Eierskap, styret og ledelsen

Bli mer kjent med eierskapet, og hvem som er med på å utvikle en robust og leveransedyktig organisasjon.

Eierskap

Virksomheten reguleres av  Lov om pengespill mv. av 18. mars 2022 nr. 12 (pengespilloven), med forskrift.
Kultur- og  likestillingsdepartementet har i pengespillforskriften angitt hvilke pengespill Norsk Tipping kan tilby.

Norsk Tipping fastsetter spillereglene for pengespillene som tilbys, men vesentlige endringer i eksisterende pengespill krever godkjenning fra Lotteritilsynet.

Gå til vedtekter
7-styre.svg

 

Styret

Sylvia Brustad 2023.jpg


Sylvia Kristin Brustad

Styreleder
 

Født: 1966

Vært i styret siden: 2023

Andre styreverv: 
Styreleder i Stiftelsen Fossumkollektivet
Styreleder i Atlungstad Brenneri
Styremedlem i Vestre AS
Styremedlem i Hamar Olympiske anlegg
Styremedlem i Radiumhospitalets venner
Leder av Karantanemenda som er oppnevnt av Kommunal,- og distrikstdepartementet.

Utdannelse: Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole og Trysil Videregående skole.

Stilling: Daglig leder og eier av Brustad Utvikling AS.

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: 

Stortingsrepresentant fra 1989-2009, Barne,- og Familieminister, Kommunal,- og regionalminister, Helse,- og omsorgsminister, Nærings,- og Handelsminister, ,fylkesmann i Hedmark, direktør i Aker ASA, daglig leder i Aker Kværner Holding, reiselivssjef i Hamarregionen Reiseliv SA, direktør Spekter Helse i Arbeidsgiverforeningen Spekter

Medlem i sentralstyret i Arbeiderpartiet, leder av kvinnepolitisk utvalg i Arbeiderpartiet, forsvarskommisjonen i Norge (NOU), leder av hovedkomiteen for Alf Prøysens 100 års jubileum, medlem i hovedstyret i Norsk Industri, styremedlem i Norway Seafoods, medlem av Kvinnsland utvalget (NOU), styremedlem i Eidsiva Energi, styreleder i Hamar Media, styremedlem i stiftelsestyret Sagatun Brukerstyrt senter, styremedlem i Voksne for Barn, styreleder i Hedmark Revisjon IKS, styreleder i PTØ Norge. 

Portrettbilde av Per Olav Monseth


Per Olav Monseth

Nestleder
Leder av styrets kompensasjonsutvalg
 

Født: 1979

Vært i styret siden: 2017

Andre styreverv: Styreleder i Vitux Group AS, Bitastad AS, Wiski Kapital AS og Futurum Ventures. Styremedlem i blant annet Get Inspired AS, Deltager AS, og S&T Aktiv Fritid AS.

Utdannelse: Siviløkonom/MBA med spesialisering i finans ved Norges Handelshøyskole (NHH) og Indian Institute of Management i 2004. Grunnfag i psykologi fra Universitet i Bergen og Befalsskolen for Marinen (BSMA)

Stilling: Administrerende direktør i Salvesen & Thams

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: CFO med ansvar for prosjekt og forretningsutvikling i Polaris Media ASA. Vice President i det New York-baserte investeringsselskapet Lindsay Goldberg og konsulent i McKinsey & Co. Styhreleder i Buypass AS.

 

Portrettbilde av Aysegul Cin


Aysegül Cin

Styremedlem
Medlem av styrets revisjonsutvalg
 
Født: 1981

Vært i styret siden: 2020

Andre styreverv: Styreleder Gjensidige Baltics, styremedlem i Gjensidige Business Services AS og Gjensidige Mobility Group AS

Utdannelse: Sivilingeniør/MSc i Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU og Universität Karlsruhe i Tyskland

Stilling: Konserndirektør/EVP Skade
 

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Direktør for CRM og digitale kanaler i divisjon Næringsliv i Gjensidige Forsikring, og har tidligere erfaring fra flere roller og lederstillinger i Gjensidige-konsernet innenfor divisjon Privat, konsernutvikling, strategi og M&A.

Portrettbilde av Dag Westby

 

Dag Westby

Styremedlem
Leder av styrets revisjonsutvalg


Født: 1960

Varamedlem til styret: 2009 – 2021

Styremedlem siden: 2021

Utdannelse: Juridicum

Stilling: Seniorrådgiver virksomhetsstyring og lederstøtte Forsvarsbygg Stab

Tidligere viktige posisjoner: Direktør for internkontroll og forebyggende sikkerhetstjeneste i Forsvarsbygg, direktør for eiendomsforvaltning, prosjektdirektør og leder av internt advokatkontor i Forsvarsbygg, medlem av hovedstyret i Norges juristforbund, president i Ottestad Rotary

Portrettbilde av Linda Vøllestad Westbye

 

Linda Vøllestad Westbye

Styremedlem
Medlem av styrets revisjonsutvalg


Født: 1979

Vært i styret siden: 2019.

