Slik spiller du Lotto

Hva er Lotto?

Lotto er et tallspill der det trekkes sju hovedtall av totalt 34 tall. I tillegg trekkes ett tilleggstall. Førstepremien går til de som har de sju vinnertallene på samme rekke på kupongen. Det er trekning hver lørdag.

Slik spiller du Lotto

Veiledningsvideo som viser deg hvordan du leverer Lotto på web finner du her.

Du kan spille Lotto på fire måter:

 • Ferdigutfylt
 • Fyll ut selv/egne tall
 • Lykkekupong
 • Andelsbank

Ferdigutfylt

Klikk på Ferdigutfylt. På mobil får du automatisk en ferdigutfylt kupong med ti rekker à sju tall, men du kan velge andre utfyllingsmåter.

Fyll ut selv (internett)/Egne tall (mobil)

 1. Klikk på Fyll ut selv/Egne tall
 2. Klikk på de tallene du vil ha med
 3. De første sju tallene havner i rekke 1, de neste sju i rekke 2 osv.
 4. Du må spille minimum to, maksimum ti rekker.
 5. På internett kan du også spille system ved å fylle ut selv. Du bestemmer om du vil velge fra 8 til 12 tall. Disse blir så satt sammen i alle mulige kombinasjoner à 7 tall (rekke). Velger du for eksempel 9 tall, blir det 36 rekker

Lykkekupong

Du kan lagre en kupong som Lykkekupong og hente den fram når du skal levere. Du må være innlogget for å lagre og hente Lykkekupong.

Andelsbank

Norsk Tipping setter fortløpende automatisk opp større systemer som selges i 10 andeler. Kjøper du én andel, betaler du 1/10 av systemets totalkostnad og for 1/10 av premien. Du kan kjøpe så mange andeler du vil.

Når trekkes Lotto?

Lotto har innleveringsfrist hver lørdag kl. 18.00. Trekningen foretas senere samme kveld, og sendes kl 19:45 på NRK1. Trekningsresultatene offentliggjøres deretter på tekst-tv, internett og mobil.

Slik vinner du

Førstepremien i Lotto er sju riktige tall på samme rekke. Førstepremiepotten deles på de som har sju rette.

Halvparten av det totale Lotto-salget går til premier. Den potten fordeles på de ulike premiene etter en fast prosentfordeling.

Premiene i Lotto er:

 1. 7 rette
 2. 6 rette + 1 tilleggstall
 3. 6 rette
 4. 5 rette
 5. 4 rette

Premieutbetaling

Premier på Lotto utbetales etter kl. 24:00 samme kveld trekningen er, pengene overføres direkte til spillerkontoen din. Premier over 10.000 kr overføres automatisk til din registrerte bankkonto, det tar 1-3 virkedager før premien er inne på bank.

 

Hva er Supertrekning?

Fire ganger årlig gjennomføres det en ekstra Supertrekning hvor vi trekker ekstra mange millionærer i Lotto i tillegg til den ordinære hovedtrekningen. Vinnerne trekkes tilfeldig blant alle som har spilt Lotto siden forrige Supertrekning og foregår sammen med Lottos hovedtrekning på NRK1.

Det forventes å være mellom 25 og 50 millioner kroner i potten ved hver trekning. Hvis potten inneholder eks.vis 35 millioner, trekkes 35 vinnere som får en million kroner hver.

Alle Lotto-rekker innlevert mellom to Supertrekninger er med i trekningen. Hver rekke spilt omgjøres til en deltagelse (lodd) i trekningen.

 • Jo flere Lotto-rekker du spiller, jo flere deltagelser får du i Supertrekningen. Spiller du for eksempel en femukerskupong med ti rekker, har du sikret deg 50 deltagelser i trekningen.
 • Dersom en Supertrekning kommer midt i perioden til en flerukerskupong, overføres de gjenværende ukenes rekker til den neste Supertrekning.

Det er ikke mulig å kjøpe deltagelse i bare Supertrekningen i og med at dette er en ekstratrekning som er inkludert når du kjøper Lotto.

Supertrekning og Andelsbank

Antall deltakelser i supertrekningen er antall rekker det totale spillet består av. Hver andelsbankkvittering eier 1/10 av hver deltakelse. Vinner andelsbanken din i supertrekningen, vil du for hver av dine andeler i denne andelsbanken motta 1/10 av premien.

Eksempel:
Hvis du kjøper 1/10 andel i ett system med 400 rekker eier du tilsvarende andel i 400 deltakelser i neste Supertrekning. Kjøper du 2 andeler i den samme andelsbanken får du 2/10 av de samme 400 deltakelsene. Kjøper du derimot 2 andeler, men i forskjellige andelsbanker, vil du eie 1/10 av 800 deltakelser (400 i den første andelsbanken og 400 i den neste).

