Sponsorsøknad

«Tiltakene som er iverksatt rundt den pågående koronapandemien gjør dessverre at behandlingstiden på sponsorsøknader hos Norsk Tipping vil bli lenger enn normalt i en periode.
Per i dag kan vi ikke si nøyaktig hvor lang behandlingstid søknader vil ha. Vi beklager ulempene dette medfører."


Søknadsskjema og kriterier for sponsing

Norsk Tipping har ulike målsettinger med sin sponsorvirksomhet. Hva selskapet til enhver tid velger av samarbeidspartnere vurderes etter gitte kriterier. Vi mottar daglig forskjellige henvendelser om sponsing og samarbeid, men vår sponsorstrategi innebærer at vi har større og langsiktige samarbeidsavtaler med utvalgte partnere, noe som betyr at vi i liten grad inngår andre typer sponsorsamarbeid.

Norsk Tippings sponsorprosjekter skal passe følgende kriterier:

  • Være relevante mot våre strategier og målsettinger
  • Ha en relevans til Norsk Tippings samfunnsoppdrag
  • Alle søknader må leveres skriftlig via søknadsskjema. Søknader vurderes ikke per telefon.

Norsk Tipping sponser ikke:

  • Aktiviteter og arrangement som i hovedsak retter seg mot barn og unge under 18 år
  • Annonsering i trykte og digitale medier
  • Prosjekter hvor sponsormidlene kun representerer en pengegave/støtte

Du kan ikke søke Norsk Tipping om tildeling av spillemidler. Ta kontakt med kommunen der du bor for informasjon om søknadsprosessen.

Søk om sponsormidler
Oppfyller ditt prosjekt våre kriterier ønsker vi din søknad via søknadsskjemaet under. For at søknaden skal bli behandlet, må den være oss i hende minimum 3 måneder i forkant av ønsket inngåelse.

Gå til søknadsskjema