Pengespillmarkedet på fem minutter

Pengespillmarkedet på fem minutter

Nesten 60 prosent av den voksne befolkningen spiller pengespill, skriver senior analytiker Lars Langseth Nikolaisen (innfelt) i denne fagbloggen.

Illustrasjon: Norsk Tipping

Pengespillmarkedet på fem minutter

Hvor mange nordmenn spiller pengespill, hvor mye spiller vi for, hva spiller vi – og hos hvem? Slik står det til på det norske spillmarkedet i dag.

FAGBLOGG 

I fjor spilte nesten 2,4 millioner (ca. 60 prosent) av den voksne befolkningen pengespill – en andel som har vært stabil de siste årene1. De fleste spilte hos Norsk Tipping, som i 2015 hadde 2,2 millioner kunder. I underkant av 400 000 spilte hestespill hos Norsk Rikstoto2, ca. 150 000 besøkte en bingohall3, mens 250 000 spilte hos utenlandske spillselskap4.

Totalt spilte nordmenn for 11,2 milliarder kroner i 20155(omsetning etter at premier er utbetalt), fordelt på denne måten: (artikkelen fortsetter under grafikken)

Andel av netto omsetning 2015

Bredde- og nisjespill

I 2015 var nesten halvparten av all pengespillomsetning på lotterier og skrapespill. Det er flere årsaker til at disse spillene er de mest populære: De er enkle å forstå, du kan vinne store premier selv med en liten innsats, og det er helt tilfeldig hvem som vinner. Selv om sannsynligheten for å vinne toppgevinsten er lav, er appellen likevel stor nok til at 1,7 millioner nordmenn spiller Lotto hvert år.

Nisjespill som kasino- og bingospill har færre kunder, men dette er kunder som spiller for mer penger enn den jevne lottospiller. Derfor utgjør disse spillene femti prosent av nettoomsetningen i det norske markedet. For eksempel spiller cirka en prosent6 av den voksne befolkningen for en halv milliard kroner7 på databingoautomater i norske bingohaller.

Med 400 000-500 000 spillere er sports- og hestespill de største nisjespillene på markedet. Når vi vet at nærmere 2 millioner nordmenn ser store sportsbegivenheter på TV, betyr det likevel at det er langt flere sportsinteresserte enn det er folk som spiller sportsspill i Norge. 

Kampen om kundene

De siste 20 årene har utenlandske spillselskaper vært tilgjengelig på nett. De kjemper en stadig tøffere kamp om kundene, og i fjor ble det vist en halv million reklameinnslag for pengespill på TV. Cirka 90 prosent av disse var for utenlandske spillselskaper8. Disse har markedsføringsforbud i Norge, og sender derfor sine reklamer hos TV-selskaper som sender fra utlandet – for eksempel TV 3 og MAX . Så godt som all reklame fra uregulerte aktører er for odds- og kasinospill. 

Andel av reklamevisninger på TV, 20159: (Artikkelen fortsetter under diagrammet)

Andel reklamevisninger 2015

De «nye» spilleautomatene

I tida før de fysiske spilleautomatene ble forbudt i 2006 var det en voldsom vekst i det private automatmarkedet. På det meste tapte nordmenn mer enn fem milliarder kroner i året på disse automatene10, og det var antatt at ca. 200 000 «problem- og risikospillere» sto for 90 prosent av omsetningen11. Da automatene forsvant fra kiosker og butikker sank spillmarkedet umiddelbart. Selv med vekst de siste årene, er totalmarkedet fortsatt mindre enn det var før automatforbudet.

Det private automatmarkedet flyttet seg over til nett. Selv om stadig flere av de utenlandske nettsidene også tilbyr sportsspill, utgjør automat- og kasinospill mellom 70 og 80 prosent av inntektene for flere av selskapene12. Ca. to prosent av befolkningen spiller disse spillene hos utenlandske selskaper13.

Norsk Tipping lanserte kasinospill på nett i 2014. Myndighetenes mål med dette var å redusere problemspill på sikt, og å styre omsetningen til det nasjonale, regulerte markedet.

Strengere krav til ansvarlighet i det regulerte markedet

Statistikk fra Hjelpelinjen for spilleavhengige i Norge viser at nettkasino og odds er de spillene flest nevner som problematiske. Norsk Tipping så etter hvert en tendens til at noen av kundene våre tapte urovekkende mye penger på kasino- og sportsspill. I høst innførte selskapet derfor totalgrense for tap. Foreløpige erfaringer kan du lese om i fagbloggen: «Risikospillere har redusert tapene».

Ansvarlighetsrammeverket på det regulerte markedet blir stadig sterkere, nylig ble det klart at også Norsk Rikstoto skal innføre registrert spill og totalgrense for sine spill.

Nordiske løsninger

I en kommende stortingsmelding vil regjeringen gi sin anbefaling til fremtidig pengespillregulering i Norge. Da vil vi få vite om regjeringen ønsker å åpne opp nisjemarkedet for lisensiering. I de andre nordiske landene er det valgt ulike reguleringsformer: I Finland har man nylig besluttet å styrke enerettsmodellen. Fra 1. januar 2017 vil de tre enerettsselskapene Veikkaus, RAY og Fintoto bli slått sammen til ett selskap. I Sverige utredes det fortsatt hvordan reguleringen skal være i fremtiden, resultatet av den er ventet i slutten av mars neste år.

Erfaringer fra Danmark

Danmark åpnet for lisens innenfor kasino- og sportsspillmarkedet den 1 januar 2012, og 25 nye selskaper selger nå spill i Danmark. Så langt viser erfaringene at færre dansker spiller pengespill enn tidligere13, men samtidig har totalomsetningen i markedet økt med ca. 2 milliarder kroner14. Omsetningsveksten kommer fra nisjespillene, som på få år er doblet, både for nettkasino og sportspill. Det er i dag flere problem- og risikospillere i Danmark15.  

 

Kilder:

1,2,3*,6,13 OMFANG AV PENGE- OG DATASPILLPROBLEMER I NORGE 2015: https://lottstift.no/wp-content/uploads/2016/06/WEB-Rapport_befolkningsundersokelsen.pdf (*Estimat basert på antall kunder for det totale spilltilbudet i bingohaller: bingo, databingo og Belago)

4: https://lottstift.no/nb/pengespill/pengespill-pa-nett/

5,8: http://2015.norsk-tipping.no/samfunnsoppdrag/spillmarkedet/

7: https://lottstift.no/lotteri-og-bingo/bingostatistikk-2015/

9: Norsk Tipping basert på reklamestatistikk fra Nielsens Ad Dynamix

10:  https://lottstift.no/wp-content/uploads/2015/12/Pengespelstatistikk-2005.pdf

11: http://www.rus-ost.no/file=5257

12: I Cherry AB sin kvartalsrapport for første kvartal 2016, oppgir man at for 2015, kom73% av ComeOns revenue fra Kasinospill, I Betsson Groups kvartalsrapport for tredje kvartal 2016 oppgir de at non-sport utgjør 73%  av revenue i Norden (side 11):

13,15: http://www.sfi.dk/nyt/nyheder/presse/faerre-spiller-om-penge-lidt-flere-har-spilleproblemer/

14:  Spillemyndigheden oppgir i sin årsrapport for 2014 at det totale regulerte markedet var 6,5 mrd i 2011, i årsberetningen for 2015 oppgir de at det regulerte markedet var 8,4 milliarder kroner: https://spillemyndigheden.dk/%C3%A5rsberetning-og-rapport