Linda Bernander Silseth

Styreleder

Linda Bernander Silseth

Født:  1962
Vært i styret siden: 2015
Andre styreverv: Styreleder Nasjonalmuseet, styremedlem i Avinor, styremedlem i Handelsbanken, medlem av Advisory Board for Kongeparken AB, styremedlem i Foss Fabrikker/Foss Bad AS 
Utdannelse:  AFF Senior Executives lederutviklingsprogram, personaladministrasjon & økonomi og administrasjon ved Norsk Hotellhøgskole i Stavanger, fagbrev servitør/restaurantbrev ved Hotel Continental i Oslo, grunnkurs i markedsføring ved Norges Markedshøyskole
Stilling:  Styreleder og styremedlem
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Adm.dir Flytoget, adm. dir. Tusenfryd, direktør Sales & Franchise i konsernledelsen i Choice Hotels Scandinavia ASA, direktør/vertskap ved Quality Hafjell Hotel på Lillehammer, styremedlem i Pure CSR Consulting, leder av valgkomiteen i Innovasjon Norge, medlem av valgkomiteen i Asker og Bærum Budstikke, styreleder i Unicef Norge, styremedlem i Oslo Ski-VM 2011, styremedlem i Autosocks AS, styremedlem i Stavanger 2008 – Europeisk Kulturby 2008, styremedlem i OSL-Avinor, medlem i bransjerådet ved Norsk Hotellhøgskole, styremedlem i Norsk Oljemuseum, styremedlem i Umoe Catering AS, styremedlem i Norges Turistråd, medlem av markedsrådet i Norges Turistråd, styremedlem i Opplandenes hotell- og restaurantforbund/RBL, styremedlem i Lillehammer Utvikling

Per Olav Monseth

Nestleder

Per Olav Monseth

Født: 1979
Vært i styret siden: 2017
Andre styreverv:  Styremedlem i Trønder Energi AS, Danica Pensjonsforsikring AS, Bitastad, Devico og Deltager AS.
Utdannelse: Siviløkonom/MBA med spesialisering i finans ved Norges Handelshøyskole (NHH) og Indian Institute of Management i 2004. Grunnfag i psykologi fra Universitet i Bergen og Befalsskolen for Marinen (BSMA) 
Stilling: Daglig leder i Salvesen & Thams
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: CFO med ansvar for prosjekt og forretningsutvikling i Polaris Media ASA. Vice President i det New York-baserte investeringsselskapet Lindsay Goldberg og konsulent i McKinsey & Co.

David Hansen

Styremedlem, medlem av styrets revisjonsutvalg

David Hansen

Født: 1978
Vært i styret siden: 2015
Andre styreverv: Styremedlem i Stiftelsen Oslo Philantropic Exchange (OPX), styremedlem i Stiftelsen T11.
Utdannelse: Jurist fra Universitetet i Oslo
Stilling: Salgsleder offentlig sektor, Microsoft Norge
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Styremedlem i Vinmonopolet og Kirkens Nødhjelp, bystyremedlem i Oslo, politisk rådgiver i Utenriksdepartementet for utviklingsministeren, leder for Kristelig Folkepartis Ungdom, fylkestingsrepresentant i Østfold og kommunestyremedlem i Halden. Har arbeidet som direktør for myndighetskontakt i Telenor Norge, leder for bærekraft og samfunnsansvar samt spesialrådgiver i Gambit H+K Strategies, fagsjef i tankesmien Civita og spesialrådgiver for generalsekretæren i Strømmestiftelsen

Aysegül Cin

 Styremedlem

Aysegül Cin

Foto: Gjensidige / Jo-Michael de Figueiredo

Født: 1981
Vært i styret siden: 2020
Andre styreverv: 
Utdannelse: Sivilingeniør/MSc i Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU og Universität Karlsruhe i Tyskland
Stilling: Konserndirektør Sverige, Gjensidige Forsikring ASA
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Direktør for CRM og digitale kanaler i divisjon Næringsliv i Gjensidige  Forsikring og har tidligere erfaring fra flere roller og lederstillinger i Gjensidige-konsernet innenfor divisjon Privat, konsernutvikling, strategi og M&A

