Hva er Joker?

Joker er et lotterispill med trekning onsdag og lørdag hver uke. Førstepremievinneren trekkes tilfeldig ut blant alle som har spilt. For de øvrige premiene gjelder det å ha flest mulig riktige av fem trukne tall.

Joker har innleveringsfrist hver onsdag og lørdag kl. 18:00. Trekningen foretas senere samme kveld. Trekningen sendes på NRK sammen med Lotto og Vikinglotto. Trekningsresultatene offentliggjøres deretter i Norsk Tippings digitale kanaler.

Joker kan spilles hos kommisjonær eller digitalt.

Du kan spille Joker på flere måter:

Alene

  1. Klikk på Joker
  2. Velg om du vil spille onsdag, lørdag eller begge dager
  3. Velg antall uker
  4. Velg antall Joker-rekker. Dersom du velger å spille mer enn én Joker-rekke i ett kjøp, vil din første Joker alltid være lik de fem bakerste tallene i spillerkortnummeret ditt. De neste jokerne vil være tilfeldige tall-rekker. Dersom du gjør et nytt kjøp, så vil det fortsatt være de fem bakerste tallene i spillerkortnummeret ditt som utgjør din Joker.

Sammen med andre spill (Lotto og Vikinglotto)

  1. Du kan legge til Joker via et eget Joker-felt
  2. Antall uker henger sammen med dine valg for Lotto/Vikinglotto, men disse kan endres i neste steg

Joker har innleveringsfrist onsdag og lørdag kl. 18:00. Trekningen av Joker vises på NRK sammen med hhv Vikinglotto på NRK2 onsdager kl. 21:10, og Lotto på NRK1 lørdager kl. 19:45.

Dersom det er endringer i sendetid, vil vi annonsere dette i sosiale medier.

Trekningsresultatene offentliggjøres på web og mobil umiddelbart etter tv-sending.

Førstepremien i Joker går til en tilfeldig uttrukket Joker-spiller – Joker-kandidaten. Den heldige kan velge mellom å delta i tv-trekningen på NRK og gjøre sine egne opp- og ned-valg, eller la trekningsmaskinen (også kalt Ask/Embla) gjøre valgene for seg.

Førstepremien starter på et minimumbeløp. Derfra er det fem trinn til det høyeste beløpet. Dit kommer vinneren ved å gjøre de rette opp- eller ned-valg på fem tall vinneren får som «sine». Blant tallene skjuler det seg også en Joker, og treffer spilleren denne, vinner vedkommende automatisk høyeste premiebeløp.

For de øvrige premiegruppene er det de tallene som står på spillkvitteringen som er utgangspunktet. Det er premie for 5, 4, 3 og 2 riktige tall – men de må være plassert på rett plass. For eksempel:

Har du en 5’er som ditt bakerste tall, og det blir trukket en 5’er der, så har du én rett. Blir 5’eren trukket ut på en annen plassering, blir det ingen rett.

Premieutbetaling

Kort tid etter at trekningen er klar, utbetales eventuell premie til din spillerkonto. Premier over 10.000 kr overføres direkte til din registrerte bankkonto, og det tar 1-3 virkedager før premien er på konto.

Førstepremien i Joker trekkes blant alle deltakelser i den aktuelle Joker-trekningen - det trekkes én vinner. Man kan ha flere deltakelser per trekning. Dersom en spiller har f.eks. fem Joker-rekker den aktuelle spillomgangen (innsats 100 kroner), har spilleren fem muligheter til å bli trukket ut.

Sjansen for å bli trukket ut, har en sammenheng med hvor mange som deltar. På en gjennomsnittslørdag, ligger antallet deltakere på cirka 550.000. Det betyr at sjansen for å bli trukket ut er på ca. 1:550 000.

Vinnersjanse for premiegruppe 2-5:

  • 5 rette: 1:90.000
  • 4 rette: 1:2045
  • 3 rette: 1:116
  • 2 rette: 1:13

En Joker
En Joker er en tallrekke bestående av fem tall. Kjøper du én Joker, vil dette alltid være de fem siste tallene på spillerkortet ditt. Kjøper du flere jokere, genereres tilfeldige tallrekker.

Joker-kandidat
Betegnelse på førstepremievinneren i Joker.

Opp og ned
Joker-kandidaten er en del av tv-trekningen på NRK og kan øke premien sin ved å spille et enkelt opp/ned-spill. Spilleren får utdelt fem tall mellom 0 og 9. For hvert tall skal vedkommende gjette om det tallet Norsk Tipping trekker ut, er høyere eller lavere enn spillerens tall. Gjetter spilleren rett – eller det blir likt tall – øker spillerens premie. Feil svar sender spilleren ned et trinn på premiestigen. Norsk Tipping trekker sine tall blant 11 «kuler»: 0-9 pluss en Joker. Dersom jokeren trekkes, går spilleren automatisk til toppen av premiestigen og vinner hele førstepremiepotten.

Premiestige
Førstepremievinneren er garantert en minstepremie, men kan klatre fem trinn på premiestigen til topp-premien.

Rett plass
For 2.-5. premie får man rett dersom en har de de uttrukne tallene på korrekt plass på egen spillkvittering. Hvis en 7’er blir trukket ut på midterste plass, hjelper det ikke hvis du har en 7’er på bakerste plass.

Joker ble startet i år 2000, og er et lotterispill basert på spillerkortnummeret. Det startet med at det ble trukket ut fire tall på de fire bakerste plassene i spillerkortnummeret, med premie for 2, 3 og 4 rette tall i rett posisjon. Av alle spillerkortene som er med i Joker, trekkes ett ut som førstepremievinner. Eieren av kortet, Joker-kandidaten, vinner en inngangspremie og kan via et opp- og ned-spill øke premien ytterligere. Dersom jokeren dukker opp, går man rett til toppremien.

2000

Den første Joker-trekningen lørdag 27. mai. Frank Olav Nordheim fra Hitra ble den første førstepremievinneren.
Høyeste premie utbetales i uke 48: 2.505.000 kroner til danske Tom Nielsen, som bor og arbeider på Vestlandet.

2001

Framgangen for Joker fortsetter. Spillet innarbeides som et tilleggsspill til Lotto.

2002

I spilleomgang seks gjøres det endringer på Joker. I stedet for å trekke ut 4 tall på spillerkortet, skal det heretter trekkes ut 5. Det betyr en ny premiegruppe for alle fem siffer på rett plass. Alle de tidligere premiegruppene beholdes.
Det blir også innført avkryssingsfelt på Lotto-kupongene slik at det skal bli enklere å spille Joker.
Juni: Joker på onsdag innføres. Trekningen presenteres sammen med VikingLotto.

2004

Lørdag i uke 30 får vi rekordpremie i Joker: 4.961.000 kroner til ei dame fra Buskerud.

2006

Joker-omsetningen stabil på 15 millioner i uken.
Januar/februar: Den første tilleggstrekningen avholdes. Blant alle Joker-spillere trekkes det ut ti vinnere à 50.000 kroner i fire Joker-trekninger på rad.

2011

I november endres Joker slik at du kan få tilfeldig genererte tall som dine Joker-tall. Du må da spille flere Joker. Den første blir tallene på spillerkortet - de neste blir tilfeldig genererte tall.