Gamle Plater

Finn verdifulle plater og vinn.

Prisen på spillet er 10 kr