. juni. Dette er for å skille på spill som er kjøpt for gammel og ny pris, og med hhv 8 og 5 vikingtall.  
• For spill som deltar i trekninger etter 3. juni vil ugyldige vikingtall (6, 7, 8) bli erstattet med nye vikingtall mellom 1 og 5.

 

Vikingtall 

• Dersom du ønsker å erstatte de ugyldige vikingtallene selv må du lage en ny lykkekupong før du leverer spillet. 

 

Pris

• Pris pr. rekke vil være 6 kr for spill som deltar i trekninger før 3. juni og 8 kr per rekke for spill som deltar i trekninger etter 3. juni.

Hva skjer med mine systemspill?

• Fra onsdag 31. mars vil antall uker man kan spille systemspill trappes ned uke for uke fram til endringen 3. juni. Den første uken vil man kunne levere inntil 9 uker. Uken deretter inntil 8 uker o.s.v. 
• Fra 3. juni vil det være mulig å levere systemspill for inntil 10 uker på ordinær måte.