Dragens Hule

Match tilstøtende symboler eller start en kamp mellom dragene i hulen.

Prisen på spillet er 1 kr