Premieandeler

Her er en oversikt over premieandelen til hvert enkelt spill. Oversikten viser også fordelingen mellom premiegruppene for hvert spill.

Lotto

Premieandel50% av omsetningen
Fordeling av premieandelen: 
7 rette34,7%
6 rette + minst 1 tillegg17,4%
6 rette9,6%
5 rette13,9%
4 rette + minst 1 tillegg14,4%
Avsettes hver uke til særskilt trekning10,0 %
Alle premier rundes ned til nærmeste 5 krone.
Fordelingen i Lotto ble endret fra og med 1. januar 2012. Den særskilte trekningen kalles SuperLotto og vil gjennomføres cirka fire ganger i året.

Viking Lotto

Premieandel50% av omsetningen
Fordeling av premieandelen: 
6 retteDet innbetales 0,04 euro pr. spilt rekke til en felles 1. premiepott for de deltakende landene.
LykketallpottenDet innbetales 0,034 euro pr. spilt rekke til lykketallpotten. (Endret 17. januar 2013)
Norsk lykketallspottDet innbetales 42 øre pr. spilt rekke til den norske lykketallspotten. (Endret 17. januar 2013)
Det resterende premiebeløp fordeles slik: 
5 rette + minst 1 tillegg7,5 %
5 rette5,5 %
4 rette20 %
3 rette67 %

 Alle premier rundes ned til nærmeste 5 krone.

Joker

Premieandel50% av omsetningen
Fordeling av premieandelen: 
1. premiepott40%
2.-5. premie: 
5 rette10%
4 rette11%
3 rette15%
2 rette24%

Alle premier rundes ned til nærmeste 5 krone.

Extra

Premieandel50% av omsetningen
1. premiepottDet settes av 1 million kroner i hver trekning. Inntil 2 mill. utbetales – resten overføres til neste uke.
Extrasjansen100.000 kroner settes av hver uke
Det resterende premiebeløp fordeles slik: 
Første bilde1,5%
Første ramme2,5%
Første brett7%
Brett12%
Ramme30%
Bilde47%

Alle premier rundes ned til nærmeste 5 krone.

Tipping

Premieandel55% av omsetningen (endret fra 50% 23. februar 2009)
Fordeling av premieandelen: 
12 rette27%
11 rette27%
10 rette31%
Bonuspotten15%
Bonuspotten utbetales når noen er alene om 12 rette. Dersom den vokser til 5 millioner kroner, legges den inn i den ordinære premiepotten for 12 rette på en kupong fastsatt av Norsk Tipping.

Alle premier rundes ned til nærmeste 5 krone.

Oddsen

LangoddsenIngen fast premieandel. Det er faste odds, og premiene vil variere i forhold til spillinnsats og resultater.
Oddsbomben60% av omsetningen
Vinneroddsen65% av omsetningen

Keno

Ingen fast premieandel. Det er faste odds, og premiene vil variere i forhold til spillinnsats og trukne tall.

Oddstabellen for Keno:

Keno-nivåAntall retteOdds
1010200 000
95 000
8200
720
64
51
01
9950 000
81 100
750
68
52
01
8810 000
7240
620
53
41
772 400
6100
510
41
66420
520
43
31
55200
49
31
4435
32
21
3318
21
227

Eurojackpot 

Premieandel

50% av omsetningen

Den totale premieandelen deles mellom:

  1. premiegruppe 1-12 og avsetning til premiegaranti, og
  2. nasjonale premier

 

 

 

1) premiegruppe 1-12 og avsetning til premiegaranti

Til premiegruppe 1-12 samt premiegaranti innbetaler hvert land et beløp tilsvarende 1 Euro pr. spilt rekke. 22 % av beløpet avsettes til premiegarantifond. Det resterende utgjør premiegruppe 1-12 som fordeles i henhold til tabellen nedenfor.

Fordeling av premieandelen:

 

5 + xx rette

22,00 %

5 + x rette

5,00 %

5 rette

1,30 %

4 + xx rette

1,20 %

4 + x rette

0,95 %

4 rette

0,60 %

3 + xx rette

0,85 %

3 + x rette

4,10 %

2 + xx rette

3,45 %

3 rette

3,60 %

1 + xx rette

12,00 %

2 + x rette

22,95 %

Premiegarantifond

22,00 %

 

 

2) nasjonale premier

 

For spill foretatt hos Norsk Tipping skal den totale premieandelen med fradrag av det beløpet som skal innbetales til premiegruppe 1-12 samt premiegaranti, gå til nasjonale premier.

Nasjonale premier deles i to grupper, A og B.

Nasjonal premiegruppe A

Premiene i nasjonal premiegruppe A er varepremier. Totalsummen skal ikke overstige 400.000 per spilleomgang.

Nasjonal premiegruppe B

Resterende beløp av premieandelen i nasjonal premiegruppe skal tilfalle premiegruppe 2 (5 + x rette) til fordeling blant spillere hos Norsk Tipping. Dersom ingen rekker oppfyller vinnerkriteriene for premiegruppe 2, overføres det nasjonale premiebeløpet for denne premiegruppe til premiepotten for tilsvarende premiegruppe i påfølgende spilleomgang.

 

 

Alle premier rundes ned til nærmeste 5 krone.

5
Hjelp
Chat