Slik fordeles overskuddet fra Norsk Tipping

Grasrotandelen er spillernes egen mulighet til å fordele noe av Norsk Tippings overskudd, direkte til den forening eller klubb de selv ønsker. Et beløp tilsvarende sju prosent av den enkeltes innsats går til spillerens valgte formål. Ved spill på Multix, Oddsen og nettkasino/nettbingo er grasrotandelen 14 prosent av spillinnsatsen med fratrekk for premiere. I 2019 var dette 697 millioner kroner.

Resten fordeles etter den såkalte Tippenøkkelen. Der trekkes først 6,4 prosent ut, og disse pengene tilfaller Stiftelsen Dam. Stiftelsen fordeler pengene til helse- og rehabiliteringsformål.

Resten fordeles slik:

Idrett: 64 prosent
Kultur: 18 prosent
Humanitære formål: 18 prosent

Disse midlene fordeles fordeles gjennom følgende ordninger:

 • Aktivitetsmidler for Kor 
 • Anleggsfaglig utvikling 
 • Anleggsmidler 
 • Antidopingarbeid 
 • Arenamidler bibliotek 
 • Barn, ungdom, bredde 
 • Bingobransjens overskuddsformål 
 • Den kulturelle skolesekken 
 • Digital utvikling 
 • Folkeakademienes landsforbund 
 • Frifond barn og unge
 • Frifond musikk og teater 
 • Frifond organisasjon 
 • Friluftstiltak barn og unge 
 • Gaveforsterkningsordningen 
 • Grunnstøtte til NIF sentralt og regionalt 
 • Grunnstøtte særforbund 
 • Historiske spel 
 • Humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner 
 • Idrettsfaglig utvikling 
 • Idrettsforskning 
 • Instrumentfondet skolekorps og ungdomsorkestere 
 • KOMP-midler 
 • Krafttak for sang 
 • Kulturrom 
 • Kulturarenaer 
 • Lokale aktivitetsmidler 
 • Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter 
 • Landsomfattende musikkorganisasjoner 
 • Norske kirkeakademier 
 • Sikringsmidler til museum 
 • Stiftelsen DAM 
 • Toppidrett (Olympiatoppen) 
 • Utviklingsarbeid i fylkeskommunene 
 • Utviklingsmidler bibliotek 

Overskuddet fra 2019 fordeles av Kulturdepartementet våren 2020. Fordelingen av overskuddet fra 2019 finner du her