Nytt innovasjonssamarbeid på trappene

Nytt innovasjonssamarbeid på trappene

Nytt innovasjonssamarbeid på trappene

De skandinaviske spillselskapene skal samarbeide med det britiske og franske nasjonale lotteriet om spillinnovasjon.

Norsk Tipping, Français des Jeux, Camelot UK Lotteries, Svenska Spel, Danske Lotteri Spil og Veikkaus er enige om å etablere et innovasjonssamarbeid. Selskapene skal sammen finansiere og bemanne en innovasjonsinkubator etter laboratorie-stil, kalt CoLab.

CoLab vil være klar til å begynne arbeidet i desember 2017. I utgangspunktet skal man fokusere på å lage nye spillkonsepter rettet mot det yngre breddemarkedet («millennials») – et segment som lotterier i hele verden ønsker å treffe i større grad. 

CoLab skal være en «fabrikk» for lotteri-innovasjon. Man skal, på en rask og kostnadseffektiv måte, finne nye og innovative spill og opplevelser. Disse skal videreutvikles og forbedres gjennom bruk av best practice «lean start-up»-teknikker, i kombinasjon med tradisjonelle markedsundersøkelser. Når konseptene er klare til lansering, vil de enkelte spillselskapene gjøre det i sitt eget marked, ut fra egne betingelser.

For de samarbeidende spillselskapene vil CoLab muliggjøre raskere og bredere innovasjon – til en lavere risiko. Skalafordeler vil gjøre at man kan utvikle flere nye konsepter frem til prototyping og testing raskere og bedre enn det de enkelte spillselskapene ville klare alene. Gjennom å teste levedyktigheten til konseptene i et lavrisiko og smidig «start-up»-miljø vil produktutviklingen bli mer kostnadseffektiv.

CoLab som samarbeidsarena vil gi alle lotteriene økt kunnskap fra de ulike markedene. Kombinert med det kreative miljøet som vil bli bygd opp i CoLab, vil dette sørge for at både antallet nye konsepter og kvaliteten på disse vil være høy.

CoLab vil jobbe i partnerskap med et eksternt innovasjonsbyrå, og kontrakten blir lagt ut på anbud som offentlig anskaffelse. Norsk Tipping leder denne anskaffelsen på vegne av de seks deltakende spillselskapene.