Hva er Andelsbank?

Andelsbank lar deg spille systemspill sammen med andre spillere. Norsk Tipping setter opp kupongen og lar ti spillere dele likt på innsatsen og gevinsten. For hver andel du kjøper, betaler du 10 prosent av totalinnsatsen og får dermed 10 prosent av en eventuell gevinst. Du får kvittering for hver andel du kjøper på samme måte som i vanlige spill og kan sjekke selv om du vinner.

Nedenfor følger en oversikt over de ulike andelsbankspillene som tilbys:

Andelsspill

Total antall 

andeler

Innsats

pr andel

Systembeskrivelse
Lotto Andelsbank 100 rekker1050,-2 x System 36 rekker (1/10)
3 x System 8 rekker (1/10)
4 x Enkle rekker (1/10)
Lotto Andelsbank 200 rekker10100,-1 x System 120 rekker (1/10)
2 x System 36 rekker (1/10)
1 x System 8 rekker (1/10)
Lotto Andelsbank 400 rekker10200,-1 x System 330 rekker (1/10)
1 x System 36 rekker (1/10)
4 x System 8 rekker (1/10)
2 x Enkle rekker (1/10)
Lotto Andelsbank 600 rekker10300,-1 x System 330 rekker (1/10)
2 x System 120 rekker (1/10)
3 x System 8 rekker (1/10)
6 x Enkle rekker (1/10)
Lotto Andelsbank 1000 rekker10500,-1 x System 792 rekker (1/10)
1 x System 120 rekker (1/10)
2 x System 36 rekker (1/10)
2 x System 8 rekker (1/10)

Slik spiller du systemspill

Systemspill benyttes når man ønsker å sette sammen flere rekker i en og samme deltakelse.

Når man skal spille system, velger man først de tallene man ønsker å spille i en hovedrekke. Systemspill tar utgangspunkt i hovedrekken og man får flere varianter av samme rekke ved å velge flere tall (større system med flere rekker) og man kan vinne flere premier i samme deltakelse (se systemtabeller).

Systemspill er en måte å spille på som gir flere riktige rekker (premier) om hovedrekken går inn med premiegruppe 5 eller bedre på Lotto.

Antall rekker man får, er et produkt av antall ganger utgangsrekken med 7 tall i Lotto kan kombineres med det antall ekstra tall man velger. Når man velger et system med for eksempel 9 tall i Lotto, varieres hovedrekken med de ekstra to tallene i mulige kombinasjoner og det gir totalt 36 rekker.

 

Slik leverer du et systemspill for Lotto:

Gå inn på Fyll ut selv, så Systemspill. Velg mellom 8 og 12 tall. Dine valgte tall kombineres deretter i system til rekker. Flere tall gir flere mulige kombinasjoner.

Ord og begreper

Rekke

En Lotto-rekke består av sju tall. Du må minimum levere to rekker. På én kupong er det plass til 10 rekker.

System

I stedet for å spille enkeltrekker, kan du spille system. Da velger du 8-12 tall. Basert på dine tall, blir alle mulige rekker à 7 tall satt opp. Velger du 9 tall, blir det totalt 36 rekker.

Hovedtall

De sju første tallene som trekkes, kalles hovedtall.

Tilleggstall

Etter hovedtallene trekkes det ett tilleggstall. En av premiegruppene (6+1) forutsetter at du har ett riktig tilleggstall i tillegg til hovedtall.

Gulltrekning

Dersom ingen har sju rette, overføres førstepremiepotten til neste ukes trekning. Dette er det som ofte kalles jackpot – i Lotto kaller vi det Gulltrekning.

Supertrekning

Fire ganger årlig gjennomføres det en ekstra Supertrekning hvor vi trekker ekstra mange millionærer i Lotto i tillegg til den ordinære hovedtrekningen. Vinnerne trekkes tilfeldig blant alle som har spilt Lotto siden forrige Supertrekning og foregår sammen med Lottos hovedtrekning på NRK1.

Lykkekupong

Du kan lagre en kupong som Lykkekupong og hente den fram når du skal levere. Du må være innlogget for å lagre og hente Lykkekupong.

Andelsbank

Norsk Tipping setter fortløpende automatisk opp større systemer som selges i 10 andeler. Kjøper du én andel, betaler du 1/10 av systemets totalkostnad og for 1/10 av premien. Du kan kjøpe så mange andeler du vil.

Historie

Lotto kom til Norge i 1986

Lottos historie går helt tilbake til renessansen på 1500-tallet. Folk i staten Genova i Italia veddet på hvilke fem adelsmenn av de 90 nummererte adelige som skulle utgjøre statens regjering. En gang i måneden ble regjeringen skiftet ut og ny trekning ble foretatt. Herrenes kompetanse spilte ingen rolle, det var byrden og trekningen som avgjorde.

