Slik fordeles overskuddet fra Norsk Tipping

Grasrotandelen (5 prosent av grasrotgivernes innsats) trekkes fra overskuddet - i 2016 var dette 447 millioner kroner.

Resten fordeles etter den såkalte Tippenøkkelen. Der trekkes først 6,4 prosent ut, og disse pengene tilfaller Extrastiftelsen, som fordeler pengene til helse- og rehabiliteringsformål.

Resten fordeles slik:

Idrett: 64 prosent
Kultur: 18 prosent
Humanitære formål: 18 prosent

Slik fordeler de pengene

Idrett:

Idrettsanlegg i kommunene: Den suverent største posten. KUD overfører penger til Fylkeskommunene, som fordeler pengene etter en prioriteringsliste.

Norges Idrettsforbund/Olympiatoppen/Norges Paralympiske komité: Nest største enkeltpost. NIFs andel distribueres igjen ut til idrettskretser og særforbund.

Lokale aktivitetsmidler: Om lag ti prosent av idrettens midler fordeles ut til alle kommuner, basert på antall barn og unge mellom 6 og 19 år. De lokale idrettsrådene i hver kommune står for den endelige fordelingen, basert på søknader.

Nasjonalanlegg: Varierende sum.

Det øvrige fordeles i summer fra ca 40 millioner til 15 millioner kroner på arbeid med antidoping og anti-kampfiksing, idrettspolitisk program, friluftsanlegg, inkluderingstiltak for barn og unge i idrett og friluftsliv m.m.

Kultur:

Den kulturelle skolesekken: En tredel av alle spillemidlene til kultursektoren. Rikskonsertene forvalter en del av midlene, fylkeskommunene forvalter en annen pott som brukes på lokale tiltak.

Frifond: Nest største post med om lag 20 prosent av midlene. Sekkepost. Største andel av potten fordeles av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), som tilskudd til ca 100 landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjone. Norsk Musikkråd fordeler midler til et stort antall lavterskelproduksjoner innen musikk og teater.

Kulturbygg:  KUD overfører til fylkeskommunene, som fordeler midler etter prioriterte lister.

Musikkutstyrsordningen: Ca fem prosent. Midler til teknisk utstyr, musikkutstyr og lokaler etter søknad. To årlige tildelinger. Forvaltes av egen administrasjon.

Seilskipene: Statsraad Lemkuhl, Sørlandet og Christian Radich får direkte tilskud fra KUD på til sammen over 20 millioner kroner.

Landsomfattende musikkorganisasjoner: Midlene fordeles av Norsk Musikkråds fordelingsutvalg til alt fra Norsk Korforbund til Norsk Munnharpeforum.

Instrumenttilskudd til skolekorps og barne- og ungdomsorkester: Fordeles av Norges musikkorps forbund og De unges orkesterforbund.

Flere mottakere: Folkeakademiene, Norsk kulturhusnettverk, Krafttak for sang, historiske spel.

Humanitære organisasjoner:

De 10 største humanitære organisasjonene fordeler over 80 prosent av spillemidlene til humanitære formål.

Røde Kors, Redningsselskapet og Kreforeningen får mest.
Øvrige mottakere: Norsk Folkehjelp, Blindeforbundet, Handicapforbundet, LHL, Flyktningehjelpen, Redd Barna, Nasjonalforeningen for folkehelsen.

I tillegg forvalter Lotteritilsynet denne ordningen:

Tilskudd som fordeles til automatorganisasjoner etter søknad: Cirka 18 prosent av beløpet

Tilskudd som fordeles til organisasjoner som ikke hadde automatinntekter i 2001.

Overskuddet fra 2016 vil bli fordelt av Kulturdepartementet våren 2017. Fordelingen av overskuddet fra 2015 finner du her (Regjeringen.no/kapittel 4.2: Fordelingen av spilloverskuddet i 2016)