Maximum

Få klynger på minst 3 symboler.

Prisen på spillet er 5 kr