Hva rører seg i Innovasjon og utvikling?

I Norsk Tipping har vi fokus på innovasjon gjennom både kontinuerlig forbedring og mer langsiktig innovasjon. Gjennom en helhetlig styring av porteføljen og faste ritualer skal det sikre at vi ivaretar initiativer med ulik grad av risiko. Vi har faste tverrfaglige team som jobber sammen om oppgavene, og fagpersonene kommer fra ulike miljøer, deriblant forretningsutvikling og UX. Vi jobber etter en test og lær tilnærming hvor fokus på kundeverdi er viktig.  

 

Forretningsutvikler

Marie Mjåseth er forretningsutvikler i Norsk Tipping. Selskapet er i en endringsfase hvor det knyttes større forventninger til pengespillbransjen og hvordan vi skaper verdi for våre kunder og interessenter.

IT Utvikling

Norsk Tipping huser ett av de største IT-miljøene på Innlandet. Hos oss jobber det rundt 100 personer med et bredt spekter av IT-oppgaver fra arkitektur og utvikling til drift. June, Jon-Olav, Arild og Rita er blant de som daglig jobber for at Norsk Tipping skal være en del av de aller fremste IT-miljøene i landet. Kanskje du også vil bli med på reisen?

UX design

Våre designere er viktige ressurser for selskapet, og er ofte bindeleddet mellom forretning og utvikling. Organisasjonen jobber ut i fra et tjenestedesignrammeverk hvor de forbedrer brukeropplevelsen i våre tjenester og spill hver eneste dag. Dette er et lite miljø som jobber i skjæringspunktet design, spill, forretning og utvikling.


Nyheter