Slik spiller du Vikinglotto

Hva er Vikinglotto?

Vikinglotto er et tallspill der det trekkes 6 av 48 hovedtall og 1 av 8 vikingtall. Førstepremien går til de som har 6 hovedtall og 1 vikingtall på samme rekke på kupongen. Premiestørrelsene er avhengig av spillets omsetning, men det garanteres en førstepremiepott på minimum 3 millioner euro. Førstepremiepotten har et premietak på 35 millioner euro. Premietaket betyr at det overskytende premiebeløpet blir overført til andrepremiepotten. Det er trekning hver onsdag. Vikinglotto er et samarbeid mellom ni land.

Slik spiller du Vikinglotto

Du kan spille Vikinglotto på følgende måter:

 • Ferdigutfylt
 • Fyll ut selv
 • Systemspill
 • Andelsbank
 • Lykkekupong

Ferdigutfylt

Gå inn på Vikinglotto og velg ønsket antall uker ved å klikke på ett av kortene: «1 uke», «5 uker» eller «Velg antall uker selv» (1-26 uker). Du vil da få en ferdigutfylt kupong med ti rekker à 6 hovedtall og 1 vikingtall.

Fyll ut selv

Klikk på «Fyll ut selv» og velg de hoved- og vikingtallene du vil ha med. De første 6 hovedtallene og 1 vikingtall havner i rekke 1, de neste i rekke 2 osv. Du kan spille mellom 2 og 10 rekker på en kupong.

Systemspill

Under «Systemspill» kan du velge:

 • «Ferdigutfylt»: Ved å klikke på et av de ferdigdefinerte systemene vil du få tilfeldig genererte hoved- og vikingtall. Informasjon om antall hoved- og vikingtall, pris og antall rekker systemet utgjør står på de enkelte kortene, samt under «Mitt System».
 • «Fyll ut selv»: Velg fra 6 til 12 hovedtall og fra 1 til 8 vikingtall. Oversikt over hvor mange hoved- og vikingtall som er valgt, antall rekker systemet utgjør og pris vil du se under «Mitt System».

For både «Ferdigutfylt» og «Fyll ut selv» vil tallene bli satt sammen i alle mulige kombinasjoner à 6 hovedtall og 1 vikingtall (rekker). Velger du for eksempel 8 hovedtall og 3 vikingtall, blir det 84 rekker. Systemspill har en begrensning på 2000 rekker.

Andelsbank

Norsk Tipping setter fortløpende automatisk opp større systemer som selges i 10 andeler. Kjøper du én andel, betaler du 1/10 av systemets totalkostnad og får 1/10 av premien. Du kan kjøpe så mange andeler du vil.

Lykkekupong

Du kan lagre en kupong som Lykkekupong og hente den fram når du skal levere. Du må være innlogget for å lagre og hente Lykkekupong.

Når trekkes Vikinglotto?

Vikinglotto har innleveringsfrist hver onsdag kl. 18.00. Trekningen foretas senere samme kveld. Trekningen sendes på NRK, og trekningsresultatene offentliggjøres deretter på tekst-tv, internett og mobil.

Slik vinner du

Førstepremien i Vikinglotto er de seks riktige hovedtallene og det riktige vikingtallet på samme rekke. Førstepremiepotten deles på de som har 6 + 1 rette.

Halvparten av det totale Vikinglotto-salget går til premier, og potten fordeles på de ulike premiene etter en fast prosentfordeling.

Vikinglotto har seks premiegrupper:

 1. 6 hovedtall + 1 vikingtall
 2. 6 hovedtall
 3. 5 hovedtall + 1 vikingtall
 4. 5 hovedtall
 5. 4 hovedtall
 6. 3 hovedtall

Premieutbetaling

Premier på Vikinglotto utbetales samme kveld etter trekningen, pengene overføres direkte til spillerkontoen din. Premier over 10.000 kr overføres automatisk til din registrerte bankkonto, det tar 1-3 virkedager før premien er inne på bank.

