Norsk Tipping og miljø

Norsk Tipping jobber kontinuerlig med å redusere selskapets fotavtrykk.

Våren 2018 ble selskapet sertifisert som Miljøfyrtårn Det er Norges mest brukte sertifikat for å dokumentere miljøinnsats. For å bli sertifisert må selskapet ha rutiner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Vår miljøpåvirkning er i hovedsak knyttet til energiforbruk, tjenestereiser og avfall fra kontorvirksomheten. Norsk Tippings indirekte påvirkning på klima og miljø er i hovedsak knyttet til rollen som innkjøper av varer og tjenester.

Les mer i vår års- og samfunnsrapport.

MFT