Linda Bernander Silseth

Styreleder

Medlem av styrets kompensasjonsutvalg

Linda Bernander Silseth

Født: 1962
Vært i styret siden: 2015
Andre styreverv: Styremedlem Avinor, Handelsbanken Norge, Alpinco AS
Utdannelse: AFF Senior Executives lederutviklingsprogram, personaladministrasjon & økonomi og administrasjon ved Norsk Hotellhøgskole i Stavanger, fagbrev servitør/restaurantbrev ved Hotel Continental i Oslo, grunnkurs i markedsføring ved Norges Markedshøyskole
Stilling: Styreleder og styremedlem
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Adm.dir Flytoget, adm. dir. Tusenfryd, direktør Sales & Franchise i konsernledelsen i Choice Hotels Scandinavia ASA, direktør/vertskap ved Quality Hafjell Hotel på Lillehammer, styremedlem i Pure CSR Consulting, leder av valgkomiteen i Innovasjon Norge, medlem av valgkomiteen i Asker og Bærum Budstikke, styreleder i Unicef Norge, styremedlem i Oslo Ski-VM 2011, styremedlem i Autosocks AS, styremedlem i Stavanger 2008 – Europeisk Kulturby 2008, styremedlem i OSL-Avinor, medlem i bransjerådet ved Norsk Hotellhøgskole, styremedlem i Norsk Oljemuseum, styremedlem i Umoe Catering AS, styremedlem i Norges Turistråd, medlem av markedsrådet i Norges Turistråd, styremedlem i Opplandenes hotell- og restaurantforbund/RBL, styremedlem i Lillehammer Utvikling


Per Olav Monseth

Nestleder

Leder av styrets kompensasjonsutvalg

Per Olav Monseth

Født: 1979
Vært i styret siden: 2017
Andre styreverv:  Styreleder i Buypass AS, Bitastad AS og Wiski Kapital AS. Styremedlem i Danica Pensjonsforsikring AS, Get Inspired AS, Devico AS, Deltager AS. B&B Entreprenør AS, Rørosmeieriet AS, Vitux Group AS, Tequity Cluster, POM Invest AS, PartnerPlast AS (vara)
Utdannelse: Siviløkonom/MBA med spesialisering i finans ved Norges Handelshøyskole (NHH) og Indian Institute of Management i 2004. Grunnfag i psykologi fra Universitet i Bergen og Befalsskolen for Marinen (BSMA) 
Stilling: Daglig leder i Salvesen & Thams
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: CFO med ansvar for prosjekt og forretningsutvikling i Polaris Media ASA. Vice President i det New York-baserte investeringsselskapet Lindsay Goldberg og konsulent i McKinsey & Co.

Aysegül Cin

 Styremedlem

Aysegül Cin

Foto: Gjensidige / Jo-Michael de Figueiredo

Født: 1981
Vært i styret siden: 2020
Andre styreverv: Gjensidige Business Services AS
Utdannelse: Sivilingeniør/MSc i Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU og Universität Karlsruhe i Tyskland
Stilling: Konserndirektør Sverige, Gjensidige Forsikring ASA
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Direktør for CRM og digitale kanaler i divisjon Næringsliv i Gjensidige  Forsikring og har tidligere erfaring fra flere roller og lederstillinger i Gjensidige-konsernet innenfor divisjon Privat, konsernutvikling, strategi og M&A

David Hansen

Styremedlem

Medlem av styrets revisjonsutvalg

David Hansen

Født: 1978
Vært i styret siden: 2015
Andre styreverv: Styremedlem i Stiftelsen Oslo Philantropic Exchange (OPX), Stiftelsen Oslo Philantropic Exchange AS, Stiftelsen Træleborgveien 11, Norsk forening for ubemannede luftfartøy, UAS Norway (varamedlem)
Utdannelse: Jurist fra Universitetet i Oslo
Stilling: Salgsleder offentlig sektor, Microsoft Norge
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Styremedlem i Vinmonopolet og Kirkens Nødhjelp, bystyremedlem i Oslo, politisk rådgiver i Utenriksdepartementet for utviklingsministeren, leder for Kristelig Folkepartis Ungdom, fylkestingsrepresentant i Østfold og kommunestyremedlem i Halden. Har arbeidet som direktør for myndighetskontakt i Telenor Norge, leder for bærekraft og samfunnsansvar samt spesialrådgiver i Gambit H+K Strategies, fagsjef i tankesmien Civita og spesialrådgiver for generalsekretæren i Strømmestiftelsen

