Til hovedmenyTil hovedinnhold

Hva er Tipping?

Tipping dreier seg om å tippe riktig resultat i 12 utvalgte kamper: Hjemmeseier, borteseier eller uavgjort. Du kan tippe på resultatene både ved fulltid og pause. Det tilbys normalt tre kuponger pr. uke: Midtuke, Lørdag og Søndag.

 1. Velg hvilken kupong du vil tippe på: Midtuke, Lørdag eller Søndag.
 2. Velg om du vil tippe pause, fulltid eller begge deler.
 3. Klikk på det tippetegnet du ønsker å spille på.
 4. Du må ha minst en markering i hver kamp – da har du en enkeltrekke. Du må tippe minst to enkeltrekker.
 5. Du kan markere flere tegn pr. kamp. Da tipper du system. Jo flere tegn, jo flere rekker. Systemet teller for deg. Du må ha minst 4 rekker – maksimum 486 rekker.
 6. Velg hvor mange uker du vil spille (Midtuke har kun 1-ukes spill).
 7. Send inn.
Så snart den sist startende kampen på tippekupongen er ferdig (evt. gått til pause), vil du finne ut hvor mange riktige du har. Normalt oppdateres kampene fortløpenede, slik at du kan følge med på din egen kupong hvor mange riktige du har til en hver tid.

I Tipping er det premie for 12, 11 og 10 riktige. En fast andel av omsetningen settes av til premier i de ulike premiegruppene. Premienes størrelse avhenger av hvor mange rekker som har 12, 11 og 10 rette.

Dersom noen er alene om å få 12 rette, vinner vedkommende også en egen bonuspott. Denne potten bygger seg opp fra kupong til kupong. Dersom ingen er alene om 12 rette og Bonuspotten bygger seg opp til 3 millioner kroner, vil den bli fordelt på alle rekker med 12 rette på en nærmere angitt tippekupong.

Premieutbetaling

Kort tid etter at resultatet på en kupong er klart, vil premien blir overført til din spillerkonto. Premier over 10.000 kr overføres automatisk til din registrerte bankkonto, det tar 1-3 virkedager før premien er inne på bank.

Vi følger følgende prinsipper for valg av spilleobjekter
 • Vi følger anbefalinger vi får fra GLMS, WLA og UEFA/FIFA angående utvelgelse av kamper.
 • Vi ønsker å tilby kamper som har størst interesse hos det norske publikum, i kombinasjon med sein og forutsigbar innleveringsfrist. Dette gir positiv innvirkning på premiepotten.
 • Vi ønsker ikke å tilby spill på kamper der majoriteten av deltakerne er under 18 år.
 • Hvis vi oppdager uregelmessigheter eller mistenkelig spilladferd, rapporteres dette videre til GLMS og nasjonale forbund.
Rekke

Når du har tippet på ett resultat i hver av de 12 kampene, har du én rekke – en såkalt enkeltrekke.

Enkeltrekke

Ett tips pr. kamp er en enkeltrekke. Dersom du vil tippe enkeltrekker, må du ha minimum to, maksimum ti rekker pr. kupong.

Halvgardering

Når du tipper på to utfall i en kamp (HU, UB eller HB) har du en halvgardering.

Helgardering

Når du markerer for alle mulige utfall i en kamp (HUB), har du en helgardering.

System

Når du i stedet for å spille enkeltrekker, fyller ut kupongen med halvgarderinger og/eller helgarderinger, spiller du system. Et system er en samling av mange rekker. Antall rekker får du ved å multiplisere antall tips pr. kamp med hverandre.

Jackpot og Bonuspott - Hva er forskjellen?

Jackpot er når ingen har tolv rette en spilleomgang, og 12`er potten overføres i til neste spilleomgang på samme kupong (Midtuke, Lørdag eller Søndag) og spillform (Pause eller Fulltid). Jackpotter MÅ følge kupong, det overføres aldri en Jackpott fra f.eks midtuke til søndag, eller fra fulltid til pause. Dvs at om ingen har 12 rette på Pausekupongen på en Søndagskupong så blir det jackpot på neste spilleomgang i Pausetipping Søndag.

Bonuspotten er som navnet tilsier en bonus. Her settes det av 15% av premiepotten i hver spilleomgang. Denne betales ut til en alene-vinner, i tillegg til ordinær 12`er pott for inneværende spilleomgang. Det er en bonuspott for Pause, og en for Fulltid. Dersom det ikke er noen alene-vinnere vokser bonuspotten for hver eneste tippekupong. Når den har vokst til 3 millioner kroner, bestemmer Norsk Tipping at Bonuspotten skal overføres til ordinær 12`er pott, og på den måten fordeles de 3 millionene til alle med 12 rette på aktuell kupong.

PC-tipping

Mer avansert systemspill gjøres ved hjelp av eksterne programmer og leverandører. Via hjemmesiden til disse.

Tipping startet i 1948

1948

Norsk Tipping starter sin virksomhet med første spilleomgang i mars:

Kampdag: 13. mars 1948
Rekkepris: 25 øre
Kupongen: 12 engelske seriekamper
Omsetning: 52.892,50 kroner
12 rette: ingen
11. rette: 4.407 kroner
10 rette: 154 kroner
9 rette: 12 kroner

En av kampene ble ikke spilt, og derfor ble det premier på 11, 10 og 9 rette.

I alt ble det tippet for 18.192.484,50 kroner det første året. Premietak for 12 rette: 50.000 kroner.

