Slik fungerer totalgrensene

Slik fungerer totalgrensene

Fra høsten 2016 innfører Norsk Tipping en øvre grense for hvor mye en enkelt spiller maksimalt kan tape i løpet av en måned. Grensen er satt til 20.000 kroner, og gjelder på tvers av alle spill i Norsk Tippings kanaler. Slik fungerer det:

Ny kunnskap om spillemønstre viser at om lag 20.000 av Norsk Tippings to millioner registrerte spillere taper så mye at de er å betrakte som risikospillere. En dreining i markedet fra de klassiske lotterispillene til nettbaserte spill med raske gevinster, gjør flere sårbare for å utvikle risikoatferd.

Selv om Norsk Tippings regelverk allerede er bransjens strengeste, ser vi behovet for flere forebyggende tiltak.

safety-ring

Totalgrensen er det foreløpig siste tiltaket i Norsk Tippings kontinuerlige ansvarlighetsarbeid, og i særklasse det viktigste forebyggende tiltaket mot spilleproblemer og spillavhengighet i 2016.

Slik fungerer totalgrensen

 • For såkalte høyrisikospill og nettbaserte spill (gule[1] og røde spill[2]) blir det obligatorisk å sette en tapsgrense før man får spille.
 • Spilleren bestemmer selv hvor høyt han/hun vil sette grensen, men den kan maksimalt settes til 20.000 kroner i måneden.
 • Dersom spilleren når sitt maksbeløp for tap på for eksempel oddsenspill på nett, inntrer en obligatorisk spillepause der han/hun heller ikke kan spille noen andre spill, heller ikke lotterispill som Lotto.
 • For de klassiske lotteri- og sportsspillene (grønne spill[3]) vil det ikke være obligatorisk å sette tapsgrense før man får spille, men spilleren vil uansett være underlagt totalgrensens maksimalbeløp.
 • De som kun spiller hos kommisjonær, vil også omfattes av totalgrensen.
 • Enkelte «risikospill» som automater (Multix) bingo- og casinospill har allerede strengere tapsgrenser på mellom 2.500 og 10.000 kroner i måneden. Disse vil fortsatt gjelde, men spilleren kan spille på andre produkter så lenge han/hun heller ikke overskrider totalgrensen. Du kan lese mer om delgrenser på Norsk Tippings spill her.
 • Det eneste spillet som ikke omfattes av totalgrensen er kjøp av Flaxlodd i butikk. Årsaken er at man ikke må være registrert spiller for å kjøpe Flaxlodd.

Første gang

 • Alle kunder som har spilt gule eller røde spill eller Langoddsen de siste seks måneder får varsel om endringen på sms dagen før totalgrensen innføres
 • Rett etter pålogging vil kunden få informasjon om den nye grensen, og en invitasjon til å sette sin egen tapsgrense.
 • Hvis kunden skal spille Langoddsen, Liveoddsen eller andre gule og røde spill, vil kunden ikke få levert spill dersom han/hun ikke har satt en tapsgrense.

Håndheving

 • Alle spillere vil få varsel når de har nådd 80 prosent av sin totalgrense pr måned.
 • Spilleren får en «spillgrense overskrides»-melding når man forsøker å levere et spill for mer enn det resterende beløpet på tapsgrensen.
 • Hos kommisjonær får spilleren beskjed i displayet på smartkortleseren: «sjekk restbeløp grense». Restbeløpet kan sjekkes i smartkortleseren, slik at kunden ser hvor mye han/hun kan spille for.
 • Kommisjonæren får beskjed på sin skjerm: «Kunden har nådd en spillegrense og kan ikke fullføre kjøpet».

Effekter

Totalgrensen har en åpenbar, skadebegrensende effekt, men tiltaket er først og fremst forebyggende. Både forskning og dokumentert erfaring med de obligatoriske grensene Norsk Tipping allerede har på enkeltspill, viser at:

 • De aller fleste som må sette en selvbestemt grense, setter den langt lavere enn maksbeløpet.
 • Spillere som aktivt har satt en grense selv, stopper de når de har nådd den. De går ikke videre og spiller hos andre aktører selv om de får spillestopp i Norsk Tippings kanaler.

Oppfølging

Generelt følger Norsk Tipping med på effekten av alle tiltak vi gjør for å sikre at de har ønsket effekt og for å kontinuerlig forbedre dem. Risikospillere blir fulgt opp på flere måter. Verktøyet Playscan gir dem tilbakemeldinger basert på hver enkelts spilleatferd. Noen av risikospillerne blir også oppringt av Norsk Tipping og tilbudt oppfølgingssamtaler.

Flere verktøy

 • Det innføres et nytt verktøy kalt «Spillregnskap», der spillerne enkelt kan få oversikt over hvor mye de til enhver tid har spilt for, og hvor mye de har tapt.
 • Verktøyene der spillere kan ta pauser fra spill og permanent stenge seg ute fra spill er også forbedret og forenklet. 

Maksimalbeløpets størrelse

 Maksimalbeløpet på 20.000 kroner er besluttet av Kulturdepartementet, men vi mener dette er en fornuftig grense og en betydelig forbedring av sikkerhetsnettet rundt sårbare spillere.


[1] Flax (fysisk), Langoddsen

[2] Belago, Bingoria, Flax (digitalt), Kong Kasino, Liveoddsen, Multix

[3] Lotterispillene (Lotto, Viking Lotto, Joker, Extra, Keno, Nabolaget, Eurojackpot), Tipping, Oddsbomben, Vinneroddsen.