Per Øivind Skard

Styremedlem

Per Øivind Skard

Født: 1977
Vært i styret siden: 2020
Andre styreverv: Nestleder USBL. Styreleder i Fauna Eco AS. Styremedlem Nemitek AS, PSK AS, Gudbrandsdal Energi Holding AS inkl. datterselskapene: Vevig AS, Gudbrandsdal Energi Fiber AS, Gudbrandsdal Energi Fornybar AS og Gudbrandsdal Energi Produksjon AS.
Stilling: Managing Partner OTTE AS
Utdannelse: Siviløkonom med spesialisering i informasjonsledelse ved BI
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Administrerende direktør og ansvarlig redaktør i Mediehuset Tek AS, direktør for økonomi, salg, marked og forretningutvikling i IKT-Norge, kommersiell direktør Nordic Screens, direktør A-pressen digitale medier, daglig leder Orkla Media Digital Salg, styreleder WebDeal AS

Dag Westby

Styremedlem

Leder av styrets revisjonsutvalg

Dag Westby

 

Født: 1960
Varamedlem til styret: 2009 - 2021
Fast styremedlem siden:  2021
Utdannelse: Juridicum
Andre Styreverv: Kammerkoret Collegium Vocale (styreleder).
Stilling: Seniorrådgiver virksomhetsstyring Forsvarsbygg Stab
Tidligere viktige posisjoner: Medlem av hovedstyret i Norges juristforbund, president i Ottestad Rotary

 

Linda Vøllestad Westbye

Styremedlem

Medlem av styrets revisjonsutvalg

Westbye, Linda Vøllestad002


Født: 1979
Vært i styret siden: 2019. Medlem av styrets revisjonsutvalg.
Andre styreverv: Styreleder i  Sogn og Fjordane Eigedomsmekling, styremedlem Bustadkreditt Sogn og Fjordane, Westkap AS, styreleder Vie grannelag
Stilling: Direktør for privatmarkedet i Sparebanken Sogn og Fjordane
Utdannelse: Master i sosialantropologi, Solstrandprogrammet AAF Accelerate (tidl.unge ledere), coaching og relasjonsledelse
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Avdelingsdirektør i Lotteritilsynet, avdeling Pengespel, rådgjever i Lotteritilsynet- og stiftelsestilsynet, regionssekretær i Landsforeningen for trafikkskadde, seminarleder/sensor Universitetet i Bergen

Linda Reinhardsen Frisvold

Styremedlem (ansattvalgt)

Frisvold, Linda Reinhardsen

Født: 1976
Vært i styret siden: 2019
Andre styreverv: NTL Norsk Tipping (ansattvalgt), Bit Eiendom AS (vara), hovedverneombud Norsk Tipping.
Utdannelse: Allmennlærer/adjunkt, prosjektstyring og prosjektarbeid, webmaster, engelsk og pedagogisk veiledning – Høgskolen i Hedmark, Product Owner / Product Manager – Gladwell Academy, Certified Scrum Master – Glasspaper
Stilling: Forretningsrådgiver, Scrum Master og Product Owner IT Utvikling, hovedverneombud Norsk Tipping
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Hovedlærer i Globalskolen AS, Fagansvarlig Opplæring Norsk Tipping

 

Petter Torgerhagen

Styremedlem (ansattvalgt)

Petter Torgerhagen 2

Født: 1967
Vært i styret siden: 2021
Andre styreverv: Styremedlem i NITO Norsk Tipping
Utdannelse: Bachelor i Informatikk v/ Høgskolen i Østfold med spesialisering i neurale nettverk og fuzzy logikk
Stilling: Senior forretningsrådgiver/Product Manager i Norsk Tipping
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Styremedlem (ansattes representant) i Norsk Tipping 2007 - 2011

Varamedlemmer (ansattvalgt)

 

Pål Enger

Enger_Pål_Styret

Født: 1971
Varamedlem til styret siden: 2019
Andre styreverv:
Hamar IL Fotball
Utdannelse: Cand. Mag i journalistikk, MRDH Volda, Hærens Befalskole Jørstadmoen, kommunikasjonsledelse fra BI. Programingeniør, Høgskolen i Gjøvik
Stilling: Strategisk Rådgiver CSR, Sponsor & Event

 

Ina Taasaasen

Taasasen Ina 2

Født: 1992
Varamedlem til styret siden: 2021
Andre styreverv: Styremedlem Storhamar Håndball, Kunstforeningen i Norsk Tipping
Utdannelse: Bachelor i Markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI, Scrum Master sertifisert fra Agile Lean House
Stilling: Kommunikasjonsrådgiver og lagleder kommunikasjon, Norsk Tipping
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Teamleder kundeservice, trekningsredaktør, kundekonsulent, CRM-konsulent Norsk Tipping