Sponsorvirksomheten i Norsk Tipping

Hele overskuddet fra Norsk Tipping går til idrett, kultur og humanitære organisasjoner. Sponsorsamarbeid er derfor en viktig arena for å synliggjøre Norsk Tippings samfunnsoppdrag. Ett av formålene med sponsoratene er å finne arenaer, som viser hva overskuddet går til. Dette kan for eksempel være nye idrettsanlegg eller bidrag til forskjellige kulturtiltak. Andre formål kan være ulike profilerings- eller markedstiltak.

Det er viktig for Norsk Tipping å ha samarbeidspartnere, som gjenspeiler de verdiene selskapet står for. I tillegg vektlegges det å finne gode sponsorkonsepter. Disse skal sørge for at begge parter får et gjensidig eierskap til og nytte av samarbeidet.

Ett eksempel på dette kan være konseptet Grasrottreneren, som vi har lansert sammen med Norges Fotballforbund. Her ønsker Norsk Tipping å bidra til å løfte trenerutdanningen i Norge. Drømmestipendet, sammen med Norsk kulturskoleråd, er et annet, godt eksempel på et konsept, som løfter motivasjonen og setter fokus på unge kulturutøvere over hele landet.

Snowboard

Våre samarbeidspartnere:

Norges Idrettsforbund  
Norges Fotballforbund / Norsk Toppfotball 
Norges Snowboardforbund 
Håndballforbundet / Norsk Topphåndball 
Norges Ishockeyforbund / Elitehockey 
NSF Langrenn 
Den Norske Turistforening 
Norsk kulturskoleråd 
Operaballetten Ung 
Tons Of Rock-festivalen 
Palmesus-festivalen  
by:Larm 
Lokale avtaler