Crossingo

Få premie ved fem på rad, vertikalt, horisontalt eller diagonalt.

Prisen på spillet er 10 kr