 

Slik spiller du systemspill

Systemspill er en måte å spille på som gir flere riktige rekker (premier) dersom hovedrekken går inn med premiegruppe 6 eller bedre på Vikinglotto, og benyttes når man ønsker å sette sammen flere rekker i en og samme deltakelse.

Antall rekker man får, er et produkt av antall ganger utgangsrekken med 6 hovedtall og 1 vikingtall kan kombineres med det antall ekstra tall man velger. Når man velger et system med for eksempel 8 hovedtall og 3 vikingtall, varieres hovedrekken med de 2 ekstra hovedtallene og de 2 ekstra vikingtallene i mulige kombinasjoner og det gir totalt 84 rekker.

Systemtabellen finner du under Spilleregler og betingelser, eller du kan laste den ned i PDF her.

Slik leverer du et systemspill for Vikinglotto:

Gå inn på Vikinglotto og klikk på «Systemspill». Under «Ferdigutfylt» kan du velge et av de ferdigdefinerte systemene for å få tilfeldig genererte tall, mens under «Fyll ut selv» kan du selv velge fra 6 til 12 hovedtall og 1 til 8 vikingtall. Dine valgte tall kombineres deretter i system til rekker. Flere tall gir flere mulige kombinasjoner. Systemspill har en begrensning på 2000 rekker.

Hva er Andelsbank?

Andelsbank lar deg spille systemspill sammen med andre spillere. Norsk Tipping setter opp kupongen og lar ti spillere dele likt på innsatsen og gevinsten. For hver andel du kjøper, betaler du 10 prosent av totalinnsatsen og får dermed 10 prosent av en eventuell gevinst. Du får kvittering for hver andel du kjøper på samme måte som i vanlige spill og kan selv sjekke om du vinner.

Nedenfor følger en oversikt over de ulike Andelsbank-spillene som tilbys:


Andelsspill
Total antall andeler
Innsats per andel
Systembeskrivelse
System
Vikinglotto Andelsbank 100 rekker
10
60,-
System 84 rekker (1/10)
System 14 rekker (1/10)
System 2 rekker (1/10)
8+3
7+2
6+2
Vikinglotto Andelsbank 200 rekker
10
120,-
System 196 rekker (1/10)
System 4 rekker (1/10)
8+7
6+4
Vikinglotto Andelsbank 400 rekker
10
240,-
System 336 rekker (1/10)
System 56 rekker (1/10)
System 8 rekker (1/10)
9+4
7+8
6+8
Vikinglotto Andelsbank 600 rekker
10
360,-
System 420 rekker (1/10)
System 168 rekker (1/10)
System 8 rekker (1/10)
System 4 rekker (1/10)
10+2
9+2
6+8
6+4
Vikinglotto Andelsbank 1000 rekker
10
600,-
System 924 rekker (1/10)
System 56 rekker (1/10)
System 14 rekker (1/10)
System 6 rekker (1/10)
11+2
7+8
7+2
6+6

Ord og begreper

Rekke

En Vikinglotto-rekke består av 6 hovedtall og 1 vikingtall. Du må minimum levere to rekker. På én kupong er det plass til 10 rekker.

System

I stedet for å spille enkeltrekker, kan du spille system. Da velger du fra 6 til 12 hovedtall og fra 1 til 8 vikingtall. Disse blir så satt sammen i alle mulige kombinasjoner à 6 hovedtall og 1 vikingtall (rekke). Velger du for eksempel 8 hovedtall og 3 vikingtall, blir det 84 rekker. Systemspill har en begrensning på 2000 rekker.

Hovedtall

De 6 første tallene som trekkes, kalles hovedtall. De trekkes ut fra totalt 48 tall.

Vikingtall

Etter hovedtallene trekkes det 1 vikingtall. Det trekkes ut fra totalt 8 tall. Samme tall kan godt trekkes ut som både hovedtall og vikingtall. Flere av premiene forutsetter at du har riktig vikingtall i tillegg til hovedtall.

Jackpot

Dersom ingen vinner førstepremien, overføres førstepremiepotten til neste ukes trekning.

Lykkekupong

Du kan lagre en kupong som Lykkekupong og hente den fram når du skal levere. Du må være innlogget for å lagre og hente Lykkekupong.