Andre styreverv: Styreleder i Sogn og Fjordane Eigedomsmekling, styremedlem Bustadkreditt Sogn og Fjordane, Westkap AS, styreleder Vie grannelag

Stilling: Direktør for privatmarkedet i Sparebanken Sogn og Fjordane

Utdannelse: Master i sosialantropologi, Solstrandprogrammet AAF Accelerate (tidl.unge ledere), coaching og relasjonsledelse, Masterprogrammet Brytningstid (innovasjon- og endringsledelse) NHH

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Avdelingsdirektør i Lotteritilsynet, avdeling Pengespel, rådgjever i Lotteri- og stiftelsestilsynet, regionsekretær i Landsforeningen for trafikkskadde, seminarleder/sensor Universitetet i Bergen.

Shiraz Abid.jpg


Shiraz Abid 

Styremedlem
 

Født: 1980

Vært i styret siden: 2024

Andre styreverv: Styreleder i Ice Retail AS, styreleder i Phonepartner AS, styremedlem i Standard Online AS

Stilling: Direktør Privat - Altibox, ice og NiceMobil

Utdannelse: Master of Science in Business Administration fra Handelshøyskolen BI.

Bachelor I IT-ledelse fra Handelshøyskolen BI

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: CEO i ice, CCO i ice, styremedlem i Ice Communication Norge AS

Kristin Ward Heimdal 2023.jpg


Kristin Ward Heimdal

Styremedlem
 

Født: 1991

Vært i styret siden: 2023

Andre styreverv: VGTV, Max Social 

Stilling: Daglig leder og ansvarlig redaktør Podme Norge

Utdannelse: Siviløkonom med spesialisering innen samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH)

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Leder for strategi og prosjekter i Schibsted News Media

 

Portrettbilde av Petter Torgerhagen


Petter Torgerhagen

Styremedlem (ansattvalgt)
 

Født: 1967

Vært i styret siden: 2021

Andre styreverv: Styremedlem i NITO Norsk Tipping

Utdannelse: Bachelor i Informatikk v/ Høgskolen i Østfold med spesialisering i neurale nettverk og fuzzy logikk

Stilling: Senior forretningsrådgiver/Product Manager i Norsk Tipping

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Styremedlem (ansattvalgt) i Norsk Tipping 2007 – 2011

Pål Enger 2023.jpg


Pål Enger

Styremedlem (ansattvalgt)
 

Født: 1971

Varamedlem til styret siden: 2019

Vært i styret siden: 2023

Andre styreverv: Styremedlem i Hamar IL Fotball, medlem i representantskapet i Sparebank1 Østlandet, vararepresentant til Hamar kommunestyre for Hamar Venstre.

Utdannelse: Cand. Mag i journalistikk, MRDH Volda, Hærens Befalskole Jørstadmoen, kommunikasjonsledelse fra BI. Programingeniør, Høgskolen i Gjøvik

Stilling: Strategisk rådgiver samfunnsansvar, sponsor & event

Tonje Leidland 2023.jpg


Tonje Leidland

Styremedlem (ansattvalgt)
 

Født: 1991

Vært i styret siden: 2023

Utdannelse: Master i innovasjon med spesialisering i økonomi ved Høgskolen i Innlandet, Bachelor i Retail Managemet ved Handelshøyskolen BI

Stilling: Forretningsrådgiver i Norsk Tipping

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Leder evalueringskomité for Høgskolen i Innlandet, junior/senior project manager og business development manager innen trykte og digitale medier.

Portrettbilde av Linda Reinhardsen Frisvold


Linda Reinhardsen Frisvold

Varamedlem (ansattvalgt)
 

Født: 1976

Vært i styret siden: 2019

Andre styreverv: Bit Eiendom AS (vara)

Utdannelse: Adjunkt med opprykk – Høgskolen i Hedmark, Product Owner/Product Manager – Gladwell Academy, Certified Scrum Master – Glasspaper

Stilling: Senior forretningsrådgiver, Scrum Master og Product Owner IT Utvikling

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Hovedlærer i Globalskolen, Fagansvarlig Opplæring i Norsk Tipping, tillitsvalgt Norsk Tipping og hovedverneombud Norsk Tipping (t.o.m. 31.12.2022)

Gjermund Nedgård 2023.jpg


Gjermund Nedgård

Varamedlem (ansattvalgt)


Født: 1966

Varamedlem til styret siden: 1. januar 2023

Andre styreverv: Nestleder i NTL Norsk Tipping

Utdannelse: Informatikkstudier – Høgskolen i Hedmark

Stilling: Forretningsrådgiver, Product Owner i IT Utvikling

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: IT operatør i Forsvarets Tele- og datatjeneste 1988 – 1994. Ansatt i Norsk Tipping IT Drift 1994 – 2017, og IT utvikling fra 2017 -. Ansattvalgt til styret i Norsk Tipping 2011 – 2015, Leder i fagforeningen NTL Norsk Tipping 2009 - 2017

Andrea Knagenhjelm 2023.jpg


Andrea Knagenhjelm

Varamedlem (ansattvalgt)


Født: 1976

Vært i styret siden: 2023

Andre styreverv: Styremedlem i NITO Norsk Tipping, nestleder i styret Sameiet Banken.

