Pacman

Avdekk 3 eller 4 like symboler.

Prisen på spillet er 20 kr