Like muligheter, steg for steg

Like muligheter, steg for steg

Norsk Tippings administrerende direktør, Åsne Havnelid.

Like muligheter, steg for steg

Det er litt over tre år siden vi forpliktet oss til å jobbe for like muligheter for kvinner i idretten. Slik har det gått.

Den gang gikk vi inn som sponsor for kvinnenes toppfotball. I tiden som fulgte inngikk vi flere, mindre avtaler med kvinnenes landslag i roing, kombinert, hopp og ishockey. Vi gjennomførte en stor holdningsundersøkelse om kvinner i fotball, og vi har lagt krefter i å lage gode kampanjer og filmer for å gjøre folk oppmerksom på forskjellene som fortsatt finnes. Nylig ble vi partner for Brettforbundets store jenteløft.

Men det viktigste som har skjedd, er at vi har begynt å sette det hele i system – i alle deler av virksomheten vår.

  • Når vi inngår nye sponsoravtaler i dag, er like muligheter for utøvere av begge kjønn med som en klausul i alle kontraktene.
  • På grasrotnivå arbeider vi systematisk sammen med flere særforbund for å rekruttere og utdanne flere kvinnelige trenere og ledere.
  • Under kvinnenes fotball-VM i 2019 var den kommersielle satsingen vår like stor som under herrenes mesterskap. Resultatet var knallgode tall for mesterskapet på Oddsen. Det bidrar til å stilne kritikerne som hevder at kvinnefotball ikke har kommersiell interesse. 
  • Vi har også utvidet satsingen til kulturfeltet. Sammen med Talent Norge og Norsk Filminstitutt har vi lagt både penger og krefter i en vellykket satsing på kvinnelige regissører.
  • I 2019 gikk startskuddet for en satsing på kvinnelige koreografer, sammen med Talent Norge og Nasjonalballetten.
  • Parallelt med alt dette, setter vi egne resultatmål for kjønnsbalanse og mangfold i Norsk Tipping som selskap.
  • Det utarbeides nye styringsdokumenter og føringer for ansettelsesprosesser, og analyser av årsaksforholdene bak eventuelle lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.
  • Innen utgangen av 2022 er målet å være på topp 10-lista til SHEindex.

Overraskende mye handler fortsatt om å nedfelle skriftlige, bindende prinsipper om forhold vi lenge har tatt som en selvfølge. Muren mødrene våre begynte å bygge, har vist seg å ikke være helt ferdig. Vi skal gjøre vårt for å legge på de steinene vi kan bidra med. Og ikke minst bruke stemmen vår som stor samfunnsaktør og sponsor til å påvirke der vi kan.