FAGBLOGG: Tall og fakta om pengespill i Danmark

FAGBLOGG: Tall og fakta om pengespill i Danmark

FAGBLOGG: Tall og fakta om pengespill i Danmark

Etter at Danmark innførte lisenser på spillmarkedet i 2012 spiller færre spillere for mer penger enn før. Det spilles nå mer på kasino- og oddsspill enn på lotterier, og antall spilleavhengige øker.

Danmark har det minste spillmarkedet i Norden, målt i antall kroner hver voksne innbygger bruker på pengespill hvert år. Til sammenligning er forbruket i Finland nesten 40 prosent høyere, mens Norge og Sverige følger etter med om lag jevnstort forbruk hos innbyggerne.

Norden per Capita 2015

 

Kilder: årsrapporter for Norsk Tipping, Danske Spil, RAY, Veikkaus, Svenska Spel, Spillemyndigheden, Lotteritilsynet, Lotteriinspektionen og Lotteritilsynets utredning «Sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske Pengespillmarkedet»

Endringer i 2012

Fram til 2011 hadde Danske Spil monopol i Danmark. Fra 1. januar 2012 åpnet danske myndigheter for lisenser innenfor kasino- og sportsspillmarkedet. Siden da har det danske markedet sett slik ut:

  • Danske Lotteri Spil består som statlig selskap, og har fortsatt monopol på lotterier, hestespill og ebingo. (Hestespill og eBingo flyttes inn i lisens fra 1. januar 2018.)
  • Danske Spils «Elite gaming» tilbyr fysiske spilleautomater sammen med flere andre private aktører.
  • Danske Lisens Spil ble skilt ut fra Danske Spil, og tilbyr sportspill, nettkasino og nettpoker i lisensmarkedet.
  • Mellom 25 og 30 private aktører har nå lisens til å selge spill i Danmark. Blant dem er kjente selskaper som Unibet, Betsson med flere.
  • Som i Norge (og Sverige) finnes det mindre lotterier i tillegg til Danske Lotteri Spil (Klasselotteriet er det største).
  • Det er også 6 fysiske kasinoer i Danmark.

Slik har det gått

I 2016, etter fire år med lisensmarked, gjennomførte Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI) i Danmark en befolkningsundersøkelse om pengespill og pengespillproblemer. Dette er noen av konklusjonene:

  • Færre dansker spiller pengespill enn tidligere. I 2005 spilte 76 prosent av den voksne befolkningen pengespill, i 2016 var tallet sunket til 63 prosent.
  • Selv om det er blitt færre spillere, har totalomsetningen i markedet økt med ca to milliarder kroner
  • Omsetningsveksten kommer fra nettkasino- og sportsspill, mens de klassiske lotteriene synker i popularitet. I 2015 gikk kasino og sportsspill forbi lotteriene i omsetning.
Regulerte markedet i Danmark2

 

Omsetning (i millioner kroner) pr. spillkategori i Danmark. Kilde: Spillemyndigheten.dk

 

Flere problemspillere

SFIs undersøkelse konkluderer også med at det i dag er flere problem- og risikospillere i Danmark i 2016 enn det var før lisensene ble innført.  

«Flere i dag står i fare for å miste kontrollen over spillelysten. Antallet spillere som enten har problemer eller er i faresonen for å få det, er steget fra omkring 98 000 personer i 2005 til omkring 125 000 personer i 2016. Langt fra alle er spilleavhengige, men har en spilleatferd som kan utvikle seg til å bli problematisk», heter det i rapporten. Forskerne skriver at antallet faktiske ludomane, altså mennesker som har et reelt spillemisbruk, er vanskelig å fastslå nøyaktig. Forskernes vurdering er at det i dag er omkring 10 000 ludomane i Danmark.

Danske spil oms og hendvendelser til ludomanilinjen

Illustrasjon: Danske spil har sin egen kontakttelefon for spilleavhengige. Grafen viser veksten i antall henvendelser fra 2013 til 2016. Kilde: Danske Spil

Felles register for utestengelse

I Danmark har man etter at lisensene ble innført etablert et felles register for utestengelse av spillere (ROFUS). På denne tjenesten kan spilleren velge å sperre tilgangen sin til alle spillselskaper med lisens. Ca 9000 spillere har til nå benyttet seg av denne muligheten, viser tall fra Spillemyndigheten.

Danske spillere har fortsatt mulighet til å spille hos selskaper som ikke har lisens i Danmark. Nettspillselskapenes egen bransjeorganisasjon Danish Online Gambling Association (DOGA) anslår at om lag 13 prosent av nettbasert sports- og kasinospill i Danmark foregår utenfor det regulerte markedet. Det spilles for om lag en halv milliard kroner hos uregulerte selskaper i Danmark. Før lisensene ble innført, ble det uregulerte markedet estimert til ca en milliard kroner.

De uregulerte selskapene er ikke med blant selskapene man kan utestenge seg fra i ROFUS. Spillemyndigheten bruker tiltak som IP-blokkering av nettstedene til selskapene som ikke har lisens.

Uregistrert spill

En stor del av det danske markedet er ikke underlagt ROFUS. Årlig legges det igjen cirka 2 milliarder danske kroner på de 25 000 spilleautomatene, samt i landets seks kasinoer. Livebetting og andre sportsspill kan også spilles uregistrert hos kommisjonær, i underkant av 40% av alt sportspill i Danmark er hos kommisjonærer. Både uregulert og uregistrert spill gjør at det ikke er mulig å kontrollere det totale forbruket til kunden.

Regulert sportspill Danmark

Tall i millioner DKK. Kilde: Spillemyndigheten.dk

 

Markedsføring

På markedsføringssiden er det i Danmark ikke lagt begrensninger på hvilke virkemidler spillselskapene kan bruke for å trekke til seg kunder. De kan derfor bruke tiltak som effektivt motiverer både gamle og nye kunder til å spille, som VIP-programmer, startbonuser og free spins. Danske Spil har de siste årene jobbet for å forby eller redusere bruken av bonuser på det danske markedet. I årsrapporten fra 2015 skriver Danske Spil at de «(…)opfordret branchen til, at vi i fællesskab og af egen drift indfører begrænsninger i brugen af bonus. Det har endnu ikke utmøntet sig i en brancheaftale.»

I Danmark har lisensselskapene i tillegg anledning til å drive såkalt «capping», det vil si at de legger sterke begrensninger på hvor mye vinnende sportsspillere kan spille for.

Oppsummering

Kort oppsummert viser tallene at i Danmark spiller nå færre spillere for mer penger. Markedet beveger seg fra lotterispill og over mot sports- og kasinospill som er tettere forbundet med utvikling av spilleproblemer. Siden 2005 har det vært en om lag 25 prosent økning i antall spillere som er i risikosonen for å utvikle spilleproblemer.

På den positive siden har danskene lykkes i å redusere lekkasjen til det uregulerte markedet. Myndighetene går aktivt inn med tiltak mot selskaper som ikke har lisens, i form av IP-blokkering av danskspråklige nettsider som tilbyr spillprodukter. Utestengelsesregisteret ROFUS har også fungert etter hensikten.