Klima- og miljøarbeid i Norsk Tipping

Vi har et mål om en årlig reduksjon av vårt klimautslipp. I 2020 var Norsk Tipping sitt totale klimagassutslipp på 797,08 tonn CO2, en reduksjon på 14% fra året før. Les mer om Norsk Tippings klima- og miljøarbeid i 2020 i selskapets års- og samfunnsrapport.

Vi er et Miljøfyrtårn. Det er Norges mest brukte sertifikat for å dokumentere en virksomhets arbeid innenfor klima og miljø. For å bli sertifisert må selskapet ha rutiner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Norsk Tippings klimapåvirkning er i hovedsak knyttet til energiforbruk, tjenestereiser og avfall fra kontorvirksomheten. Vår indirekte påvirkning på klima og miljø er i hovedsak knyttet til rollen som innkjøper av varer og tjenester.

Komplett klimaregnskap for de siste årene finner du her

MFT