Samlet dommerne på Ekebergsletta

Samlet dommerne på Ekebergsletta

Samlet dommerne på Ekebergsletta

Norsk Tipping ønsker å støtte opp om bærekraftsmål 5 og bidra til likestilling i idretten. Sammen med Norway Cup inviterte vi derfor i går jentedommerne på Ekebergsletta til en time med faglig påfyll og motivasjon til å stå på videre.

Norsk Tipping er bærekraftpartner med Norway Cup. Målsettingen med bærekraftpartnerskapet er å finne områder hvor vi i fellesskap kan bidra positivt til samfunnsutviklingen. Bærekraft-navnet har sitt utspring i FNs bærekraftmål, som er 17 overordnede mål for en verdensomspennende «dugnad» som skal bidra til en bedre og mer rettferdig verdensutvikling.

Sammen har Norway Cup og Norsk Tipping identifisert bærekraftsmål 5, likestilling mellom kjønnene, som et område hvor vi kan gjøre en ekstra innsats.

Hovedfokuset i forbindelse med årets Norway Cup rettet seg inn mot dommerne. Fotballfamilien har mange flinke dommere av begge kjønn, men situasjonen er den at jentene er i klart undertall. I Norway Cup er snaut 10 prosent av dommerne jenter, mens det på kretsdommernivå i Norge kun er 4,5 prosent.

Motivasjon og faglig påfyll

Samlingen på Ekebergsletta i går hadde som mål å gi faglig påfyll og motivasjon til å stå på videre for de tøffe jentene som allerede har valgt seg ut dommergjerningen som sin karriere i fotballen.

Faglig påfyll sto Norges beste dommer, FIFA-dommer Marte Sørø, for. Hun innledet med å si at hun har verdens beste hobby, men benyttet også tiden til å snakke om mindre positive sider ved livet som fotballdommer. Kvinnelige kampledere blir ofte møtt med fordommer, i tillegg til at mange blir utsatt for hets fra spillere, trenere og foreldre. Hets er en del av hverdagen for fotballdommere av begge kjønn, men hetsen kvinner utsettes for er gjerne tøffere og går ofte mer på person en prestasjon.

Marte Sørø 1

Opptatt av likestilling

Fotball er Norges største jenteidrett, men mens det er stor grad av likestilling på utøversiden i idretten, ligger man etter både på dommer-, trener- og ledersiden. Dette gjelder både i fotballen og resten av idretts-Norge. I sitt innlegg brukte Linda Hofstad Helleland mye av tiden til å snakke om likestilling i idretten, som er et område som hun brenner for.

Samlingen ble avsluttet med at Åsne Havnelid, Linda og Marte satte seg sammen med dommerne for å ta en prat og svare på spørsmål. 

Åsne og Linda bredde