Bli kommisjonær eller lokalinnehaver

Vi anbefaler at du ikke bruker Chrome som nettleser ved levering av søknaden, da det har hendt at søknaden ikke har kommet fram.
Vi arbeider med å rette feilen.

Bli kommisjonær

Kommisjonærene er Norsk Tippings største salgskanal og vårt ansikt ut mot mange tusen kunder hver dag. Kommisjonærene skal formidle Norsk Tippings spill som er blant Norges sterkeste merkevarer. Gjennom god markedsføring, et attraktivt spilltilbud og ansvarlige rammer skal Norsk Tipping imøtekomme kundenes krav og forventninger og skape et godt resultat for kommisjonærene og overskuddsmottakerne.

Les mer ( pdf )       Søk her

Bli lokalinnehaver for Multix

Multix Lokalinnehaver er en innehaver av Multix spillterminal på vegne av Norsk Tipping. Den er dermed Norsk Tipping sitt ansikt utad mot kundene. Lokalinnehaveren skal på vegne av Norsk Tipping formidle deltakelse i de spill som til enhver tid er tilgjengelig på spillterminalen.

Les mer ( pdf )        Søk her

Bli lokalinnehaver for Belago

Belago Lokalinnehaver er en innehaver av Belago spillterminal på vegne av Norsk Tipping. Den er dermed Norsk Tipping sitt ansikt utad mot kundene. Lokalinnehaveren skal på vegne av Norsk Tipping formidle deltakelse i de spill som til enhver tid er tilgjengelig på spillterminalen.

Les mer ( pdf )      Søk her