Hvordan spiller du Joker

Hva er Joker?

Joker er et spill med trekning onsdag og lørdag hver uke. Førstepremievinneren trekkes tilfeldig ut blant alle som har spilt – for de øvrige premiene gjelder det å ha flest mulig riktige av fem trukne tall.

Slik spiller du Joker

Du kan spille Joker på flere måter:

  • Alene
  • Sammen med andre spill

Alene

  1. Klikk på Joker. 
  2. Velg antall spill. Ditt første spill per kjøp vil være de fem bakerste sifrene i spillerkortnummeret. De neste spillene vil være tilfeldig generert.
  3. Velg antall uker.
  4. Velg om du vil spille onsdag, lørdag eller begge dager.

Sammen med andre spill (Lotto og VikingLotto (web))

  1. Et eget felt hvor du velger antall jokere du ønsker å spille. Den første per kjøp basert på spillerkortnummeret, de øvrige tilfeldig generert.
  2. Antall uker henger sammen med dine valg for Lotto/VikingLotto.

Sammen med andre spill (Lotto, VikingLotto, Keno, Extra (mobil))

Klikk om du ønsker å spille Joker. Her kan du kun spille én Joker.

Når avgjøres spillet?

Joker har innleveringsfrist hver onsdag og lørdag kl. 18.00. Trekningen foretas senere samme kveld. Trekningen sendes på TV sammen med Lotto og VikingLotto. Trekningsresultatene offentliggjøres deretter på tekst-tv, internett og mobil.

Slik vinner du

Førstepremien i Joker går til en tilfeldig uttrukket Joker-spiller. Førstepremien starter på et minimumbeløp. Derfra er det fem trinn til det høyeste beløpet. Dit kommer vinneren ved å velge rett opp eller ned på fem siffer vinneren får som «sine». Er tallene Norsk Tipping trekker, høyere eller lavere enn spillerens tall? Det kan også trekkes en «Joker», og da vinner spilleren automatisk høyeste premiebeløp.

For de øvrige premiegruppene er det de tallene som står på spillerens kvittering som er utgangspunktet. Man kan ha flere joker-deltakelser i samme trekning. Den første er basert på spillerkortnummeret (de fem bakerste sifrene) – de øvrige er tilfeldig generert.

Det er premie for 5, 4, 3 og 2 riktige tall – men de må være plassert på rett plass.
For eksempel:
Har du en 5’er som ditt bakerste tall, og det blir trukket en 5’er der, så har du én rett. Det Blir 5’eren trukket ut på en annen plassering, blir det ingen rett.

Premieutbetaling

Kort tid etter at trekningen er klar utbetales eventuell premie til din spillerkonto. Premier over 10.000 kr overføres direkte til din registrerte bankkonto.

Ord og begreper

Jokerkandidat

Betegnelse på førstepremievinneren i Joker.

Opp og ned

Førstepremievinneren i Joker skal være med i TV-trekningen og kan øke premien sin ved å spille et enkelt opp/ned-spill. Spilleren får utdelt fem tall mellom 0 og 9. For hvert tall skal vedkommende gjette om det tallet Norsk Tipping trekker ut, er høyere eller lavere enn spillerens tall. Gjetter spilleren rett – eller det blir likt tall – øker spillerens premie. Feil svar, sender spilleren ned et trinn på premiestigen. Norsk Tipping trekker sine tall blant 11 «kuler»: 0-9 pluss en joker. Dersom jokeren trekkes, går spilleren automatisk til toppen av premiestigen og vinner hele førstepremiepotten.

Premiestige

Førstepremievinneren er garantert en minstepremie, men kan klatre fem trinn på premiestigen til topp-premien.

Rett plass

For 2.-5. premie får man rett dersom du har de de uttrukne tallene på korrekt plass på din egen spillkvittering. Hvis en 7’er blir trukket ut på midterste plass, hjelper det ikke hvis du har en 7’er på bakerste plass.

Historie

Joker dukket opp i 2000

Joker ble startet i 2000 og er et spill basert på spillerkortnummeret. Det startet med at det ble trukket ut fire tall på de fire bakerste plassene i spillerkortnummeret, med premie for to, tre og fire rette tall i rett posisjon. Av alle spillerkortene som er med i Joker, trekkes ett ut som førstepremievinner. Eieren av kortet vinner en inngangspremie og kan via en enkel tallek øke premien ytterligere. Dersom jokeren dukker opp, går man rett til toppremien.

2000

Den første Joker-trekningen lørdag 27. mai. Frank Olav Nordheim fra Hitra ble den første førstepremievinneren.

Høyeste premie utbetales i uke 48: 2.505.000 kroner til danske Tom Nielsen, som bor og arbeider på Vestlandet.

2001

Framgangen for Joker fortsetter. Spillet innarbeides som et tilleggsspill til Lotto.

2002

I spilleomgang 6 gjøres det endringer på Joker. I stedet for å trekke ut fire siffer på spillerkortet, skal det heretter trekkes ut fem. Det betyr en ny premiegruppe for alle fem siffer på rett plass. Alle de tidligere premiegruppene beholdes.

Det blir også innført avkryssingsfelt på Lotto-kupongene slik at det skal bli enklere å spille Joker.

Juni: Joker på onsdag innføres. Trekningen presenteres sammen med Viking Lotto.

2004

Lørdag i uke 30 får vi rekordpremie i Joker: 4.961.000 kroner til ei dame fra Buskerud.

2006

Joker-omsetningen stabil på 15 millioner i uken.

Januar/februar: Den første tilleggstrekningen avholdes. Blant alle Joker-spillere trekkes det ut ti vinnere à 50.000 kroner i fire Joker-trekninger på rad.

2011

I november endres Joker slik at du kan få tilfeldig genererte tall som dine Joker-tall. Du må da spille flere Joker. den første blir tallene på spillerkortet - de neste blir tilfeldige tall.

 


Aktuelt