Trekningen ble foretatt av et lite barn med bind for øynene. Det representerte uskyld og upartiskhet, og numrene ble trukket for hånd ut av en tombola. Verdens første lottoformel var dermed 5/90 – en formel som fortsatt gjelder i Italias lotto.

Norsk Tippings Lotto har vært en formidabel suksess siden spillet ble introdusert i 1986. Lotto er i dag landets desidert største pengespill, med hele 16 prosent av spillmarkedet. Ifølge den internasjonale bransjeorganisasjonen WLA er Norsk Tippings Lotto-omsetning høyest i verden, målt etter omsetning per innbygger.

1986

Første trekning ble gjort 19. april. Spillformel var 7/34 + 2, rekkepris var 1 krone. Premietaket var 500.000 kroner for sju rette. Men i den aller første trekningen var det faktisk ingen som fikk sju rette slik at vi fikk Gull-Lotto uken etter.

To trekkemaskiner gjør jobben vekselvis; Askeladden og Askepott.

En kvinne fra Harstad blir Norges første Lotto-millionær. Hun vinner 1.358.914 kroner etter å ha fått sju rette én gang og seks pluss tillegg ikke mindre enn sju ganger.

Overskuddet fordeles med 2/3 til Kulturdepartementet og 1/3 til statskassen.

1987

Trekningen sendes for første gang direkte på tv. Det skjer 2. mai i programmet "Sport og spill" lørdag ettermiddag. Introduksjon av femukers ferdigutfylte kuponger.

1988

Lotto overtar spillhegemoniet fra fotballtippingen og er landets største spill.

Premietaket heves fra 500.000 til 1.000.000 kroner fra og med uke 16.

I den første trekningen med premietak på 1.000.000, på Lottos toårsdag, får to personer sju rette og hver sin million.

Premiefordelingen endres fra 20 prosent for hver premiekategori, til 30 prosent (1. premie) - 15 prosent (2. premie) - 15 prosent - 20 prosent - og 20 prosent (5. premie).

Lottos første dobbeltrekning i spilleomgang 51. Ekstratrekningen har 6,5 millioner kroner i premiepotten.

1989

Lottomillionær nr 100 kom i uke 11.

Nedre grense for utbetaling av 5.premie oppheves.

1990

Rekkeprisen økes fra 1 til 2 kroner i spilleomgang 3.

Premietaket fjernes fra og med spilleomgang 31.

Omsetningsrekord for en enkel uke i spilleomgang 51: 88,6 millioner.

1991

Lotto er en klar markedsleder på det norske pengespillmarkedet og har stabilisert omsetningen på et nivå høyere en Tipping og Måltips til sammen.

Ny kupong med gangefelt introduseres.

Fast Lotto-trekning på NRK hver lørdag kveld fra og med uke 24.

Premierekord: 7,9 millioner kroner for sju rette.

1992

Lottomillionær nummer 500.

Innføringen av online-spill åpner for nye vekstmuligheter gjennom at publikum kan spille helt frem til klokken 18.00 lørdager.

Norsk Tippings samlede overskudd fordeles med 1/3 hver til idrett, kultur og forskning.

"Millionærundersøkelsen" offentliggjøres. Professorene Anna von der Lippe og Gudrun Eckblad ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo foretar en undersøkelse om hvordan det har gått med nesten 300 tippe- og lottomillionærer. Konklusjon: "Å vinne millionbeløp er til stor glede og gavn, og fører ikke til markerte endringer i livsførsel for noen".

Gjeldende omsetningsrekord settes i uke 51: 140 millioner kroner.

New Deal overtar som Lottos reklamebyrå etter Jensen og Borkenhagen.

1993

Innføring av reklamekonseptet "Lottomillionærer er ikke som andre millionærer". Budskap: Penger er ikke det viktigste i livet, men samtidig er det få ting som er morsommere enn å vinne i Lotto.

1994

Cirka 1 million nordmenn spiller Lotto hver uke, og ytterligere 600.000 deltar cirka hver annen uke. Nye 400.000 spiller når det er Gull-Lotto eller ekstratrekninger.

Lotto fikk dette året pris for beste kampanje i Kreativt Forum.

Ny trekkemaskin.

Lotto-millionær nummer 1000.

1995

Lottos reklamekampanjer får stor oppmerksomhet. Lotto får "Gullblyanten" – Kreativt Forums kundepris – for "Lottomillionærer er ikke som andre millionærer".

1996

Lotto fyller 10 år i Norge og befester sin posisjon både når det gjelder markedsandel, popularitet og sosial aksept. Lotto har også forsterket sin posisjon som markedsleder.

Årsomsetningen passerer tre milliarder kroner.

1997

Rekkeprisen økes fra 2 til 3 kroner.

Et ekstra tilleggstall innføres for å gjøre spillet mer spennende, med høyere premier og økte vinnersjanser.