1949

Omsetningen i første hele driftsår blir på vel 37 millioner kroner.

1955

For første gang blir det 12 like tippetegn på kupongen, nemlig 12 hjemmeseirer i spilleomgang 41. Premien for 12 rette ble 25 kroner…

1959

Premietaket for 12 rette heves til 75.000 kroner.

Årsomsetningen passerer 100 millioner kroner.

1962

Premietaket for 12 rette heves til 100.000 kroner.

1963

Tendenstrekning for avlyste kamper innføres fra og med spilleomgang 5.

Karboniserte kuponger med to kupongdeler i stedet for tre.

Mikrofotografering av samtlige tippekuponger.

1967

Premietaket for 12 rette heves til 150.000 kroner.

Maksimalt antall rekker per kupong økes fra 48 til 96.

Det tippes for over fem millioner kroner i en enkelt uke (uke 49).

Årsomsetningen passerter 200 millioner kroner.

1969

Historiens aller første tippekamp vises på NRK 29. november. Wolverhampton slår Sunderland 1-0, etter mål av Hugh Curran.

1971

Årsomsetningen passerer 300 millioner kroner.

1972

Nye kuponger med ti rekker tas i bruk fra og med spilleomgang 38. Tidligere var det åtte rekker på kupongen.

I uke 38 var det også slutt på 1 x 2. Siden da har tippetegnene vært H U B.

1974

Rekkeprisen heves fra 25 øre til 50 øre per rekke fra og med spilleomgang 19.

Premietaket for 12 rette heves til 250.000 kroner.

Ny omsetningsrekord for en enkelt uke: over 10 millioner kroner i uke 48.

1975

Selskapet flyttet til Hamar i juni.

Årsomsetningen passerer 400 millioner kroner.

1978

Omsetningsrekorden for en enkelt uke passerer 25 millioner kroner (uke 48).

1979

Årsomsetningen passerer 1 milliard kroner.

1981

Premietaket heves til 500.000 kroner fra og med spilleomgang 6.

1982

Rekkeprisen heves fra 50 øre til 1 krone fra og med spilleomgang 17.

1983

Det blir tillatt å tippe 486 rekker på en og samme kupong fra og med spilleomgang 43.

Blankokuponger innføres.

1984

Premieandelen avrundes nedover til nærmeste hele krone. Den del av premiebeløpet som ikke kommer til utbetaling, avsettes til premiefond.

Millionekstra: Når premiefondet når en viss størrelse, kan beløpet brukes til premietilskudd. Dette skjer første gang i spilleomgang 12 og premiepotten økes med 1 million kroner for 12 rette.

Femukerskupong innføres.

Omsetningen for en enkelt uke passerer 40 millioner kroner (spilleomgang 46).

1985

18-årsgrensen for deltakelse i tipping opphører.

Datakuponger innføres.

Ny rekord-ukeomsetning: 51.958.604 kroner i uke 51. Alle tiders rekord!

Tippingens toppår med en årsomsetning på nesten 2 milliarder kroner (1.905.239.023).

1986

Ferdigutfylte kuponger kommer på markedet i spilleomgang 7.

1988

Premietaket for 12 rette heves til 1 million kroner.

13 kamper på kupongen fra og med spilleomgang 40.

1989

Tilbake til 12 kamper på kupongen fra og med spilleomgang 25.

1991

Premietaket oppheves.

Gangefelt på kupongene innføres fra og med spilleomgang 10.

1992

"Super 12" lanseres i spilleomgang 3. 10 prosent av premiesummen går til denne premien som utbetales til kupongen med høyest samlet premiesum.

1994

"Super12" fjernes etter spilleomgang 21.

1997

Pausetipping innføres i spillomgang 36.

1998

Lørdagskupongen og Eksperttips innføres i spilleomgang 42.

Søndagskupongen kommer i spilleomgang 45.

1999

Midtukekupongen innføres i uke 9. Rekkepris satt til 2 kroner.

2000

Rekkeprisen på Midtukekupongen reduseres fra 2 kroner til 1 krone i spilleomgang 21.

2001

Bonuspotten innføres i april. Heretter får alle som er alene om å få 12 rette ved fulltid en ekstra bonus. Den varierer mellom 400.000 kroner og 10 millioner.

I desember innføres fem minutters innleveringsfrist for Tipping og Oddsen.

Tidenes høyeste premie i Tipping utbetales til en Vestfold-mann på Midtukekupongen i uke 44. Beløpet er 8.843.670 kroner.

2003

I januar endres Bonuspotten slik at den maksimalt kan bli på fem millioner kroner før den skal fordeles på alle med 12 rette. Den gjøres samtidig avhengig av omsetningen (3,5 prosent). I tillegg innføres også Bonuspott i pausetipping.

2009

23. februar øker premieandelen i Tipping fra 50 til 55 prosent. Samtidig endres fordelingen av premiepotten mellom bonuspott, 12, 11 og 10 rette. Heretter går 8,25 prosent av omsetningen til Bonuspotten, som dermed vil bygge seg opp raskere. Fortsatt skal den gå til fordeling blant alle med 12 rette når den passerer 5 millioner kroner, på den kupongen Norsk Tipping bestemmer.

2015

I juli endres Bonuspotten slik at den skal fordeles på alle med 12 rette når den passerer tre millioner kroner. Eksakt hvilken kupong, bestemmes av Norsk Tipping.