Klima- og miljøarbeid i Norsk Tipping

Vi har et mål om en årlig reduksjon av vårt klimautslipp. Fra 2018 til 2019 reduserte vi utslippene våre med nærmere 10 prosent. 

Norsk Tipping jobber kontinuerlig med å redusere selskapets totale fotavtrykk. 

Vi er et Miljøfyrtårn. Det er Norges mest brukte sertifikat for å dokumentere en virksomhets arbeid innenfor klima og miljø. For å bli sertifisert må selskapet ha rutiner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Norsk Tippings klimapåvirkning er i hovedsak knyttet til energiforbruk, tjenestereiser og avfall fra kontorvirksomheten. Vår indirekte påvirkning på klima og miljø er i hovedsak knyttet til rollen som innkjøper av varer og tjenester.

Les mer i vår års- og samfunnsrapport.

MFT