Sponsorvirksomheten i Norsk Tipping

Hele overskuddet fra Norsk Tipping går til idrett, kultur og humanitære organisasjoner. Sponsorsamarbeid er derfor en viktig arena for å synliggjøre Norsk Tippings samfunnsoppdrag. Ett av formålene med sponsoratene er å finne arenaer der Norsk Tipping kan vise hva overskuddet går til. Dette kan for eksempel være nye idrettsanlegg eller bidrag til forskjellige kulturtiltak. 

 Gode sponsorkonsepter skal sørge for at begge parter får et gjensidig eierskap til og nytte av samarbeidet.

Ett eksempel på dette er konseptet Grasrottreneren, som vi har lansert sammen med Norges Fotballforbund. Her bidrar Norsk Tipping å bidra til å løfte trenerutdanningen i Norge. Drømmestipendet sammen med Norsk kulturskoleråd er et annet godt eksempel på et konsept. Drømmestipendet består av 50 stipender á 30.000 kroner. Stipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. Stipendordningen skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere.

Snowboard

Våre samarbeidspartnere:

Norges Idrettsforbund
Toppfotball Kvinner  
Norges Fotballforbund
Norges Snowboardforbund 
NSF Langrenn 
Talent Norge
Den Norske Turistforening 
Norsk kulturskoleråd 
Den Norske Opera & Ballett 
Palmesus-festivalen  
by:LarmDrømmestipendet

 Lokale avtaler