Bli Multix lokalinnehaver

Eksempel medium kiosk

Multix lokalinnehaver er en innehaver av Multix spillterminal på vegne av Norsk Tipping. Du er dermed Norsk Tipping sitt ansikt utad mot kundene. Lokalinnehaveren skal på vegne av Norsk Tipping formidle deltakelse i de spill som til enhver tid er tilgjengelig på spillterminalen.

Hva kreves for å bli Multix lokalinnehaver?

Det er ikke alle som kan bli lokalinnehaver for Norsk Tipping. Kirke- og kulturdepartementet har fastsatt krav Norsk Tipping må forholde seg til ved tildeling av oppstillingssteder av Multix spillterminaler. For eksempel må spillterminalene plasseres innendørs i kontrollerbare lokaler hvor det er tilrettelagt for en effektiv håndheving av aldersgrense. Det er også et krav at lokalet er permanent.

 Oppstillingssteder for Multix kan kun være:

-Travbane eller galoppbane

-Spille- og underholdningshall (eks. bowling og biljard)

-Kiosk

-Hotell, restaurant, kafe eller pub.

I tillegg til å være innenfor rett segment krever vi også at søker viser evne og vilje til å prioritere spill i henhold til Norsk Tippings forretningsmessige og etiske normer og verdier.

 Vurderingskriterier for tildeling av lokalinnehaververv:

-Segment

-Tilgjengelighet og salgspotensial

-Økonomi

-Konsept

-Vilje og kompetanse til å prioritere spill

Les mer om lokalinnehaververvet her

Søk om lokalinnehaververv her