Andelsbank

Norsk Tipping setter fortløpende automatisk opp større systemer som selges i 10 andeler. Kjøper du én andel, betaler du 1/10 av systemets totalkostnad og får 1/10 av premien. Du kan kjøpe så mange andeler du vil.

Historie

Ni land – én Vikinglotto

Ni nasjoner deltar i Vikinglotto-samarbeidet. De fem nordiske landene Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark startet spillet i 1993, og Estland kom med som sjette nasjon våren 2000. I februar 2011 ble Vikinglotto-klubben utvidet med Latvia og Litauen. Slovenia ble med i spillet fra 9. november 2017 med første trekning 15.november.

1993

Den første Vikinglotto-trekningen finner sted 17. mars. Spillformel er 6/48 + 3 tilleggstall.

Omsetning i Norge første spilleomgang var 9.059.984, og totalt i Norden ble det spilt for 17.578.722 kroner.

Det statlige spillselskapet i Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge samarbeider.

Utviklingen innen telekommunikasjon har bidratt til at det er mye lettere å delta i utenlandske spill over hele verden enn det var tidligere. Denne utviklingen går stadig raskere og opprettelsen av Vikinglotto er et bidrag til å opprettholde et bredt spilltilbud i Norge, med mulighet for større premier enn det vi har i andre spill.

Høyeste premieutbetaling første året blir på hele 13.697.200 – norsk rekord for pengespill. Rekorden blir stående i seks år!

Norge får i alt 14 Vikinglotto-millionærer.

1994

I uke 16 gir en trippel Jackpot en omsetning i Norge på 47.963.944 kroner. Denne rekordomsetningen blir ikke slått før i 2000. Førstepremiepotten denne uken består av 40 millioner kroner, og den deles av 10 vinnere – hvorav fem norske.

1995

Norge får 32 nye Vikinglotto-millionærer, godt spredt utover det ganske land. Høyeste utbetaling havner i Møre og Romsdal, der en spiller kan sette inn hele 11.380.196 kroner på kontoen.

1996

Vikinglotto-millionær nummer 100 vinner 4,2 millioner kroner i spilleomgang 51.

Vikinglotto passerer Tipping og er Norsk Tippings nest største spill.

1997

For første gang øker ikke årsomsetningen i forhold til året før.

Ny spillformel innføres: 6\48 + 2 tilleggstall fra og med spilleomgang 45. Minste premieutbetaling går nå til 3 rette uten tilleggstall, mens man tidligere måtte ha 3 rette + 1 tilleggstall for å få utbetalt premie.

Rekkeprisen økes fra 2 til 3 kroner. Dette ville gi større førstepremier og cirka 80.000 flere vinnere hver eneste uke.

1998

Vikinglotto er i siget igjen og årsomsetningen passerer for første gang 1 milliard kroner.

20 heldige nordmenn blir Vikinglotto-millionærer i løpet av året, og den største premien er på 10.373.112 kroner. Vikinglotto er igjen Norsk Tippings nest største spill.

1999

Ny premierekord for pengespill i Norge. En familie fra Drammen vinner 17.633.498 kroner i uke 36.

Ny årsomsetningsrekord: Det spilles Vikinglotto i Norge for 1,12 milliarder kroner.

2000

Fra og med spilleomgang 12 får Vikinglotto-familien et nytt medlem: Estland blir sjette nasjon med i Vikinglotto-samarbeidet.

Trippel Jackpot i spilleomgang 6 gir ny omsetningsrekord for en enkelt uke: Det spilles Vikinglotto i Norge for 81.425.469 kroner. Det er en økning på utrolige 70 prosent fra den forrige rekorden fra 1994. Førstepremiepotten består av 33 millioner kroner og fem vinnere deler den.

Årsomsetningen ender på 1,276 milliarder.

2001

Ny økning i årsomsetningen, som stopper på drøyt 1,3 milliarder kroner.

2002

Vikinglotto får selskap av Joker på onsdagskvelden fra og med 5. juni.

