Havnelid på plass i Norsk Tipping

Havnelid på plass i Norsk Tipping

NY SJEF: Åsne Havnelid har tatt fatt på jobben som adm. dir. for Norsk Tipping.

Havnelid på plass i Norsk Tipping

Mandag 3. oktober tiltrådte Åsne Havnelid stillingen som administrerende direktør i Norsk Tipping.

Havnelid tar over for Torbjørn Almlid (66). Almlid vil i en kortere overgangsperiode ha en rolle som spesialrådgiver for Havnelid før han går av med pensjon til våren. Almlid vil i denne perioden også fullføre sine forpliktelser som styremedlem i European Lotteries.

Åsne Havnelid kommer fra rollen som generalsekretær i Norges Røde Kors. Hun har i tillegg hatt flere sentrale lederposisjoner innen norsk idrett og næringsliv.

- Jeg er veldig glad for endelig å kunne ta fatt på den spennende oppgaven som administrerende direktør for Norsk Tipping, uttaler Åsne Havnelid.  - Men jeg må samtidig si at det er med ydmykhet jeg etterfølger Torbjørn Almlid som har gjort en fantastisk jobb i sine nesten åtte år ved roret. I hans periode har selskapet utvidet sitt spilltilbud og skapt fantastiske resultater, samtidig som han har vært en pådriver for selskapets verdensledende og innovative arbeid med spillansvar. Jeg vil benytte anledningen til å takke ham for hans uvurderlige innsats for Norsk Tipping, sier hun.

- Jeg er veldig stolt over det Norsk Tipping har oppnådd siden jeg overtok som administrerende direktør i selskapet i januar 2009. Jeg vil gjerne få takke både selskapets ansatte, våre viktige nasjonale og internasjonale partnere og selskapets eier og styre for samarbeidet. Jeg er helt sikker på at Åsne Havnelid med sin brede erfaring vil bli en meget god leder for selskapet i årene som kommer, og jeg vil gjerne ønske både henne og selskapet lykke til i arbeidet med å bringe en så viktig samfunnsaktør som Norsk Tipping videre inn i den digitale tidsalder, sier Torbjørn Almlid.