Flytende Gull

La det edle metallet flyte!

Prisen på spillet er 20 kr