Systemspill

- benyttes når man ønsker å kombinere flere rekker i en og samme deltakelse

Lotto

Slik fungerer systemspill

Velg et av de ferdigdefinerte systemene eller "Velg system selv". Du vil få tilfeldig genererte tall, men tallene kan endres ved å klikke på tallrekkene. Velger du for eksempel 9 tall, blir det 36 rekker.