prosess-1


Hvem kan bli kommisjonær eller Lokalinnehaver?

Ny kommisjonær

 KBS (tradisjonell kiosk, bensinstasjoner)

 Dagligvarebutikker

Nyetablering Multix

 KBS (tradisjonell kiosk, bensinstasjoner)

 Spillesteder (f.eks bowlinghaller)

Nyetablering Belago

 Spillesteder (steder med bingo-tillatelse)

Eierskifte

 Samme vurderinger som ved nyetablering.

 Unntak kan forekomme på steder hvor man ikke finner de ønskede arenaene, eller at det allerede er etablert en fast kundekrets hos kommisjonærer