Utdannelse:  Informatikkstudier NæringsAkademiet i Oslo, Billedkunster v/Nydalen Kunstskole

Stilling: Systemingeniør.

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Teamleder IT-drift (Backbone, Daemons), Leder Kunstforeningen Norsk Tipping 2018-2022, Varamedlem i Tromevo stiftelsen 2000-2005- vurderinger av kulturtiltak og utdanning.

7-ledelse.svg

 

Ledelsen

Tonje_Sagstuen-900x900.jpg

 

Tonje Sagstuen

Administrerende direktør

 

Tonje Sagstuen (f. 1971) tiltrådte stillingen som administrerende direktør 27. november 2023. Hun er utdannet adjunkt og har mastergrad i flermedial ledelse fra BI. Hun arbeidet i pressen i Oppland i cirka 16 år og kom fra jobben som ansvarlig redaktør i Oppland Arbeiderblad. Tonje kommer fra stillingen som direktør for Ansvarlighet, samfunn og kommunikasjon i Norsk Tipping. 

Merete Jørstad.jpg


Merete Jørstad

Organisasjon og juridisk

 

Merete H Jørstad (f. 1978) tiltrådte stillingen som direktør for Organisasjon og juridisk 1. juni 2023. Hun har jobbet som advokat i Norsk Tipping siden oktober 2012. Hun er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo, og har blant annet jobbet som advokat i Huseiernes Landsforbund og Sykehuset Innlandet. Merete har ansvar for HR, organisasjonsutvikling, juridisk og sikkerhet.

vegar.png


Vegar Strand

Strategi og analyse

 

Tina Rødahl


Tina Rødahl

Kommunikasjon og samfunnskontakt

 

Tina Rødahl (f. 1977) startet som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt 1.mai 2024. Hun er ansvarlig for blant annet merkevare, markedsføring, kommunikasjon, sponsoratene og samfunnskontakt. Tina kommer fra media og teknologibransjen og har blant annet vært vice president EMEA for AdColony’s partneravtale med LinkedIn Marketing Solutions. I tillegg har hun jobbet blant annet for TV2, Dagsavisen, NTB samt Peer Group, hvor hun var gründer og daglig leder. Tina har en mastergrad i internasjonal business fra Leeds Metropolitan University og bachelor fra BI.

Roger Solheim_1.jpg


Roger Soleim

Direktør for Kundemøte

 

Roger Soleim (f. 1973) er fra 1. juli 2023 konstituert direktør for Kundemøte. Roger ble ansatt i selskapet i 2009 og har i hovedsak jobbet med vår fysiske og digitale distribusjon i ulike roller. Han er utdannet adjunkt og kom fra Hamar kommune der han jobbet med digitalisering av helsesektoren i flere år. Roger har ansvar for våre kunder, spillgjennomføring og trekninger, distribusjon, analyse og produkt.

Stein_Willy_Andreassen-900x900.jpg

 

Stein Willy Andreassen

Økonomi og virksomhetsstyring

 

Stein Willy Andreassen (f. 1967) startet i Norsk Tipping 6. januar 2014, og er fra 1. oktober 2015 direktør for avdelingen Økonomi og virksomhetsstyring. Avdelingen har blant annet ansvaret for planprosesser, økonomisk langtidsplan og langsiktig finansiell styring, budsjett, innkjøp, arkiv, HR og compliance, og for selskapets kvalitetssystem. Stein Willy er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har i tillegg en MBA i økonomistyring og ledelse fra NHH.

MicrosoftTeams-image (23).png


Helge Løken

Teknologidirektør

 

Helge Løken (f. 1985) startet som direktør for Teknologi 14. november 2023. Han har blant annet ansvaret for it-utvikling og drift, forretningsutvikling og brukeropplevelse. Helge kom fra stillingen som leder for produktutvikling i Mattilsynet, og har tidligere jobbet med digital produktutvikling i NRK. Han er utdannet innen fjernsynsproduksjon ved Bournemouth University. I tillegg er han godt i gang med masterprogrammet Digitalisering og ledelse ved Universitetet i Oslo. 

Menneskene-lag.svg