Per Øivind Skard

Styremedlem

Per Øivind Skard

Født: 1977
Vært i styret siden: 2020
Andre styreverv: Nestleder USBL og styremedlem Gudbrandsdal Energi Holding AS
Stilling: Managing Partner OTTE AS
Utdannelse: Siviløkonom med spesialisering i informasjonsledelse ved BI
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Administrerende direktør og ansvarlig redaktør i Mediehuset Tek AS, direktør for økonomi, salg, marked og forretningutvikling i IKT-Norge, kommersiell direktør Nordic Screens, direktør A-pressen digitale medier, daglig leder Orkla Media Digital Salg, styreleder WebDeal AS

Linda Vøllestad Westbye

Styremedlem

Westbye, Linda Vøllestad002


Født: 1979
Vært i styret siden: 2019. Medlem av styrets revisjonsutvalg.
Andre styreverv: Styreleder i  Sogn og Fjordane Eigedomsmekling, styremedlem Bustadkreditt Sogn og Fjordane, styreleder Vie grannelag
Stilling: Direktør for privatmarkedet i Sparebanken Sogn og Fjordane
Utdannelse: Master i sosialantropologi, Solstrandprogrammet AAF Accelerate (tidl.unge ledere), coaching og relasjonsledelse
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Avdelingsdirektør i Lotteritilsynet, avdeling Pengespel, rådgjever i Lotteritilsynet- og stiftelsestilsynet, regionssekretær i Landsforeningen for trafikkskadde, seminarleder/sensor Universitetet i Bergen

Linda Reinhardsen Frisvold

Styremedlem (ansattvalgt)

Frisvold, Linda Reinhardsen


Født: 1976
Vært i styret siden: 2019
Andre styreverv: 2018 - : Tillitsvalgt, vara styremedlem og studieleder i NTL Norsk Tipping
Utdannelse: Allmennlærer/adjunkt – Høgskolen i Hedmark, Hamar, prosjektstyring og prosjektarbeid – Høgskolen i Hedmark, Rena, webmaster – Høgskolen i Hedmark, Rena, engelsk – Høgskolen i Hedmark, Hamar, pedagogisk veiledning – Høgskolen i Hedmark, Hamar
Stilling: Forretningsrådgiver, Scrum master IT Utvikling
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Hovedlærer i Globalskolen AS, Fagansvarlig Opplæring Norsk Tipping

 

Bjørn Vidar Mathisen

Styremedlem (ansattvalgt)

Bjørn Vidar Mathisen

Født: 1958
Vært i styret siden: 2015. Medlem av styrets kompensasjonsutvalg. 
Utdannelse: Ingeniør
Stilling: Senior prosjektleder i Norsk Tipping
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Styremedlem (ansattes representant) i Norsk Tipping 1993-1995

Varamedlemmer

1. varamedlem, leder av styrets revisjonsutvalg

Dag Westby

Dag Westby

Født: 1960
Varamedlem i styret siden: 2009
Utdannelse: Juridicum
Stilling: Seniorrådgiver virksomhetsstyring Forsvarsbygg Stab
Tidligere viktige posisjoner: Medlem av hovedstyret i Norges juristforbund, president i Ottestad Rotary

 

2. varamedlem

Line Rustad

Line Margrethe Rustad

Født: 1970
Varamedlem i styret siden: 2009
Andre styreverv: Styremedlem festspillene i Elverum, Terningen Arena idrett og kultur AS, Teater Innlandet
Utdannelse: Informasjon, administrasjon og ledelse ved Høgskolen i Hedmark
Stilling: Kultursjef i Elverum kommune
Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Ansatt på Glomdalsmuseet, informasjonsrådgiver i Norsk Tipping, representant i Hedmark fylkesting 99-11 og Elverum kommunestyre 95-09 og medlem av Høgskolestyret i Hedmark

 

Varamedlem (ansattvalgt)

 

Mjåseth, Marie001


Marie Mjåseth

Født: 1983
Varamedlem til styret siden: 2019
Utdannelse: Master i Teknologi, organisasjon og læring fra UiO. Design Thinking: Strategisk design for innovasjon (NHH/UiB/HVL)
Stilling: Forretningsutvikler 

 

Varamedlem (ansattvalgt)

 

Enger_Pål_Styret


Pål Enger

Født: 1971
Varamedlem til styret siden: 2019
Utdannelse: Cand. Mag i journalistikk, MRDH Volda, Hærens Befalskole Jørstadmoen, kommunikasjonsledelse fra BI. Programingeniør, Høgskolen i Gjøvik
Stilling: Sponsoransvarlig