Systemspill

- benyttes når man ønsker å kombinere flere rekker i en og samme deltakelse

Vikinglotto

Slik fungerer systemspill

Velg et av de ferdigdefinerte systemene eller "Velg system selv". Du vil få tilfeldig genererte hoved- og vikingtall, men tallene kan endres ved å klikke på tallrekkene. Tallene vil bli satt sammen i alle mulige kombinasjoner à 6 Hovedtall og 1 Vikingtall (rekke). Velger du for eksempel 8 Hovedtall og 3 Vikingtall, blir det 84 rekker. Systemspill har en begrensning på 2000 rekker.