2004

Tidenes høyeste premie i Vikinglotto vinnes av en dansk spiller 10. mars: 21.213.237 kroner.

18. august ble Lykketall innført. Førstepremien øker dersom det på forhånd uttrukne Lykketallet er med i vinnerrekka.

19. august økte rekkeprisen fra tre til fire kroner.

2005

5. januar utbetales lykketallspotten for første gang. En dansk spiller vinner 42.205.648 kroner.

17. august er premien enda høyere: En ny danske vinner hele 48.221.393 kroner.

2007

1. august: Ei dame fra Kristiansand setter ny premierekord for Norsk Tippings spill. Hun vinner 26.251.388 kroner i Vikinglotto.

2009

En premiepott på 96 millioner kroner resulterer 20. mai i rekordomsetning for Viking Lotto på 88,97 millioner kroner. Den forrige rekorden på 81,4 millioner kroner fra 2000 er slått.

Bare på trekningsdagen omsettes det for 51,5 millioner kroner – over 50 prosent av omsetningen. Over 22.000 nordmenn registrerer seg som spillere hos Norsk Tipping på en uke. Over 91% spiller Vikinglotto. Mer enn 10.000 av dem er under 30 år. 60% av de nye spillerne er menn og 40% kvinner.

2010

7. juli 2010 blir det satt norsk premierekord i Vikinglotto. En mann fra Lillestrøm vinner 46.491.896 kroner.

2011

Fra og med trekningen 23. februar 2011 er også Latvia og Litauen med i Vikinglotto.

28. desember 2011 fikk vi den til da høyeste premiepotten i Vikinglotto. Med lykketallspotten og dobbel jackpot ble den samlede førstepremiepotten på 201,9 millioner kroner. Lykketallet ble imidlertid ikke trukket ut, og lykketallspotten gikk videre til neste trekning.

Til denne trekningen ble det også satt ny omsetningsrekord: 89 478 408 kroner.

2012

Ny premierekord: Onsdag 18. januar vant en mann fra Austrheim i Hordaland 63.243.500 kroner i Vikinglotto. Mannen hade to rekker med seks rette. Totalt var det seks premier à drøyt 31 millioner kroner denne dagen - da lykketallspotten ble utbetalt etter å ha bygd seg opp siden 11. mai 2011. Total førstepremiepott var på 189,7 millioner kroner.

Fra og med torsdag 15. mars ble det innført en norsk lykketallspott. Denne bygger seg opp og tilfaller norske vinnere av lykketallspotten. Hvis lykketallet går uten norske vinnere, går potten ikke til utbetaling. Den norske lykketallspotten har et tak på 100 millioner kroner. Når den når dette beløpet, fryses potten. I stedet begynner en å bygge en ny norsk lykketallspott som tar over når den første potten utbetales.
For å finansiere den norske lykketallspotten heves rekkeprisen fra 4 til 5 kroner fra og med torsdag 15. mars.

Sverige er eneste land som ikke er med på den internasjonale lykketallspotten. 

2013

Ny premierekord: Onsdag 15. mai vant en mann fra Troms 216.125.520 kroner i Vikinglotto. Mannen var den eneste med seks rettte, samtidig som lykketallet slo til. Han vant dermed den ordinære førstepremiepotten, den internasjonale lykketallspotten og den norske lykketallspotten.

På slutten av året fikk vi ytterligere to vinnere av et tre-sifret millionbeløp:
En mann fra Akershus vant 115,9 millioner 11. desember.
En mann fra Buskerud vant 106,5 millioner 1. juledag.

2014

I 2014 fikk vi en ny kjempepremie. Ei dame fra Kristiansund vant 127.646.660 kroner i uke 43 - tidenes nest høyeste  Vikinglotto-premie.

2017

Fra 24. mai innføres Vikingtallet, og matrisen endres til 6/48 + 1/8. Rekkeprisen øker fra 5 til 6 kroner. Minste førstepremiepott blir 3 millioner euro, det settes et tak på 35 millioner euro.

Slovenia ble med i spillet med første trekning den 15.november 2017.


Aktuelt