1998

Lotto styrker sin posisjon ytterligere, omsetningsøkning på 8,9 prosent i forhold til 1997.

Ny premierekord i det Reidun Løland fra Kvinesdal i Vest-Agder vinner over 9,8 millioner kroner.

1999

Konseptet for tv-trekningene endres, programmet får fast sendetidspunkt etter Dagsrevyen på NRK1 og utvides til sju minutter. Større vekt på vinnerreportasjer, og Hilde Wøhni Joakimsen ansettes som fast Lotto-vertinne, med Asle Berteig som fast vikar.

Ny omsetningsrekord igjen. Det spilles Lotto for 3,47 milliarder kroner.

Lotto-millionær nummer 2000.

Ved utgangen av årtusenet er 2039 million-premier delt ut i Lotto.

2000

Ny premierekord i Lotto. En mann fra Kongsberg vinner kr 10.322.235 i spilleomgang 16, når han er alene om å ha sju rette påskeaften.

Lotto-trekningen på lørdag blir utvidet for å gi plass til Joker.

2001

Ny premierekord lørdag 7. april. Et spillelag fra Stange i Hedmark vinner 20 millioner kroner.

Lotto-omsetningen passerer 3,5 milliarder på årsbasis – til 3.517.186.000 kroner.

Det blir mulig å spille Lotto på Internett da Norsk Tipping 2. mai åpner sin pilot for et begrenset antall spillere.

Hege Grubben vikarierer som Lotto-programleder.

2002

Lotto-trekningen får ny innpakning på NRK1 på lørdagskvelden.

2003

Premierekorden tangeres i mai av en Akershus-mann som er alene om å vinne 20 millioner kroner.

2004

I mars bytter Lotto trekningsmaskin. Den nye maskinen får etter en konkurranse navnet Fortuna.

Lotto får internett-reklameprisen "Gulltaggen" for nettreklamen "Tegn din Lotto-drøm".

2005

Juni: For tredje gang blir førstepremien på 20 millioner kroner. Kupongen er uregistrert, men vinneren, en mann fra Skien, ringer selv til Norsk Tipping snaut to timer etter trekningen.

En ny form for tilleggstrekning introduseres i november: Ett tall er nok.

2006

April: Lørdag 8. april avvikles den første trekningen i Millionsjansen. Den skal være en fast tilleggstrekning i Lotto hver lørdag. Samtidig heves rekkeprisen fra tre til fire kroner, og prosentfordelingen mellom de ulike premiene endres.

1. juli settes det premierekord i Lotto med 25 millioner kroner.

2007

I februar lanseres forbedret versjon av Millionsjansen. Spillerne må i større grad ta egne valg. "Røveren" er det nye i konseptet, som spillerne må unngå for å bygge opp premien.

2008

Åres største lottopremie er på 16 185 775 kroner.

2010

I uke 47 settes det ny premierekord for Lotto da en kvinne fra Hordaland vinner 34.508.370 kroner.

2012

Fra og med 1. januar 2012 innføres SuperLotto. Dette er en spesialtrekning cirka fire ganger i året. Hver uke settes 10 prosent av premiebeløpet av til neste SuperLotto-trekning. Det blir da en pott på cirka 40-50 millioner kroner. Vinneren eller vinnerne trekkes blant alle som har spilt Lotto i hele avsetningsperioden.

30. juni 2012 satte en mann fra Sør-Trøndelag ny premierekord da han vant 45 millioner i SuperLotto. I den første SuperLotto-trekningen påskeaften samme år ble det 50 vinnere som  vant 1 million hver, men i sommertrekningen var det en spiller som tok hele potten av alene.

Premierekorden ble stående til juletrekningen i SuperLotto. 22. desember 2012 vant en mann fra Akershus 46 millioner kroner.

Millionsjansen har vært med i nesten seks år, og tiden var inne for å fornye Lotto-trekningen. De pengene som hver uke gikk til Millionsjansen, går nå i stedet til SuperLotto

2013

Dette året ble det satt rekord i antall Gull-Lotto-trekninger. Hele sju ganger fikk vi Gull-Lotto i 2013.

2014

SuperLotto ble endret i 2014. Fra og med SuperLotto-trekningen i påsken, lørdag 19. april, blir det trukket et tilfeldig antall vinnere mellom 1 og det antall millioner det er i potten.

2015

Fra og med trekningen 21. mars 2015 ble det gjort endringer i premiestruktur og antall tilleggstall. Heretter trekkes det kun ett tilleggstall. Premiegruppen 4 + tillegg erstattes av premie for kun 4 rette.

Rekkeprisen økes fra fire til fem kroner.

2018

SuperLotto bytter navn til Supertrekning og Gull-Lotto omdøpes til Gulltrekning.

 


Aktuelt